Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

EY Polska, Kancelaria EY Law, Manager, Adwokat

Ekspert w dziedzinie prawa pracy.

Specjalizacje Doradztwo prawne
Biuro Warszawa, PL

Michał jest adwokatem specjalizującym się w zagadnieniach prawa pracy. Doradza klientom w zakresie prawno-pracowniczych aspektów ich działalności gospodarczej.

Wspiera przedsiębiorców m.in. podczas procesu zatrudniania pracowników oraz przygotowuje i opiniuje dokumenty związane z zatrudnieniem, w tym w szczególności umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji.

Przygotowuje oraz opiniuje wewnątrzzakładowe akty prawne, w tym regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i polityki antymobbingowe. Wspiera Działy HR w ich codziennej  pracy. Doradza pracodawcom przy rozwiązywaniu indywidualnych stosunków pracy oraz w przeprowadzaniu procedury zwolnień grupowych.

Ukończył prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Kontakt