Fotografi av Waldo Rocha Flores

Waldo Rocha Flores

EY Sweden, Manager Advisory Services

Waldo har mer än 12 års erfarenhet av att arbeta som konsult och forskare inom informationssäkerhet samt med IT-rådgivning. Han arbetar primärt med kunder inom den finansiella och offentliga sektorn.

Fokusområden Cybersecurity Consulting
Kontor Stockholm, SE

Waldo är Manager på EY:s avdelning för Cybersäkerhet och har det nordiska ansvaret för EY:s tjänster inom informationssäkerhetskultur. Han har mer än 12 års erfarenhet av att arbeta med forskning, gransknings- och förändringsprojekt inom informationssäkerhetsområdet samt IT-rådgivning. Förändringsprojekten inkluderar bland annat implementation av ledningssystem för informationssäkerhet och implementation av säkerhetskultursprogram.

Kärnkompetens: Styrning av informationssäkerhet, förändringsledning, informationssäkerhetskultur, internrevision och granskning, mätning av informationssäkerhet, risk- och sårbarhetsanalys, informationsklassificering, kontinuitets- och beredskapsplanering

Waldo har en Doktorsexamen i Informationssäkerhet och Civilingenjörsexamen i Elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt en Magisterexamen i Företagsekonomi från Stockholms universitet.

Kontakta Waldo