Annika Nordell
Med hjälp av Gignow och marknadsledande teknik skapas arbetstillfällen oberoende av geografisk tillgänglighet eller läge allt för att kunden ska få rätt kompetens.

Annika Nordell

EY Sverige, Insourcing Services

Annika har en magisterexamen inom redovisning och finans och har även läst beteendevetenskap. Hennes personlighet kännetecknas av en smittsam energi och hon drivs av mångfald.

Fokusområden Assurance
Kontor Stockholm, SE

Annika har lång erfarenhet av förändringsarbete inom områden som performance improvement, change management, projektledning, effektivisering, outsourcing, processkartläggningar, integrationer och fusioner. Uppdragen har genomförts i en rad olika branscher inklusive offentlig sektor och rört organisationer av olika storlek.

Utöver detta har Annika även haft linjeroller inom ekonomiområdet inom olika sektorer både i Sverige och internationellt. 

Så bidrar Annika till a better working world

Efter att ha studerat och arbetat i en internationell miljö har Annika erfarenhet av vikten av ett mångkulturellt och diversifierat team. Hon ser även värdet i att våga tänka annorlunda och utmana.

Med Gignow hittar vi rätt kompetens oavsett situation vilket bland annat resulterar i stor mångfald. Med hjälp av marknadsledande teknik skapas arbetstillfällen oberoende av geografisk tillgänglighet eller läge allt för att kunden ska få rätt kompetens. 

Kontakta Annika