Dlaczego dobre intencje nie wystarczą?

Obszar: Audyt

Integrity Agenda to podejście, które ma na celu dostosowanie rzeczywistych działań do intencji.

Powiązane tematy Audyt Forensics

Większość firm chce działać uczciwie, ale nie zawsze zachowania ich pracowników odpowiadają tym zamierzeniom. Niezgodność deklaracji etycznych i praktyki biznesowej staje się szczególnie dotkliwa, kiedy dochodzi do nadużyć i skandali gospodarczych.

Często okazuje się, że problemom można było zapobiec wsłuchując się i zawczasu reagując na sygnały ostrzegawcze, płynące z wewnątrz organizacji. Te pojawiają się na poziomie danych finansowych czy przebiegu procesów.

Niejednokrotnie najcenniejszym źródłem informacji o nieprawidłowościach są ludzie, którzy jako pracownicy, współpracownicy, kontrahenci – widzą i słyszą najwięcej. Jednocześnie, jeśli nieetyczne zachowania wychodzą na jaw zbyt późno, ich koszty finansowe i reputacyjne bywają dla organizacji druzgocące.

Kluczowe elementy

Integrity Agenda pomaga firmom działać w oparciu o ich wartości i wyznaczoną misję, w ramach właściwych przepisów i przyjętych norm etycznych.

Idea Integrity Agenda zastosowana w biznesie buduje percepcję uczciwej organizacji oraz wspiera zaufanie do systemu gospodarczego opartego na swobodzie działalności i przedsiębiorczości.

Na Integrity Agenda składają się cztery główne elementy. Firmy powinny budować jasny przekaz etyczny oparty na wypracowanej Kulturze (Culture) i Ładzie organizacyjnym (Corporate governance), a ich działalność operacyjna powinna podlegać skutecznym Mechanizmom Kontrolnym (Controls), uwzględniającym Perspektywę Analityczną (Data Insight).

Integrity Agenda w praktyce

Lukę pomiędzy deklaracjami a rzeczywistością można wypełnić poprzez rzeczową ocenę kultury korporacyjnej, inwestycję w poprawę skuteczności programów compliance oraz zarządzanie z perspektywy zaufania i uczciwości, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Istotną rolę w tym procesie odgrywa dążenie do spójności celów i wartości organizacji z zachowaniem jednostek (pracowników i współpracowników). Warto wsłuchać się w ich głos (także poprzez dedykowane narzędzia, dające im poczucie bezpieczeństwa), ponieważ całe przedsięwzięcie ma szansę na powodzenie wyłącznie wtedy, gdy pracownik pozna oraz zaufa celom i wartościom, na jakich opiera się jego organizacja. Jej rolą z kolei jest stworzenie warunków i atmosfery sprzyjającej etycznemu zaangażowaniu pracowników.

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian w środowisku biznesowym, konkurencję, różnorodność kulturową i geograficzną pracowników oraz kontrahentów, a także galopujący postęp technologiczny, wyzwanie to staje się coraz trudniejsze.

Jak praktycznie wykorzystywać informacje gromadzone w organizacji?

Dane dostępne w systemach informatycznych pozwalają na automatyczną weryfikację, czy prowadzone działania są zgodne z procedurami, a procesy efektywne. Systemy wzbogacone m.in. o testy analityczne i machine learning, skutecznie wykrywają czerwone flagi i wskaźniki ryzyka, wykorzystując narzędzia interaktywnej wizualizacji, tzw. dashboardy. Dzięki temu organizacje mogą usprawnić prowadzoną politykę compliance i bezpośrednio identyfikować nieefektywności lub nadużycia.

Dlaczego warto położyć nacisk na uczciwość w organizacji?

96% respondentów w Polsce deklaruje, że uczciwe postępowanie jest ważne.

Jednocześnie, aż 30% respondentów dopuszcza działania nieetyczne, jeśli to mogłoby pomóc firmie w kryzysie.

15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych „Uczciwość pod lupą, przyszłość zarządzania zgodnością”

Integrity Agenda stanowi fundament dla szeroko rozumianego sukcesu spółki. Organizacje, które budują swój biznes w oparciu o jasny przekaz etyczny, stawiają na zrównoważony rozwój i inwestują w swoich pracowników, nie tylko unikają często kosztownych sankcji i zyskują na rynku lepszą percepcję społeczną.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.