Tomasz Ziomek

Tomasz Ziomek

EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Senior Manager

Adwokat specjalizujący się w doradztwie regulacyjnym oraz zagadnieniach związanych z prawem energetycznym i polityką klimatyczną.

Specjalizacje Doradztwo prawne
Biuro Warszawa, PL

Tomasz angażuje się w stałe doradztwo dla największych przedsiębiorstw zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim. Wspiera przemysł energochłonny w aktywnym udziale w procesie legislacyjnym oraz debacie publicznej dotyczącej planowanych zmian regulacyjnych. Zajmuje się także kompleksową oceną wpływu projektowanych zmian na działalność swoich klientów.

W obszarze jego zainteresowania pozostają przede wszystkim zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, handlem uprawnieniami do emisji, mechanizmami mocowymi oraz świadczeniem usług systemowych.

Niezależnie od tego, Tomasz zajmuje się reprezentowaniem klientów w sprawach administracyjnych, w tym w szczególności w postępowaniach o przyznanie rekompensat za ponoszone przez odbiorców energii koszty związane z obowiązkiem zakupu uprawnień do emisji CO2. 

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Kontakt