3 min. czytania 4 lut 2019
bus driver charging electric bus

Jak płatności umożliwią powstanie usług transportowych następnej generacji

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

3 min. czytania 4 lut 2019
Powiązane tematy Bankowość i ubezpieczenia

Pokaż załączniki

 • Payments insights opinions Volume 21 (pdf)

Trendy wyznaczające przyszłość mobilności wywrą wpływ także na branżę płatności, która do tej pory miała niewiele powiązań z sektorem motoryzacyjnym.

W ramach przemysłu motoryzacyjnego tradycyjne przedsiębiorstwa radykalnie zmieniają swoje modele biznesowe i operacyjne, ponieważ trzy główne trendy zakłócają funkcjonowanie sektora:

 1. Obawy o środowisko naturalne powodują odejście od silników spalinowych na rzecz pojazdów elektrycznych.
 2. Urbanizacja i zmiany społecznoekonomiczne sprawiają, że konsumenci coraz częściej wybierają współdzielenie pojazdu zamiast jego posiadania.
 3. Cyfryzacja sprawia, że sztuczna inteligencja zastępuje człowieka w fotelu kierowcy.

Wspólnie te trendy definiują przyszłość mobilności. W tej przyszłości pojazdy spalinowe prowadzone przez człowieka mogą zostać w dużym stopniu zastąpione autonomicznymi pojazdami zasilanymi wodorem lub energią elektryczną. Ta zmiana i jej wpływ na producentów i dostawców z branży motoryzacyjnej są przedmiotem intensywnych dyskusji. Mniej uwagi poświęca się jednak reperkusjom, jakie dotkną branżę płatności – sektor, który do tej pory miał niewiele bezpośrednich powiązań z branżą motoryzacyjną.

Częste i złożone transakcje związane z mobilnością

Tradycyjnie sektor płatności i sektor motoryzacyjny spotykały się tylko w dwóch punktach:

 • Gdy konsument kupował pojazd, zwykle za pośrednictwem przelewu bankowego lub innej transakcji w ramach płatności masowych, lub w formie leasingu bądź pożyczki,
 • Gdy konsument tankował lub serwisował pojazd i dokonywał płatności kartą kredytową lub gotówką, w obu przypadkach związane z tym zagadnienia zostały dawno rozwiązane, co oznacza, że sektor motoryzacji nie znajdował się w centrum niedawnych innowacji w sferze płatności.

Tradycyjne sytuacje płatnicze zostaną jednak uzupełnione nowymi i bardziej złożonymi sytuacjami płatniczymi, takimi jak:

 • Autonomiczne pojazdy automatycznie uiszczające opłaty drogowe lub parkingowe
 • Opłaty i płatności z tytułu korzystania ze współdzielonego pojazdu
 • Koszty ładowania pojazdów elektrycznych i płatności za wprowadzanie energii elektrycznej do inteligentnej sieci energetycznej (ang. smart grid)

Podczas gdy zakup samochodu był niegdyś drugą największą inwestycją, jakiej większość osób dokonywała w ciągu całego życia, zmiany w transporcie oznaczają, że te duże inwestycje są zastępowane wieloma znacznie mniejszymi i bardziej złożonymi transakcjami. Opracowanie procesów płatniczych w celu pomyślnej obsługi tych transakcji nie będzie proste, ale każdy podmiot, który tego dokonana, doczeka się wysokiej nagrody.

Wdrożenie technologii płatniczych pomoże przezwyciężyć największe wyzwania

Zaprojektowanie procesów płatności wokół tych nowych scenariuszy mobilności będzie wymagało przezwyciężenia wielu wyzwań, które, chociaż nie są w branży płatności nowością, trzeba będzie dokładnie rozważyć w kontekście mobilności:

 • Wygoda: nowe zmiany w mobilności oznaczają, że konsumenci dokonują teraz częstszych płatności na rzecz wielu różnych podmiotów, zwykle za pośrednictwem Internetu. Może być to proces żmudny, jeśli każdą transakcję trzeba przeprowadzić osobno. Procesy płatnicze dostosowały się jednak do tych warunków, zwłaszcza poprzez wprowadzenie portfeli elektronicznych lub z podpiętą kartą w środowisku e-commerce. Umożliwia to klientom wygodne płacenie u wielu różnych sprzedawców bez potrzeby ponownego wprowadzenia szczegółów płatności.
 • Rynki wielostronne: przyszły rynek mobilności będzie wielostronny. Przy tak dużej liczbie podmiotów, różnych procesów płatniczych i wielu punktach kontaktu z klientem, rozwiązania płatnicze stają się bardziej złożone. Rozwiązanie tej kwestii leży w skopiowaniu obsługi jednocześnie wielu sprzedawców ze środowiska e-commerce, którą można wykorzystać na rynkach wielostronnych, aby umożliwić opłacanie różnorodnych usług, takich jak parkowanie, opłaty drogowe czy ładowanie pojazdu w sposób homogeniczny.
 • Uwierzytelnienie: Kwestie uwierzytelniania płatności nie zostały jeszcze w pełni rozwiązane, zwłaszcza przy rosnących wymogach regulacyjnych pojawiających się w Europie (np. uwierzytelnianie dwuczynnikowe). Wprowadzenie płatności głosowych czy wykorzystanie biometryki mogłoby pomóc w rozwiązaniu tego problemu w sektorze motoryzacyjnym.
 • Koszty: Kwestia kosztów stała się w ostatnich latach mniej istotna w związku ze wzrostem konkurencji oraz wprowadzeniem w wielu częściach świata limitów opłaty interchange. Ograniczenie kosztów nadal jest jednak istotne, zwłaszcza w przypadku transakcji o niskiej wartości. Nowe szyny płatnicze (ang. payment rails) takie jak płatności natychmiastowe, usługi inicjacji płatności lub Blockchain mogą w tym kontekście pomóc w utrzymaniu kosztów na niskim poziomie.

