Bild på Affärsmän som arbetar med hållbara förnybara energiprojekt inne i kontoret - Vindkraftsindustrin

Så förändrar CSRD företagens hållbarhetsrapportering

EU-direktivet CSRD ställer nya krav på företagens hållbarhetsrapportering. Vi delar med oss av våra erfarenheter inför implementeringen.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) innebär en radikal förändring av rapportering och granskning av hållbarhetsinformation. CSRD är också en nödvändig del i arbetet med att driva omställningen mot en mer hållbar värld. Företag som omfattas av direktivet behöver bland annat rapportera mer hållbarhetsinformation än tidigare, även upplysningar om affärsmodeller, strategier och leverantörskedjor.

Under webbinariet får du svar på frågor som:
  • När börjar CSRD gälla och vad innebär upplysningskraven?
  • Vilka aktiviteter kan företag behöva genomföra för att uppfylla kraven när CSRD träder i kraft?
  • Hur är CSRD relaterat till andra rapporteringskrav och ramverk?
  • Vilka roller och funktioner i företaget är viktiga för en framgångsrik hållbarhetsrapportering enligt CSRD?

Talare

Outi Alestalo
Partner och ansvarig för Climate Change och Sustainability Services, EY Sverige
Sara Vikman Areskär
Associate Partner, Climate Change and Sustainability Services, EY Sverige

Organisatör

EY Sverige
Revisions- och rådgivningsföretag

Webcast

Tidpunkt Din lokala tid