1 apr. 2020
Omgjøring av utbytte – skattemessig behandling

Omgjøring av utbytte – skattemessig behandling

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

1 apr. 2020
Relaterte temaer Jus Skatt COVID-19

I lys av endrede økonomiske forutsetninger er det mange selskaper som har vurdert omgjøring av en utbyttebeslutning, og som har ønsket en avklaring av skattemessig behandling dersom utbyttet omgjøres.

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse som bekrefter at omgjøring av utbytte kan skje med skattemessig virkning, uten at utbyttet skattlegges, gitt at følgende krav er oppfylt:

  • Beslutningen om omgjøring fattes i 2020
  • Omgjøringen skjer før selskapet utbetaler utbyttet til aksjonær(ene)
  • Omgjøringen skyldes forhåndsregler som selskapet tar for å sikre kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av koronaepidemien
  • Omgjøringen besluttes av kompetent organ og omgjøringsbeslutningen er selskapsrettslig gyldig.

Uttalelsen ble publisert 31.03. 2020 og finnes på Skatteetatens nettside

EY Tax & Law kommer tilbake med nærmere veiledning om hvordan en slik omgjøring kan gjennomføres selskapsrettslig.

Kontaktperson:

Hanne Skaarberg Holen, Advokat (H) / Partner, Business Tax Services. Tlf: +47 91 12 09 51

Sammendrag

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse som bekrefter at omgjøring av utbytte kan skje med skattemessig virkning, uten at utbyttet skattlegges, gitt at nærmere angitte krav er oppfylt.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Jus Skatt COVID-19