3 minuters lästid 16 dec. 2021
1132068822

Redovisningsnyheter december 2021

Författare
Göran Abrahamsson

EY Sverige, Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Entusiastisk specialist med glimten i ögat. Blir glad varje gång jag kan utveckla kundernas finansiella rapportering.

Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.

Pernilla Lundqvist

EY Sverige, Partner, Assurance, Nordic Accounting and Reporting Leader

Teknik, tränings- och friluftsintresserad ekonom uppvuxen på en gård på Västgötaslätten.Snart 20 års erfarenhet som redovisningsspecialist inom såväl IFRS som nationella regler. Arbetar med flertalet redovisningsområden och branscher med fokus på större och noterade företag. Fokus på argumentation och tolkning av befintliga normer.

3 minuters lästid 16 dec. 2021

Som prenumerant på nyhetsbrevet håller du dig uppdaterad om redovisningsnyheter som förväntas påverka företag som är noterade på en reglerad marknad.

Det har varit en händelserik höst. Att EU till slut har antagit IFRS 17 Försäkringsavtal känns nästan historiskt, även om det inte kommer att få några effekter för det stora flertalet icke-finansiella företag som tillämpar IFRS. En annan stor nyhet, men av en annan karaktär, är att vi gör det enklare att få tillgång till EYs insikter avseende tillämpning och tolkning av IFRS. Från 2022 kommer EY International GAAP® (EY IGAAP) att vara tillgänglig gratis via EY Atlas Client Edition. EY IGAAP, med utdrag ur relevanta standarder, exempel från årsredovisningar och sammanfattningar av EY:s åsikter, är ett viktigt verktyg för alla som tillämpar IFRS. Klicka här för att registrera dig!

I detta nyhetsbrev är fokus på följande redovisningsfrågor: 

Vi har även med en uppdatering om ESEF respektive IBOR-reformen samt en artikel om visselblåsare

Sedan nyhetsbrevet i oktober har IASB publicerat två begränsade ändringsförslag till befintliga standarder. Det ena avser de ändringar i IAS 1 avseende klassificering av kort- och långfristig skuld som vi berättade om i oktober. Artikeln på hemsida har uppdaterats.

Det andra innehåller förslag till nya upplysningskrav i IAS 7 och IFRS 7 avseende finansiering av leverantörsled, ibland kallat för omvänd factoring. Förslaget syftar till att komplettera den vägledning som ges i ett IFRS IC agenda beslut från december 2020 och att förbättra informationen om hur dessa finansieringslösningar påverkar företagens kassaflöden och finansiella ställning. Är du intresserad av detta förslag kan du läsa mer här eller på IASBs hemsida. I båda fallen löper remisstiden ut mot slutet av mars 2022.

Nyhetsbrevet kommer 3 till 4 gånger per. Vi lägger dock löpande ut artiklar på vår hemsida: IFRS och god redovisningssed. I relevanta fall uppdateras artiklarna löpande. 

På hemsidan hittar du även tidigare nyhetsbrev samt EY:s globala publikationer (engelska). Bland dessa vill vi särskilt tipsa om fem nya skrifter, varav tre handlar om klimatrelaterade frågor i den finansiella rapporteringen:

Inför arbetet med årsredovisningen för 2021 vill vi även tipsa om EYs exempelårsredovisningar. Dessa kan ge ett bra stöd i årsredovisningsarbetet genom att dels illustrera tillämpningen av gällande standarder, dels ge en översikt över vilka standarder som är relevanta att beakta. Det är dock viktigt att komma ihåg att väsentlighet inte har beaktats vid utformning av dessa finansiella rapporter!

EY har två exempelårsredovisningar som avser ett hypotetiskt multinationellt tillverkande företag; den ena är mer traditionellt utformad, den andra lite mer nytänkande:

Ett annat verktyg är vår checklista avseende upplysningar enligt IFRS standarder. Checklistan finns i PDF-format på hemsidan:

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Applying IFRS – Accounting for Climate Change


Läs vår globala skrift avsedd att stödja företag att bedöma i vilken utsträckning klimatförändringarna påverkar deras IFRS finansiella rapporter.

Läs mer (EN)

 

Summering

Nyhetsbrevet Redovisningsnyheter håller dig uppdaterad om nyheter som förväntas påverka svenska företag som är noterade på en reglerad marknad.

Om artikeln

Författare
Göran Abrahamsson

EY Sverige, Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Entusiastisk specialist med glimten i ögat. Blir glad varje gång jag kan utveckla kundernas finansiella rapportering.

Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.

Pernilla Lundqvist

EY Sverige, Partner, Assurance, Nordic Accounting and Reporting Leader

Teknik, tränings- och friluftsintresserad ekonom uppvuxen på en gård på Västgötaslätten.Snart 20 års erfarenhet som redovisningsspecialist inom såväl IFRS som nationella regler. Arbetar med flertalet redovisningsområden och branscher med fokus på större och noterade företag. Fokus på argumentation och tolkning av befintliga normer.