Medarbetarnas hälsa och välbefinnande

  Covid-19, checklista: Vi hjälper dig i dag, i morgon och i framtiden

  Medarbetarnas hälsa och välbefinnande: viktigt att tänka på

  Personalchefer bör fokusera på att skydda sina medarbetare från hotet mot folkhälsan.

  • Ledningskommunikation: kommunicera med medarbetare under hela pandemin och se till att kommunikationen återspeglar nationella och globala riktlinjer för folkhälsa
  • Utbilda medarbetare om covid-19-symptom och förebyggande åtgärder. Granska policyer för sjukfrånvaro och fastställ rutiner för att stödja medarbetare under denna period
  • Möjliggör distansarbete tillsammans med IT
  • Om arbetet fortsätter att utföras på arbetsplatsen, arbeta tillsammans med verksamheten för att erbjuda skydd – personlig skyddsutrustning, sanitet etcetera.
  • Identifiera och stötta "strandade" kollegor utomlands och globalt rörliga medarbetare och deras familjer

  Personalchefer bör fokusera på att bibehålla medarbetarnas förtroende och att leda genom krisen.

  • Utbilda medarbetare i hur de hanterar sina team på distans
  • Skapa och implementera en strategi för att hantera frågor som rör medarbetarnas välbefinnande, till exempel kunskap om och utnyttjande av hälsoförmåner, isolering, ansvar för barnomsorg
  • Uppmuntra och stötta virtuella gemenskaper
  • Gör pulsmätningar med hjälp av analysverktyg för att mäta attityder och produktivitet
  • Förstå nya reserestriktioner och hur de påverkar kollegor och verksamheter
  • Tänk kreativt när det gäller att bibehålla medarbetarnas arbetsförmåga, men minska kapaciteten på kort sikt (förkortade arbetstider, permitteringar etcetera)

  Arbeta enligt det nya normala och gör det möjligt för företaget att bättre hantera framtida kriser.

  • Anpassa affärsplaneringen genom att integrera nya scenarion och samla lärdomar som möjliggör bättre förberedelser inför framtida kriser
  • Tänk om kring medarbetarupplevelsen och be om feedback från dina medarbetare
  • Bädda in policyer och arbetssätt som främjar välbefinnande i företagets DNA
  • Utveckla incitament för medarbetare som aktivt deltar i förebyggande vård
  • Utvärdera om möjligt arbetsplatser och faciliteter för att mildra effekterna av framtida hot mot folkhälsan
  • Implementera nya produkter och tjänster som understryker HR:s kritiska roll för medarbetarvärde och affärsresultat
  • Infoga flexibla och digitala utbildningar för kompetensutveckling och omskolning i din utbildningsstrategi

  Kontakta oss för omedelbart stöd

  Vi hjälper dig med krishantering och att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

   

  Kontakt

  Led företaget genom covid-19-krisen

  Vi har en tydlig bild av vilka frågor som kräver svar för att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

  Läs mer