Tradycyjne podmioty w branży motoryzacyjnej wysuwają się na prowadzenie

Podmiot, który najlepiej poradzi sobie z obecnymi wyzwaniami, może uzyskać dostęp do znaczącego potencjału, oferując innowacyjne usługi płatnicze w przyszłej branży mobilności. Kilku graczy już podjęło działania dające im możliwość rozwiązania występujących problemów. Najbardziej widoczni są na razie obecni na rynku producenci samochodów, z których wielu założyło już podmioty związane z płatnościami. Kilku dostawców w branży motoryzacyjnej weszło także w obszar płatności, co może być logicznym posunięciem, zważywszy, że spółki te są naturalnymi agregatorami, gdy chodzi o generowanie efektu skali. 

Ale poza oczywistymi graczami na ten niezadeptany jeszcze rynek wchodzi także wielu nietradycyjnych graczy. Wśród tych nowych podmiotów znajdują się firmy specjalizujące się w nawigacji, dostawcy oprogramowania dla przedsiębiorstw, a nawet dostawcy energii elektrycznej. Chociaż nie zaobserwowaliśmy jeszcze żadnej firmy, która faktycznie wdrożyłaby kompleksowe rozwiązanie, niektóre spółki z powodzeniem uruchomiły usługi płatnicze do konkretnych zastosowań, tak jak stało się to w przypadku globalnego dostawcy usług płatniczych, który podjął współpracę z międzynarodową spółką naftowo-gazową w zakresie ułatwienia płatności mobilnych na należących do spółki stacjach paliw.

Co interesujące, duże spółki będące tradycyjnymi graczami w branży płatności nie zidentyfikowały jeszcze mobilności jako rynku, który w przyszłości będzie dla nich priorytetowy. W sektorze bankowym najbardziej godnym uwagi wyjątkiem od tej reguły może być współpraca nad rozwojem portfela elektronicznego do celów mobilności zawiązana pomiędzy szwajcarskim bankiem, niemieckim producentem części samochodowych a spółką energetyczną. Nabywcy i dostawcy usług płatniczych dostrzegli istnienie tego rynku, ale muszą jeszcze opracować dedykowaną dla niego ofertę, która spełni konkretne i ewoluujące wymagania płatnicze branży motoryzacyjnej.

Różnica w tempie działania graczy z zewnątrz i z wewnątrz branży płatności jest nieco zaskakująca, gdyż charakter problemu do przezwyciężenia nie dotyczy technologii, a skali. Zważywszy że płatności w sektorze motoryzacyjnym zawsze będą odbywać się w ramach rynku dwustronnego, wszelkie nowe formy płatności przyjmą się jedynie wtedy, gdy wystarczająca liczba klientów będzie chciała ich używać, a wystarczająca liczba podmiotów będzie chciała je akceptować. 

W ten sposób gracze z branży motoryzacyjnej mają kluczową przewagę konkurencyjną – klientów (zarówno konsumentów, jak i handlowców). Budowanie silnej bazy klientów od zera wymaga czasu i kapitału oraz wiąże się z ryzykiem. Zamiast tego dostawcy usług płatniczych mogą rozważyć nawiązanie współpracy z graczami z branży motoryzacyjnej, uzyskując natychmiastowy dostęp do dużej bazy klientów. Dla graczy z branży motoryzacyjnej korzyści z takiej współpracy obejmowałyby zyskanie nowej wiedzy w nieznanej dotąd dziedzinie, takiej jak przepisy dotyczące płatności i ryzyko związane z obsługą systemu płatności.

Gwałtowna transformacja sektora motoryzacyjnego może stanowić kolejną dużą szansę na wzrost branży płatności, przy czym podmioty działające już w tej branży są lepiej przygotowane, by wykorzystać potencjał mobilności następnej generacji. Będą musiały jednak działać szybko i badać innowacyjne ścieżki, jak również współpracować ze sobą, jeżeli chcą pokonać nowych, elastycznych graczy już tworzących swoje aktywa i zasoby.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz nasz biuletyn płatności globalnych (PDF).

Autorzy współpracujący nad artykułem to Jan Lettow i Maximilian Roskosch.

Local Perspective IconLokalna perspektywa

Trendy zmieniające branżę samochodową są widoczne także w Polsce. W 2019 roku 12 firm oferowało łącznie 4747 samochodów współdzielonych, co stanowiło wzrost o 54% w porównaniu z rokiem poprzednim. W Polsce aktualnie znajduje się około 9 tysięcy samochodów elektrycznych i hybrydowych plug-in, ale według rządowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku ma być ich 600 tysięcy. W 2019 roku w Polsce odbyły się pierwsze próby kursu autonomicznego, elektrycznego autobusu. Zmiany te mogą być wyzwaniem nie tylko pod kątem infrastrukturalnym (konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby stacji ładowania), jak również pod kątem płatności za ładowanie samochodów elektrycznych czy opłat drogowych lub parkingowych w przypadku samochodów autonomicznych.

Kontakt

EY Polska
Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Podsumowanie

Szybka transformacja sektora motoryzacyjnego może stanowić kolejną dużą szansę dla wzrostu w branży płatności, przy czym podmioty działające już w tej branży są lepiej przygotowane, by wykorzystać potencjał mobilności następnej generacji. 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Bankowość i ubezpieczenia
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)