Press release

8 juni 2022

Välkommen till EY i Almedalen 2022

För 16:e året medverkar EY under Almedalsveckan och kommer vara på plats i Visby för att delta i samhällsdebatten. Den 4–6 juli arrangeras nio seminarier med fokus på vård och omsorg, energi, innovation, detaljhandeln, mänskliga rättigheter, digitalisering, skola och hybrida arbetssätt.

Presskontakt
Linda Andersson

Partner, Nordic Health Sciences & Wellness Lead, EMEIA Government & Public Sector Lead, EY Sweden

Närvarande, fokuserad och engagerad. Kundcentrerad med ett brinnande intresse för innovation och förändring. Löpare och kattmänniska.

För 16:e året medverkar EY under Almedalsveckan och kommer vara på plats i Visby för att delta i samhällsdebatten. Den 4–6 juli arrangeras nio seminarier med fokus på vård och omsorg, energi, innovation, detaljhandeln, mänskliga rättigheter, digitalisering, skola och hybrida arbetssätt.

Träffa rådgivnings- och revisionsföretaget EY i Almedalen 2022 och delta seminarierna i Kopparsalen på Clarion Hotel i Visby. Under Almedalsveckan vill EY diskutera och få svar på viktiga samhällsfrågor. EY:s specialister inom olika ämnesområden är i Almedalen för att bjuda på insikter och är även tillgängliga för att delta i andra seminarier, paneldebatter eller intervjuer.

- Almedalsveckan är en unik mötesplats och vi ser fram emot att äntligen få möjlighet att träffas på plats i Visby igen. Från EY deltar experter som har kunskap och insyn i olika samhällsutmaningar. Genom att lyfta frågor, driva på utvecklingen och skynda på lösningarna vill vi bidra till att samhället och arbetslivet fungerar bättre. Vi vill bidra med vår kompetens och engagemang för att göra en skillnad, säger Linda Andersson, nordiskt ansvarig för hälso- och sjukvårdssektorn och ansvarig för offentlig sektor inom EMEIA på EY.

EY:s seminarier lyfter aktuella samhällsfrågor och har intressanta samt relevanta paneldeltagare. Under måndagen diskuteras i Kopparsalen frågor kopplade till patientcentrerad och jämlik vård samt hållbarhet inom offentlig vård. Därefter följer ett seminarium om vad som utmärker en framgångsrik partnerskapsmodell inom energisektorn. På måndagens sista seminarium lyfter EY Doberman frågan om hur vi kan driva transformation för att skapa en regenerativ framtid.

På tisdag arrangerar EY tillsammans med Svenskt Handel i Handelns hus ett seminarium om Metaverse och hur ökad konsumtion av virtuella varor kan påverka konsumtionssektorn.

Onsdagens seminarier i Kopparsalen inleds på temat mänskliga rättigheter kopplat till klimatomställningen. Sedan följer ett seminarium om myndigheternas digitala tjänster och därefter diskuteras ifall skolans mål motsvarar samhällets framtida kompetenskrav. Sista seminariet handlar om hybrida arbetssätt och hur arbetsgivare kan skapa jämställda samt hållbara förutsättningar för medarbetarna.

Måndag 4 juli i Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Kl. 11.00 Vårdens IKEA-modell – en nyckel till god och nära vård
Kl. 13.00 Hur går vi från sårbara till hållbara vårdorganisationer?
Kl. 14.30 Nya partnerskap – en förutsättning för hållbarhet och elektrifiering
Kl. 16.00 Designa och bygg en regenerativ framtid

Tisdag 5 juli i Kårhuset Rindi, "Handelns Hus", Donnergatan 1
Kl. 10.00 Metaverse – en ny handelsdimension att ta på allvar

Onsdag 6 juli i Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Kl. 11.00 Klimatomställningens skuggsida – respekteras mänskliga rättigheter i grön tekniks leverantörskedja?
Kl. 13.00 Teknikskeptiker, outsider eller familjeförsörjare – vem behöver din myndighet nå ut till?
Kl. 14.30 Inför år 2033 – hur organiserar vi framtidens skola?
Kl. 16.00 Framtidens arbete – en hybridmodell som möjliggör jämställda och hållbara organisationer?

Mer information om EY:s program och talespersoner under Almedalsveckan:
ey.com/se/almedalen

Följ diskussionerna under Almedalsveckan i våra digitala kanaler: #eyalmedalen
och på Twitter @EYSverige