3 min. czytania 16 sie 2019
Chłopiec korzystający z tabletu na podłodze

Trzy kroki do bankowości skupionej na cyfryzacji

Autor Fabio Gasperini

EY EMEIA Financial Services Office Advisory Banking & Capital Markets Leader

Thought leader in financial services. Always pushing for innovative strategies. Striving to live life with passion.

Kontakt lokalny

EY-Parthenon Polska, Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa Strategicznego i Transakcyjnego w Sektorze Finansowym, Partner

Doświadczony doradca. Skoncentrowany na sektorze usług finansowych. Zafascynowany innowacjami i nowymi technologiami. Zaangażowany w budowanie #betterworkingworld.

3 min. czytania 16 sie 2019
Powiązane tematy Bankowość i ubezpieczenia

W ramach NextWave banki mogą uchwycić pozytywy płynące ze zmian i innowacji oraz zyskać większą pewność co do podejmowanych strategicznych wyborów.

Digital podnosi poprzeczkę w zakresie oczekiwań klientów dzięki aplikacjom mobilnym, doradztwu robotów i botom wideo czat na żywo, które zapewniają większy wybór. Banki muszą ewoluować, aby sprostać możliwościom, jakie daje cyfryzacja. Wiele z nich przyjmuje zintegrowane pionowo modele, aby poprawić obsługę klienta, zmniejszyć koszty i zarządzać ryzykiem. Jednak nawigacja w przyszłości nie jest tak prosta, jak się wydaje.

Bankowość zmienia się gwałtownie, a w ostatnich latach spółki z sektora FinTech i InsurTech oraz inni gracze spowodowali szereg zmian na rynku. Aby odgrywać istotną rolę w tym nowym ekosystemie i konkurować z łańcuchami dostaw w innych branżach, banki muszą na nowo określić swoje modele biznesowe i wyznaczyć kurs, który pomoże im osiągnąć nowo postawione cele.  

Krytyczne znaczenie ma podjęcie już dziś właściwych decyzji, które przyniosą sukces w przyszłości. Z tego względu banki muszą przyjąć nowe modele operacyjne – zgodne z podejściem agile, elastyczne i podatne na zmiany. Nie tylko pozwoli to na uzyskanie dostępu do szans, jakie daje cyfryzacja, ale także będzie stymulować przyszłe innowacje.

Istnieje cienka granica pomiędzy innowacjami teoretycznymi a tymi wdrożonymi, wywołującymi konsekwencje dla biznesu. Aby nadal liczyć się na rynku, banki muszą określić zakres swoich możliwości, wyznaczyć sektory, w których mogą odnieść sukces i znaleźć sposób na współpracę z innymi, dzięki której osiągną lepsze rezultaty. Samodzielne działanie w tym zakresie jest mniej istotne niż współpraca z innymi podmiotami i połączenie elementów oferowanych przez podmioty zewnętrzne, umożliwiające stworzenie prawdziwie zintegrowanej oferty.

W okresie transformacji całej branży czas rozważyć trzyetapową strategię przekształcenia cyfrowej przyszłości bankowości.

Pomyśl o strategicznych inwestycjach w przyszłość

Wzrost banków zwykle odbywał się do tej pory poprzez zwiększenie udziału w rynku i oferowanie jak największej liczby usług w celu przyciągnięcia klienta. W tym scenariuszu banki mierzyły się z ryzykiem przeciętności w każdym aspekcie – i przegrania z konkurentami, których oferty lub usługi były lepsze..

Dziś banki na nowo zastanawiają się nad swoją obecną pozycją na rynku, aby wskazać miejsca, w których mogą dodać wartość i lepiej zaspokoić oczekiwania klienta. Czy ostatecznym celem jest obrona przed zmianami czy uleganie im, przekształcenie czy innowacja, nabycie zasobów czy ich zbudowanie, dywersyfikacja czy koncentracja? Jakie są ich mocne strony – i czy mają jakieś słabe strony, które mogą stać się ciężarem? Uznając, że stworzenie cyfrowego banku to poważna inwestycja, jaki może być koszt przekształcenia – i jak najlepiej spożytkować te środki?

Określ rolę banku

W miarę jak cyfryzacja zmienia doświadczenie klienta, banki muszą rozbudować swoją infrastrukturę oraz usługi, aby zapewnić sobie większą konkurencyjność na rynku. Czas określić wyróżniające je unikalne cechy oferty – i oprzeć się presji innych podmiotów z branży i spoza niej, które prawdopodobnie spróbują rozszerzyć działalność w tej samej przestrzeni. Kluczowe znaczenie będzie miało przyjrzenie się dostępnym opcjom i przyjęcie skoncentrowanego podejścia typu agile wykorzystującego mocne strony banku – podejścia, które można wciąż dostosowywać do zmieniających się okoliczności.

Działaj zgodnie z planem kształtowania transformacji cyfrowej

Przyszły model bankowości rozpoczyna się od strategii i silnej kultury cyfrowej obecnie i w przyszłości. Proces ten będzie wymagał modernizacji istniejących przestarzałych systemów, ponownej alokacji zasobów, opracowania narzędzi do zarządzania wynikami i przeprowadzenia zasadniczej weryfikacji wszystkich aspektów działalności. 

EY wskazuje pięć sposobów, w jakie banki mogą przekształcić swoją przyszłość: jako doświadczenie, jako miejsce handlu, jako usługodawca, mediator lub producent. Artykuł ten należy do serii tekstów podkreślających cechy i korzyści płynące z każdego z tych modeli. W tym nowym podejściu opracowane pięć ścieżek nie podlega integracji wertykalnej. Banki mogą przyjąć jedną lub kilka z nich, rzeczywiście wyróżniając się dzięki temu spośród innych banków.

Podsumowanie

Banki muszą podjąć krytyczne decyzje, jeśli chcą uchwycić szanse, jakie niesie cyfryzacja, i stymulować przyszłe innowacje. Proces ten rozpoczyna się od ponownego przemyślenia strategii, określenia swojej roli i opracowania narzędzi, które ukształtują cyfrową transformację banków

Informacje

Autor Fabio Gasperini

EY EMEIA Financial Services Office Advisory Banking & Capital Markets Leader

Thought leader in financial services. Always pushing for innovative strategies. Striving to live life with passion.

Kontakt lokalny

EY-Parthenon Polska, Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa Strategicznego i Transakcyjnego w Sektorze Finansowym, Partner

Doświadczony doradca. Skoncentrowany na sektorze usług finansowych. Zafascynowany innowacjami i nowymi technologiami. Zaangażowany w budowanie #betterworkingworld.

Powiązane tematy Bankowość i ubezpieczenia
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)