5 minuters lästid 13 nov. 2020
Hur artificiell intelligens och offentlig sektor kombinerat kan bli ett framgångskoncept

Hur artificiell intelligens och offentlig sektor kombinerat kan bli ett framgångskoncept

Av Linda Andersson

Partner, Nordic Health Sciences & Wellness Lead, EMEIA Government & Public Sector Lead, EY Sweden

Närvarande, fokuserad och engagerad. Kundcentrerad med ett brinnande intresse för innovation och förändring. Löpare och kattmänniska.

5 minuters lästid 13 nov. 2020

En nyligen genomförd Microsoft-studie visade att två tredjedelar av tillfrågade offentliga organisationer såg AI som en digital prioritet. Ändå har bara 4 procent skalat upp sina AI-initiativ och uppnått ett högt resultat, som har lett till organisatoriska förändringar. Stöd från ledningen, ett formaliserat tillvägagångssätt och ett experimentellt förhållningssätt ses som nyckelfaktorer till att framgångsrikt integrera storskaliga AI-lösningar.

Strax före Covid-19-pandemin slog till fick EY i uppdrag av Microsoft att undersöka i vilken grad organisationer inom den offentliga sektorn använder artificiell intelligens (AI). Undersökningen, Artificiell intelligens i den offentliga sektorn visade att två tredjedelar av de tillfrågade såg AI som en digital prioritering. Många offentliga organisationer inom stat, landsting och kommun inser potentialen hos AI men bara 4 procent av de tillfrågade organisationerna har skalat upp initiativen och uppnått ett högt resultat, som har lett till organisatoriska förändringar. Detta har resulterat i att det bara är 10 procent av de tillfrågade organisationerna som använder AI för att lösa komplexa problem och 9 procent använder tekniken för att avsevärt förändra sina arbetssätt. Endast 12 procent använde AI för att skapa betydande värden för externa intressenter som medborgare och företag.

4% har skalat upp initiativen och uppnått ett högt resultat, som har lett till organisatoriska förändringar.

Covid-19 har satt AI högre upp på den offentliga dagordningen

Covid-19-krisen har påskyndat integrationen av AI inom offentlig sektor. Då pandemin har krävt att allt fler processer och tjänster digitaliseras har den påskyndat utvecklingen hos kommunala, regionala och nationella myndigheter.

På några få månader har de:

 • Digitaliserat till en nivå (och i en takt) som kanske verkade omöjlig innan
 • Lärt sig att hantera en personalstyrka som arbetar på distans
 • Samarbetat med den privata sektorn för att stärka sin kompetens och innovation
 • Använt AI som ett verktyg i kampen mot viruset – från att utbilda allmänheten och screena patienter till att spåra och följa upp kontakter.

I takt med att vi anpassar oss till en ny tillvaro förväntar sig medborgarna att offentliga organisationer bygger vidare på dessa framsteg genom att i sin tjänsteleverans i första hand tänka digitalt. AI har dessutom potentialen att hantera de mest komplexa globala utmaningarna som världen står inför såsom klimatförändringar och ojämlikhet.

Internt förväntar vi oss att AI kan öka vår effektivitet, men vi förväntar oss också att det kan vara mycket viktigt för att lösa större samhällsfrågor, som miljön.
Daniel Rencrantz
Head of Innovation Management Division, Vinnova

AI kan vara en stor del av lösningen – men bara om organisationen utnyttjar dess fulla potential

Microsofts studie visade att AI-implementering förväntas medföra fyra viktiga fördelar.

 1. Effektivisering av processer. Administrativa funktioner kan till exempel förbättra sina arbetsflöden genom att utnyttja AI för att dirigera supportärenden, minimera antalet fel och möjliggöra automatisering av redundant arbete.
 2. Kvalitetsförbättring av befintliga tjänster och utveckling av nya. Inom hälso- och sjukvården kan till exempel AI förbättra patientresultaten genom att analysera individuell patientinformation och anpassa behandlingen därefter.
 3. Förbättra upplevelsen hos medborgare, företag och andra intressenter. Inom exempelvis transport kan AI förbättra användarupplevelsen för passagerare genom att använda historiska data och realtidsdata för att förutsäga efterfrågan och säkerställa att tjänsterna alltid är tillgängliga vid rätt tidpunkt.
 4. Möjliggöra för anställda att uppnå bättre resultat med mindre ansträngning. Virtuella assistenter kan till exempel minska tiden som ägnas åt att svara på återkommande förfrågningar, medan prediktiv analys möjliggör ett mer välinformerat beslutsfattande.

