6 min. czytania 4 sty 2023

Realizacja ambicji wymaga dziś radykalnie odmiennego podejścia do łączenia strategii, transakcji, transformacji i technologii, gdzie projekt i realizacja na każdym kroku się wzajemnie uzupełniają. 

ey-kierunek-samochod

W którym kierunku należy zmierzać w 2022 roku?

Autorzy
Iwona Kozera

Zastępca Partnera Zarządzającego Zespołem Consulting w regionie EMEIA, Sponsorka Programu EY Women. Fast forward w EMEIA.

Lider doradztwa i transformacji biznesowej. Wiedza i doświadcznie w realizacji złożonych projektów. Pasjonuje się wspieraniem kobiet i pomaganiem im w realizacji ich aspiracji zawodowych.

Marek Kamiński

EY Polska, Consulting, Partner, Advisory Market Leader

Lider Zespołu Usług Consultingu dla sektora Oil&Gas oraz Defense.

Kazimierz Klonecki

EY Polska, Consulting, Partner Zarządzający

Praktyk z blisko 27-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania kompleksowymi projektami transformacyjnymi. Pasjonat sportu.

Jarosław Wajer

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.

6 min. czytania 4 sty 2023

Przede wszystkim przygotuj skrojony na miarę plan transformacji, by móc wejść na wyższy poziom rozwoju Twojej organizacji.

W skrócie:

  • Dostosowanie strategii i planów transformacji nigdy dotąd nie było tak ważne
  • Kluczowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju ewoluują, dlatego konieczność działania w tej materii jest pilna
  • Stabilny wzrost zawsze pozostanie priorytetem, wymaga to jednak wypracowania sposobów mierzenia oraz oceny efektów realizacji tego celu 

Programy szczepień vs. nowe warianty COVID. Ożywienie gospodarcze, któremu towarzyszą wyzwania w łańcuchu dostaw. Kolejne obostrzenia, nowe inwestycje i cyfrowa walka o klienta. Rok 2021 był kolejnym rokiem dużej niepewności, a 2022 zapowiada się pod tym względem niewiele lepiej.

Jednak pośród silnych turbulencji gospodarczych, społecznych i geopolitycznych nie brakuje nowych możliwości, szans czy nadziei. Przedsiębiorcy, którzy mają śmiałe ambicje są gotowi wrzucić wyższy bieg i przyspieszyć transformację swoich firm. Umożliwia im to nowoczesna technologia, nieograniczona dostępność do właściwych danych oraz profesjonalnych pracowników. Dzięki temu mogą oni wyprzedzić konkurencję i uwolnić ukryty potencjał oraz znaleźć nowe źródła tworzenia wartości dodanej.

Analizując w najdrobniejszych szczegółach wyzwania i możliwości jakie niesie ze sobą ten rok, EY zebrał najistotniejsze spostrzeżenia, które pomogą liderom stawić czoło rysującym się wyzwaniom. Są to:

  1. Zmiana strategii i transformacji na długoterminowy plan działania
  2. Przyjęcie zrównoważonego rozwoju (ESG) bazującego na budowaniu wartości dodanej
  3. Zorientowanie na cele oraz wypracowanie efektywnych sposobów oceny ich realizacji 
ey-rozdzial-1
(Chapter breaker)
1

Rozdział 1

Radykalnie zmień swoją strategię i plany transformacji

Wszystko co robisz powinno dostarczać długoterminowej wartości wszystkim Twoim interesariuszom. To jednak wymaga strategicznego przeglądu podejmowanych działań i następującej po tym dynamicznej oraz kompleksowej transformacji.

Zakłócenia spowodowane pandemią COVID-19 sprawiają, że liderzy biznesowi nadal poszukują sposobów na zidentyfikowanie, a następnie wykorzystywanie pojawiających się szans i możliwości, które przyniosą długoterminową wartość ich organizacjom.

Coraz bardziej oczywiste staje się, że na drodze do sukcesu trzeba radykalnie zmienić podejście do wielu kwestii. EY przeprowadził szereg badań na ten temat.

Moje osobiste obserwacje gwałtownie zmieniającego się makro- i mikro-otoczenia, a także rozmowy z liderami firm pokazują, iż dotychczasowe modele działania często nie przystają do aktualnej rzeczywistości. Skokowa cyfryzacja kanałów sprzedaży i obsługi, automatyzacja procesów produkcji czy świadczenia usług, praca zdalna stająca się normą w wielu branżach – to tylko wybrane wyzwania w mikro skali. Dziś wiele organizacji, aby utrzymać lub wzmocnić pozycje w swoich sektorach, musi zwinnie transformować swoje modele biznesowe i strategie działania, integrując je ściśle z najnowszymi rozwiązaniami cyfrowymi, a jednocześnie zapewniając im wysoki poziom cyberbezpieczeństwa
Iwona Kozera
Zastępca Partnera Zarządzającego Zespołem Consulting w regionie EMEIA, Sponsorka Programu EY Women. Fast forward w EMEIA.

