ey shivam mukhi
Att kunna förutsäga hur cyberhot, alltifrån identitetsstöld till dataintrång, kommer att utvecklas i framtiden är avgörande för att fatta rätt strategiska affärsbeslut.

Shivam Mukhi

Identity and Access Management Architect, Consulting, EY Nordics

Teknisk specialist inom cybersäkerhet. Tänker utanför boxen. Friluftsmänniska som brinner för vandring, crossfit och squash. Älskar jazz och housemusik.

Shivam har mer än 10 års erfarenhet av cybersäkerhet inom offentlig sektor och företag på Fortune 500-listan. Han har arbetat med allt från utveckling av strategi och färdplan samt risk- och mognadsbedömning, till utvärdering och val av leverantörer samt programutveckling och implementering. 

Shivam har en gedigen erfarenhet av att utforma säkerhetskontroller för verksamhetskritiska applikationer. Det handlar till exempel om system för identitets- och behörighetshantering, singelinloggning, lösenordsfri autentisering, flerfaktorautentisering, åtkomstcertifiering, identitetssäkerhet, system för hantering av konton med särskilda behörigheter samt riskbaserad autentisering. Shivams erfarenhet omfattar utformning av säkerhetskontroller för såväl moln- som hybridinfrastrukturer.

Shivam har tidigare arbetat som IAM-utvecklare.

Så bidrar Shivam till a better working world

Shivam har hjälpt ett stort antal kunder att bygga säkra och innovativa lösningar för identitets- och behörighetshantering. Syftet är inte bara att förbättra kundernas säkerhet och riskhantering, utan även att göra det möjligt för kunderna att utvecklas i ett tekniklandskap som ständigt förändras. Shivam har bland annat byggt cybersäkerhetslösningar åt kunder inom offentliga sektor som gör det möjligt för medborgare att ansöka online om Medicare och försäkringar.

Kontakt Shivam