Fremtidens lederskap for familieselskapet - en balansekunst

Lær å håndtere kortsiktige og langsiktige forventninger parallelt med behovet for å bidra positivt i et samfunns- og globalt perspektiv.

Ønsker du å vite mer om programmet? 

Ta kontakt med oss

Flybilde av oppdrettsanlegg

Dette er et lederprogram for deg som arbeider i et familieselskap og ønsker å drive virksomheten på best mulig måte, samtidig som innovasjon og bærekraft er og må være en helt naturlig del av hverdagen. 

Vi vet at familieselskaper utgjør minst 70% av alle selskaper. Lederskap er avgjørende for at vi som samfunn skal kunne lykkes både i nåtid og i fremtiden. Det er krevende for ledere å håndtere kortsiktige og langsiktige forventninger, parallelt med behovet for å bidra positivt i et samfunns- og globalt perspektiv.

Målgruppe: Deltagere vil være nåværende og fremtidige ledere fra familieselskaper. Både familie og eksterne ledere fra forskjellige familieselskaper og industrier er velkomne. Programmet kan også skreddersys til individuelle familieselskaper.

Hva lærer du?

I dette lederprogrammet blir du fulllt bevisst på hvem du er, hva som er drivkraften din, hva som er viktig for deg og hva du brenner for. Du får anledning til å lære om mulighetene du selv har til å skape store endringer – både i ditt eget og andres liv.

Programmet har som hovedfokus å styrke deg som leder og menneske. Skal du fylle rollen som eier og/eller leder, vil du ha stor nytte av å lære å kjenne deg selv og dine drivere, tankemønstre, følelsesmønstre, og ikke minst oppdage dine ubevisste handlinger. Gjennom denne selvbevisstheten er du selvledet og blir trygg nok i deg selv til å stå i endringer og motstand, være nysgjerrig på andre sine meninger og kompetanse, samt våge å legge til rette for mangfold. Ikke bare prinsipielt, men også i praksis!

Du lærer om hvordan du kan bruke ditt personlige engasjement, kompetanse og ferdigheter til å bygge tillit og påvirke på den aller beste måten – for deg selv, dine medarbeidere og familieselskapet. Du blir kulturarkitekten, driveren av resultatskapningen og viser andre hvordan ulike elementer påvirker hverandre. Dette gjelder for eksempel eiers strategi, styrets rolle og organisasjonens evne til å gjøre ord om til handling.

Det er ikke de sterkeste som overlever, ei heller de mest intelligente, de er de som er de mest tilpasningsdygtige til endringer. Fremtidens lederskap handler om utvikling av virksomheten, men aller mest om leders even til å fornye seg
Angoline Berge Tobias
Direktør for Family Enterprise og Private Client Services, EY Norge

Hvordan lærer du?

Vi vil trene på måter du som leder – eller kommende leder – kan innta og bygge en lederrolle for ditt personlige engasjement og drivkraft. Dette kan du gjøre med eksisterende og/eller nye forretningsområder for selskapet, slik at både din motivasjon og ditt kunnskapsfelt kan brukes optimalt. Du kan gjøre som de aller beste: Inspirere andre til endring og fremelske verdiskapende handling. 

Lederskap for fremtiden handler om å inspirere menneskene til å levere det eierne ønsker og strategien har behov for/trenger – og det hele starter med deg!

Modul  
Modul 1 Visjon og operativ ledelse: herunder operasjonalisering av Eierstrategi og -visjon
Modul 2 Min lederplattform: Identitet, drivkraft og ferdigheter
Modul 3 Kommunikasjon og selvledelse
Modul 4 Hvordan bygge den riktige kultur?
Modul 5 Modell for bærekraftige forretningsmodeller (Sustainable Business Strategies)
Modul 6 Bli en mester i målarbeid

Direkte i din innboks

Hold deg oppdatert på våre nyheter. 

Påmelding