Aby odnieść sukces, coraz bardziej oczywiste staje się, że konieczna jest radykalna zmiana podejścia do wielu kwestii. Z całą pewnością ogólna strategia i plany transformacji opartej na technologii muszą być bardziej do siebie dopasowane. W tym celu zbadaliśmy: czego można się nauczyć od liderów w tej dziedzinie, jakie praktyczne kroki można podjąć oraz którzy członkowie kadry kierowniczej mogą mieć kluczowe znaczenie dla zmian, które należy wprowadzić w tej materii.

Wychodzimy na prowadzenie czy dajemy się wyprzedzić?

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do przeprowadzenia kompleksowych analiz strategicznych oraz przeglądu wykorzystania przez firmy możliwości inwestycyjnych w celu dostosowania działań do szybko zmieniającego się środowiska konkurencyjnego. W rezultacie, w obszarze fuzji i przejęć 2021 r. był „najgorętszym” pod tym względem okresem w historii.

Według najnowszego badania EY CEO Imperative, prężnie działające firmy spodziewają się wzrostu rocznych przychodów o sześć punktów procentowych w ciągu najbliższych trzech lat, podczas gdy te, którym zaledwie udało się przetrwać, przewidują spadek o trzy punkty procentowe. EY, aby wspierać firmy w ich rozwoju przeprowadził badanie, które dobitnie pokazuje to, co wyróżnia przedsiębiorstwa, które dobrze prosperują. W efekcie, możliwe jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jak przyspieszyć realizację planu, by nie zostać w tyle za konkurentami?

 

Wytycz własną drogę do sukcesu

Aby stworzyć długoterminową wartość, zidentyfikowaliśmy kilka praktycznych kroków, które pomogą Twojej firmie nie tylko nadrobić zaległości, ale też wyprzedzić konkurencję. Zorientowanie na potrzeby klientów i pracowników w organizacji skoncentrowanej na ludziach ma kluczowe znaczenie. Coraz ważniejsze staje się wykorzystywanie ekosystemów oraz partnerstw w celu zwiększenia innowacyjności, a także szybkiego wdrażania skutecznych technologii. Zrównoważone podejście do środowiska w działalności firmy zmienia się z oczekiwanego na absolutnie niezbędne. Dowiedz się, jak rozwijać biznes we wszystkich tych obszarach.

Inwestycja w nowe technologie stała się domeną przedsiębiorstw, które są widoczne w wyścigu z konkurencją: częściej wykorzystują systemy CRM i CDP, narzędzia do analityki oraz rozwiązania chmurowe. Raport EY Polska „Technologiczna transformacja marketingu” wskazuje, że wyróżniają się większą otwartością, przy czym dużą uwagę zwracają na kluczowe wyniki efektywności. To oznacza, że wyścig z konkurencją wymaga także technologicznego silnika

Dyrektorzy operacyjni dołączą do grona zwycięzców….

Praca świadczona zdalnie, zaburzone łańcuchy dostaw i nieprzewidywalne zachowania klientów sprawiły, że dyrektorzy operacyjni (COO) znaleźli się w centrum dyskusji o strategicznych planach na przyszłość. Zidentyfikowaliśmy cztery sposoby, dzięki którym mogą oni przyczynić się do zmiany przyszłości organizacji, począwszy od wykorzystania unikalnych informacji o klientach poprzez przeprojektowanie i zmotywowanie swoich pracowników, aż po sięgnięcie po wyjątkowe talenty pracownicze. O nie właśnie trwa na rynku prawdziwa walka.

 

...ale pojawia się nowy profil CIO

Do niedawna typowa rola CIO koncentrowała się, przede wszystkim, na zarządzaniu całym dostępnym arsenałem technologii i wsparciu biznesu. Jednak 96% CIO przebadanych w 2021 roku potwierdziło, że ich rola wykracza obecnie poza tradycyjne obowiązki związane ze sferą IT. Określenie w jakim stopniu może stać się to decydujące dla powodzenia planu transformacji Twojej organizacji zależy od umiejętności CIO. Musi mieć on zdolności transformacyjne, które potrafi wykorzystać do efektywnego zarządzania złożonymi ekosystemami, harmonijnej współpracy i współtworzenia wartości dodanej z innymi partnerami na szczeblu C-suite.

