Leveranskedjan och global handel

Covid-19, checklista: Vi hjälper dig i dag, i morgon och i framtiden

Leveranskedjan och driftfunktioner: viktigt att tänka på

Chief Supply Chain Officers (CSCO:s) behöver identifiera, värdera och prioritera konsekvenser på kort sikt. De bör implementera en handlingsplan för att minska riskerna och den finansiella påverkan som störningar i leveranskedjan kan orsaka.

 • Tillsätt en arbetsgrupp för krishantering
 • Se till att få insyn i all data i hela leveranskedjan: lager, tillgångar, team
 • Inför en styrningsmodell med tydliga roller och ansvarsområden samt kommunikationsprotokoll och rapportering
 • Genomför en riskbedömning av hur leveranskedjan påverkas
 • Analysera data (lager, nätverk, knytpunkter) för att matcha utbudet med efterfrågan
 • Gör en kortsiktig åtgärdsplan, till exempel en radikal minskning av sortimentet för att kunna hantera krisen och eventuella permitteringar av personal
 • Kvantifiera kostnader och minska nuvarande och potentiella störningar i utbud och efterfrågan
 • Gör en kartläggning av viktiga faktorer som kan påverka leveranskedjan i framtiden

CSCO::s bör fokusera på att bygga uthållighet i sina leveranskedjor utifrån scenarion om nya potentiella störningar.

 • Förstå riskerna i hela leveranskedjan för att kunna starta om
  • Företagets, leverantörernas och kundernas välmående – åtgärder att vidta
  • Vilka produkter, platser, hur, när
  • Det nya normala vad gäller kanaler till marknaden
  • Veckovis kontra månadsvis återhämtning av leveranskedja och verksamhet
 • Utvärdering av leveranskedjans motståndskraft, strategi och kapacitet för utveckling
  • Stresstesta leveranskedjan
  • Investera i att skapa ytterligare uthållighet och motståndskraft i leveranskedjan
  • Identifiera och mildra konsekvenser av väsentliga enstaka misslyckanden (till exempel koncentration av utbudet)
 • Transparens och kontroll av risker i leveranskedjan
  • Förbättrad datasynlighet för framtiden – digital tvilling, det vill säga en digital version av hela leveranskedjan
 • Större krishantering
  • Förbättrad krishantering
  • Hantering av risker i driften av leveranskedjan

Arbeta enligt det nya normala och framtidssäkra inför nästa krissituation.

 • Pressen på intäkter när marknaden är osäker driver kravet på sänkta kostnader i leveranskedjan. Företag bör se till att optimera sin infrastruktur och organisation:
  • Sourcingstrategi
  • Rationalisering av produktkomplexitet
  • Avtryck från tillverkning och distribution
 • Transformera leveranskedjans driftsmodell – från stelbent och linjär till ett flexibelt ekosystem där alla parter arbetar tillsammans
 • Skapa synlighet i hela leveranskedjan genom att utveckla digitala tvillingar som gör det möjligt att reagera i takt med att störningar inträffar

Kontakta oss för omedelbart stöd

Vi hjälper dig med krishantering och att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

 

Kontakt

Led företaget genom covid-19-krisen

Vi har en tydlig bild av vilka frågor som kräver svar för att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

Läs mer