3 min. czytania 11 cze 2019
EY - Cars

XII Niezależne Badanie satysfakcji dealerów samochodowych

Autor Michał Lesiuk

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Kieruje działem podatkowym EY w biurach regionalnych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Lider Działu Doradztwa dla Sektora Produkcja Przemysłowa i Mobilność.

3 min. czytania 11 cze 2019
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe Consulting

Kilka lat temu w jednej z europejskich gazet branżowych ukazał się artykuł o czterech jeźdźcach Apokalipsy, których nadejście miało zwiastować zakończenie znanego nam do tej pory modelu rynku dealerskiego.

„Jeźdźcami” określono:

  • samochody autonomiczne produkowane przez gigantów z branży elektronicznej,
  • aplikacje typu Uber (będące wygodną alternatywą dla posiadania własnego samochodu),
  • wchodzące na rynek pracy pokolenie millenialsów (niechętne kupowaniu aut, a stawiających na opcje najmu i załatwiające wszystko przez internet),
  • wreszcie – Teslę, czyli firmę realizującą sprzedaż swoich pojazdów przez własną sieć dystrybucyjną, z całkowitym pominięciem klasycznej sieci dealerskiej

Dziś wiadomo już, że zagrożenia wieszczone jako koniec dealerskiego świata zostały „nieco” wyolbrzymione, niemniej jednak coraz trudniej oprzeć się wrażeniu, że branżę motoryzacyjną naprawdę czeka rewolucja (nie rozstrzygając na razie – pozytywna czy negatywna). Niektórzy producenci zaczęli eksperymentować z nowymi modelami umów dealerskich, sprzedażą aut w centrach handlowych, nie wiadomo też, co dokładnie przyniesie branży popularyzacja (wolna, ale jednak) samochodów elektrycznych (choćby tego, jak pojawienie się „elektryków” wpłynie na model sprzedaży oraz dochodowość serwisu.)

W tak szybko zmieniającym się otoczeniu znaków zapytania dla branży pojawi się pewnie jeszcze wiele. Jedno jest jednak pewne. Bez względu na to, co przyniesie nam rynek – czy samochody zaczną być sprzedawane przez internet, czy będą „posiadane” czy tylko wynajmowane, spalinowe, elektryczne czy wodorowe, to w dalszym ciągu kluczowa z punktu widzenia sieci dealerskiej będzie jakość współpracy z importerem. Tu akurat zmienia się niewiele: to działania marki oraz warunki oferowane dealerom stanowią w najistotniejszej mierze o sukcesie biznesowym firm prowadzących salony oraz serwisy samochodowe więc niezmiennie – właśnie temu poświęcono XII Badanie Satysfakcji Dealerów Samochodowych.

Metodologia Badania:

Tegoroczne Badanie Satysfakcji zostało przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2019 r. Wzięli w nim udział właściciele, a także osoby zarządzające stacjami dealerskimi. Badaniem zostali objęci dealerzy samochodów osobowych, a także samochodów dostawczych do 3,5 t.

Wybrane aspekty dealerskiej satysfakcji zostały oceniane w pięciostopniowej skali szkolnej, gdzie „1” oznaczało ocenę najniższą, a „5” najwyższą. Każda ankieta poświęcona jednej marce składała się z 83 pytań, a 26 ocen cząstkowych decydowało o nocie końcowej. Założona dla badania próba wynosiła minimum 30% populacji wszystkich dealerów danej marki (wyjątek stanowiły marki, których ilość dealerów w Polsce nie przekraczała 20 – dla tych marek próba minimalna została ustalona na 40%). W badaniu nie uwzględniono marek, których liczba dealerów w Polsce jest mniejsza niż 10 oraz marek niszowych, o marginalnej sprzedaży w skali kraju. Łącznie w badaniu uzyskano 405 ankiet 26 marek, co stanowi rekordowo wysoką próbę 44% badanej grupy.

Pobierz raport

Podsumowanie

Ocena „satysfakcji dealerskiej”, zgodnie z utrzymywaną od roku 2007 metodologią, obejmowała 3 obszary, które w różnym stopniu miały wpływ na ocenę współpracy z importerem. Pierwszy z nich, mający najmniejszą wagę, stanowiła ocena produktów oferowanych przez importera i co się z tym wiąże – ich jakość, niezawodność, dostępność oraz konkurencyjność oferty rynkowej z punktu widzenia klienta. Drugi, najistotniejszy obszar obejmował współpracę związaną ściśle z polityką importera jako przedstawiciela międzynarodowego koncernu – wzięto tu pod uwagę takie elementy jak atrakcyjność umowy dealerskiej, ocenę dochodowości prowadzenia stacji, konkurencyjność strategii rynkowej czy podejście do prowadzenia biznesu. Ostatni obszar, obejmował ocenę importera jako firmy, która funkcjonuje na polskim rynku, zatrudnia konkretnych ludzi na określonych stanowiskach, prowadzi własną politykę rynkową i posiada własną, specyficzną kulturę organizacyjną.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Michał Lesiuk

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Kieruje działem podatkowym EY w biurach regionalnych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Lider Działu Doradztwa dla Sektora Produkcja Przemysłowa i Mobilność.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe Consulting
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)