Sammantaget skulle dessa fördelar ge offentlig sektor möjlighet att inte bara optimera sina processer, utan leverera förstklassiga tjänster till samhället och stöd att hantera de mer långsiktiga globala utmaningarna.

33% av “AI-ledarna” har redan använt AI för att förbättra kvaliteten på befintliga och nya tjänster inom offentlig sektor, jämfört med 1% hos övriga.

Att lära sig av ledarna

Studien visar exempel på organisationer som leder förändringen och de hade en avgörande sak gemensamt: ledningens tilltro till potentialen i AI. Dessa organisationer har en hög grad av engagemang för AI hos den högsta ledningen och det anses vara en viktig strategisk prioritering av 44 % av ”AI-ledare” jämfört med 8 % hos övriga. Detta engagemang är genomgående för olika ledningsfunktioner – från politiska och verkställande funktioner, till projekt- och linjefunktioner. AI-ledarna. De tenderar även att ha ett starkare målfokus gällande bland annat förbättrade upplevelser för medborgare och anställda, kvalitet och riskhantering, beslutsfattande samt optimerat användande av resurser.

Därför kan AI-ledarna skapa en miljö där rätt kompetens och strukturer utvecklas – från dataövervakning och teknik, till etiska och kulturella vägval. Men i slutändan är det människor som faktiskt får förändringar att hända. Att attrahera och utveckla rätt kompetenser och ge dem förutsättningar att utvecklas kommer att vara avgörande för att organisationer fullt ut ska kunna utnyttja potentialen hos AI.

Förmågan att utnyttja data på ett effektivt sätt är oerhört viktigt för att öka produktiviteten inom hälso- och sjukvårdsorganisationer.
Stefan Vlachos
Head of the Center for Innovation, Karolinska Universitetssjukhuset

Så förbereder du din arbetsstyrka inför en AI-driven framtid

 • Se till att ledningen agerar som representanter för förändringen. Det handlar om att göra AI till en strategisk prioritering som återspeglar organisationens uppdrag, utveckla en tydlig strategi och genomförandeplan samt möjliggöra investeringar. AI-initiativ bör ledas av inflytelserika ledare med en vilja att utmana befintliga arbetssätt och med ett innovativt angreppssätt.  De behöver även identifiera och uppmuntra AI-förespråkare på alla nivåer inom organisationen.
 • Odla ett förhållningssätt som främjar AI-utveckling. Uppmuntra och skapa incitament för anställda att öka kunskapen inom datavetenskap och -analys samt ökade färdigheter inom innovation, förändringsledning och samarbete. Morgondagens anställda inom offentlig sektor behöver dessa färdigheter för att komplettera styrkan i AI – hjälp dem ta till sig ny teknik som förändrar deras yrkesroller och förstå att tekniken finns där för att hjälpa dem – inte ersätta dem.
 • Utveckla en formaliserad process för att hantera data och AI-verktyg på ett strukturerat sätt - det behövs för att ge överblick, utforma riktning och ansvarsfördelning. Processen kan innefatta utveckling av riktlinjer och rutiner som anger varför, när och hur dessa tekniker ska användas. Etiska ramar för att skydda integriteten, minska partiskheten och agera på förändringar i lagstiftningen kommer att bidra till att skapa förtroende bland medborgare och anställda.

Du hittar den kompletta studien för svensk offentlig sektor på Microsofts hemsida.   

 • Om undersökningen

  Studien baserades på data från 213 enkätrespondenter samt intervjuer med mer än 60 ledare inom den offentliga sektorn från tolv västeuropeiska länder inom områdena offentlig förvaltning, hälsa och transport.

Summering

En nyligen genomförd Microsoft-studie visade att två tredjedelar av den offentliga sektorns organisationer såg AI som en digital prioritet. Ändå har bara 4 procent kunnat skala upp tekniken och uppnått ett högt resultat, som har lett till organisatoriska förändringar. Stöd från ledningen, ett formaliserat tillvägagångssätt samt ett experimentellt förhållningssätt ses som nyckelfaktorer till att framgångsrikt integrera storskaliga AI-lösningar.

Om artikeln

Av Linda Andersson

Partner, Nordic Health Sciences & Wellness Lead, EMEIA Government & Public Sector Lead, EY Sweden

Närvarande, fokuserad och engagerad. Kundcentrerad med ett brinnande intresse för innovation och förändring. Löpare och kattmänniska.