Współczesny CIO powinien także umiejętnie wykorzystywać swoją wiedzę o pojawiających się technologicznych trendach, by określić kierunek strategii oraz budować innowacyjne możliwości w celu osiągnięcia stabilnego wzrostu oraz zwiększenia przychodów

W konsekwencji, upewnienie się, że dyrektor IT w organizacji jest współodpowiedzialny za biznesową transformację, a nie tylko cyfrową, jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

ey-rozdzial-2
(Chapter breaker)
2

Rozdział 2

Przyjmij zrównoważony rozwój bazujący na wartościach

W miarę jak rośnie presja, by działać w sposób bardziej odpowiedzialny, nadszedł czas, by uznać zrównoważony rozwój nie tylko jako obowiązek, ale także jako szansę.

Kwestie środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG) nadal zajmują ważne miejsce na liście priorytetów liderów biznesu na całym świecie. Od kryzysu klimatycznego po niesprawiedliwość społeczną. Jest wiele różnych rzeczy, które firmy mogą i powinny zrobić, aby uczynić świat lepszym. To właśnie dlatego EY jest firmą o zerowej emisji dwutlenku węgla. Są jednak bardziej złożone kwestie, którymi należy się zająć, by społeczeństwo jako całość mogło odnieść z tego wymierne korzyści.

Oczekiwania klientów zmieniają się bardzo szybko

Pojawiają się coraz liczniejsze sygnały, że konsumenci realizują obietnice płacenia więcej za produkty i usługi, które niosą za sobą wartości zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego liderzy biznesowi potrzebują spójnego planu, który zapewni im możliwość sprostania głównym wyzwaniom związanym z dostarczaniem tego typu produktów i usług. Zidentyfikowaliśmy pięć różnych strategii, w tym zakresie. Powinny one pomóc utrzymać konsumentów podczas trwającej transformacji.

Partnerstwo kluczem do redukcji emisji dwutlenku węgla

Dbałość o bardziej zrównoważoną przyszłość to obowiązki każdego z nas. Za przykład może służyć konieczność prowadzenia intensywnych działań w zakresie uzyskania dostępu do zielonej energii. Analiza EY wykazała, że aby zaspokoić globalne potrzeby w zakresie rozwoju energii odnawialnej, do 2050 roku konieczne są dodatkowe inwestycje o wartości 5,2 biliona USD. Warto jednocześnie podkreślić, że istnieje trzynaście tysięcy "gotowych do realizacji", które mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i jednocześnie do ożywienia gospodarczego. Do ich wdrożenia niezbędne jest jednak partnerstwo i współpraca na każdym szczeblu: międzynarodowym, krajowym, zarówno w sektorze publicznym oraz prywatnym.

Zrównoważone łańcuchy dostaw mają coraz większe znaczenie

Do czasu pojawienia się pandemii COVID-19 temat dotyczący łańcuchów dostaw rzadko pojawiał się w przestrzeni publicznej. Tymczasem przez ostatnie dwa lata starano się ze wszech miar zapewnić opinię publiczną, że są one wystarczająco sprawne i elastyczne, aby terminowo realizować wszystkie zamówienia. Dziś firmy dokonują jednak ponownej oceny tego, jak łańcuchy dostaw wpływają na ich działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dlatego szukając odpowiedzi na pytanie, które z nich przynoszą korzyści pod względem ekologicznym, operacyjnym oraz finansowym przyjrzeliśmy się wnikliwie, w jaki sposób dokładniejsza analiza może pomóc w zidentyfikowaniu właściwej strategii z tym związanej.

Trudno znaleźć firmę, która w ostatnich latach nie przedstawiła planu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Należy postawić sprawę jasno – nadchodzi czas weryfikacji ekologicznych deklaracji. Konsumenci, partnerzy biznesowi oraz instytucje finansowe zaczęli mówić sprawdzam. To dobrze. Wzrośnie zaufanie do firm, które przekuły swoje plany w realne działania. W biznesie przekłada się to na szereg korzyści np. tym przedsiębiorstwom łatwiej będzie uzyskać finansowanie na dalszą ekspansję
Jarosław Wajer
EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Dekarbonizacja jest ogromną szansą, a nie przykrym obowiązkiem

Technologia i metody wychwytywania dwutlenku węgla zyskują coraz większą popularność. Łatwiej też o ich dofinansowanie. W związku z tym, że niektóre z najlepiej prosperujących firm na świecie zobowiązują się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, nadszedł odpowiedni moment, aby przyjrzeć się długoterminowej wartości jaka się z tym wiąże. Na początku 2021 r. analizowaliśmy, w jaki sposób wychwytywanie dwutlenku węgla można przekształcić w możliwość o charakterze komercyjnym, a także jak pomóc firmom w realizacji ich zobowiązań klimatycznych. Jesteśmy głęboko przekonani, że warto jest się nad tym wnikliwie zastanowić.

ey-name-3
(Chapter breaker)
3

Rozdział 3

Nadal koncentruj się na realizacji celu, ale także na wypracowaniu sposobów mierzenia oraz oceny efektów jego urzeczywistniania

Tworzenie długoterminowej wartości dla szerszego grona interesariuszy wymaga obecnie, w równym stopniu, pokazania im wpływu działalności na rzecz jej osiągnięcia, co związanych z tym zamiarów.

