Hvordan lede og sikre kontinuitet i familieselskapet

Vi hjelper deg og din familie med å finne en felles plattform, en klar strategi og gode rammeverk for å sikre kontinuitet.

Ønsker du å vite mer om programmet? 

Ta kontakt med oss

Far og to sønner fisker og leker på brygge

Familieselskaper er strukturert fundamentalt annerledes enn andre virksomheter. I tillegg til kommersielle og markedsmessige utfordringer, er interne forhold ofte krevende.

I takt med at familien vokser, øker gjerne kompleksiteten. På den ene siden er innovasjonskraft og rask utvikling påkrevd, samtidig som ulike forventninger settes om å respektere arven og opprettholde de tradisjonene som selskapet er bygget på.

Målgruppe: Programmet er for individuelle familieselskaper og alle familiemedlemmer; nåværende og neste generasjon, aktive eller ikke aktive, eiere. 

Denne programdelen av EYs eierprogram gir en unik læringsmulighet for familier som ønsker et godt og langsiktig eierskap mellom generasjoner og familiegrener. Gjennom å skape en bevissthet om en rekke utfordringer og dilemmaer, hjelper vi deg og din familie med å finne en felles plattform, en klar strategi og gode rammeverk for å sikre kontinuitet.

Følgende emner kan tas opp:

  • Hvordan andre familier har organisert seg og skapt entreprenører i ulike generasjoner.

  • De ulike eierroller i et familieselskap og deres ansvar, hvordan eie og utvikle en vellykket virksomhet sammen, gjennom generasjoner.

  • Utvikling av rammeverk for kunnskapsdeling, læring, informasjonsflyt og beslutninger.

  • Utvikling av strategi som samler eierne (visjon, mål, verdier, risiko, likviditet, vekst).

  • Administrasjon av familiens forhold til omverdenen, herunder sosiale, samfunnsmessige og filantropiske kjennetegn ved virksomheten.

Hvordan lærer dere?

Vår rådgivning starter med en samtale med familien/eierne, der vi gir en introduksjon til muligheter, utfordringer og problemstillinger som er i familiesselskaper. Som oftest handler det om en grunnleggende forståelse av eiers rolle og ansvar, der vi kan gi dere rammeverk for et godt samarbeid mellom de ulike eierne.

Videre hjelper vi dere å komme frem til en klar strategi for eierskapet, som begynner med hver enkelt. Dette er viktig for å skape engasjement, og ikke minst å få alle til å bli et sterkt og godt team.

Hver familie er unik – og derfor blir opplæringen og innhold tilpasset den enkelte.

Datoer: Programmet er skreddersydd for deg og din familie – og sammen finner vi datoer som passer alle.
Pris: Ta kontakt med oss her for mer informasjon.
Språk: Vi kan levere programmet på norsk, engelsk, dansk og fransk.

Direkte i din innboks

Hold deg oppdatert på våre nyheter. 

Påmelding