Organizacje wykorzystały ostatnie dwa lata zawirowań, aby ponownie przyjrzeć się swoim celom. W wielu przypadkach uznano, że stare sposoby działania dla ich realizacji nie mają już racji bytu. Jednakże, istnieje również świadomość, że to, co nastąpi później, wciąż pozostaje kwestią otwartą.

Zrównoważany rozwój jest bezpośrednio związany z technologią. Począwszy od wyeliminowaniu prawie wykorzystania papieru poprzez wdrożenie cyfrowego obiegu dokumentów, przez pracę zdalną i realizację zadań przez pracowników, po zaawansowane transformacje procesów produkcyjnych. W idealnym świecie wszystko przebiega w sposób harmonijny. W rzeczywistości, przy tak duże zmianie organizacyjnej / transformacyjnej, każda organizacja jest narażona na atak hakerski, który znacząco może zaburzyć lub wręcz uniemożliwić jej dalsze funkcjonowanie. Związane z pandemią technologiczne przyspieszenie tylko to ryzyko zwielokrotniło, dlatego zrównoważony rozwój to również zapewnienie niezbędnej cyfrowej ochrony / bezpieczeństwa kluczowych zasobów w przedsiębiorstwie
Kazimierz Klonecki
EY Polska, Consulting, Partner Zarządzający

Pięć obszarów, które prowadzą do zapewnienia zrównoważonego rozwoju

W wyniku rozmów z wieloma dyrektorami generalnymi zidentyfikowaliśmy pięć kluczowych elementów, które są podstawą strategii wzrostu. Są to: zaufanie, zrównoważony rozwój, technologia, biznes i ludzie. Odkryj, jak rozwijanie ich w Twojej firmie pozwoli Ci wykorzystać przewagę konkurencyjną, którą mogą zapewnić te właśnie czynniki.

Jeszcze niedawno zrównoważony rozwój rozpatrywany był wyłącznie w kategoriach ekologii. Obecnie ten aspekt ma znacznie szersze znaczenie. Firma, która wytwarza produkty w sposób korzystny dla środowiska, ale jednocześnie nie promuje różnorodności wśród pracowników, nie będzie rozpatrywana jako zrównoważona. Wprowadzane rozwiązania muszą mieć charakter kompleksowy, a świadome tego organizacje zyskują możliwość budowania w ten sposób przewagi konkurencyjnej
Marek Kamiński
EY Polska, Consulting, Partner, Advisory Market Leader

Inwestorzy instytucjonalni pozostają integralną częścią podróży do bardziej zrównoważonej przyszłości

Globalne badanie inwestorów instytucjonalnych EY z 2021 roku wykazało, że inwestorzy coraz bardziej doceniają czynniki pozafinansowe, takie jak wyniki ESG, w odniesieniu do swoich strategii inwestycyjnych i procesu podejmowania decyzji. Uznając, że konieczne jest bardziej dojrzałe podejście do pomiaru wszystkiego, od zielonej energii po różnorodność w zarządzie, zidentyfikowaliśmy kilka kluczowych działań, które firmy mogą podjąć, aby zapewnić, że ich cele i ambicje finansowe uzupełniają się, a nie pozostają ze sobą w konflikcie.

Podsumowanie

Realizacja tych ambicji wymaga dziś radykalnie odmiennego podejścia do łączenia strategii, transakcji, transformacji i technologii, gdzie projekt i realizacja na każdym kroku się wzajemnie uzupełniają.

Patrząc w przyszłość, czy już dziś wiesz, jak osiągnąć realne korzyści w pościgu za zmianami budując jednocześnie lepiej funkcjonujący świat?

Informacje

Autorzy
Iwona Kozera

Zastępca Partnera Zarządzającego Zespołem Consulting w regionie EMEIA, Sponsorka Programu EY Women. Fast forward w EMEIA.

Lider doradztwa i transformacji biznesowej. Wiedza i doświadcznie w realizacji złożonych projektów. Pasjonuje się wspieraniem kobiet i pomaganiem im w realizacji ich aspiracji zawodowych.

Marek Kamiński

EY Polska, Consulting, Partner, Advisory Market Leader

Lider Zespołu Usług Consultingu dla sektora Oil&Gas oraz Defense.

Kazimierz Klonecki

EY Polska, Consulting, Partner Zarządzający

Praktyk z blisko 27-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania kompleksowymi projektami transformacyjnymi. Pasjonat sportu.

Jarosław Wajer

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.