3 min. czytania 24 cze 2020
EY - home office

Zdalnie ale pod kontrolą! Jak zarządzać zmianą w procesach biznesowych w obliczu pandemii COVID-19?

Autor Agnieszka Bryl

EY Polska, Consulting, Enterprise Risk , Partner

Zwolenniczka praktycznego zarządzania ryzykiem i wartościowego audytu wewnętrznego. Usprawnia działanie zawodowo i w domu.

3 min. czytania 24 cze 2020
Powiązane tematy Biuletyn Ryzyka

W związku z wybuchem pandemii instytucje finansowe przeszły na pracę zdalną i wirtualny kontakt z klientami. Konsekwencją tego jest inny przebieg wielu procesów, szczególnie tych, które do tej pory realizowane były manualnie przez pracowników lub fizycznie z siedziby banków, czy w bezpośredniej interakcji z klientami. Rodzi to wiele pytań o wpływ ostatnich zmian w procesach na efektywność zarządzania ryzykiem oraz skuteczność mechanizmów kontrolnych.

Ten artykuł wchodzi w skład Biuletynu Ryzyka

związku z wybuchem pandemii instytucje finansowe przeszły na pracę zdalną i wirtualny kontakt z klientami. Konsekwencją tego jest inny przebieg wielu procesów, szczególnie tych, które do tej pory realizowane były manualnie przez pracowników lub fizycznie z siedziby banków, czy w bezpośredniej interakcji z klientami.

Jednostki compliance w bankach szukają odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie procesy mogą być szczególnie dotknięte przez zmiany?
 • Jakie działania powinny podjąć jednostki zgodności?
 • Czy stosowane w obecnej sytuacji mechanizmy kontrolne właściwie zabezpieczają organizację, w tym ryzyko braku zgodności?
 • Czy w związku ze zmianą przebiegu procesów zostały zaimplementowane dodatkowe mechanizmy kontrolne?
 • Jakie mechanizmy kontrolne zostały wprowadzone w ramach dodatkowego monitoringu ryzyka stron trzecich?
 • Jak zaprojektować mechanizmy kontrolne tak, aby zapewnić odpowiedni poziom ich adekwatności i efektywności w ciągle zmieniającym się otoczeniu?

W czasach niepewności i ciągle zmieniającego się otoczenia gospodarczego, zapewnienie odpowiednio działającego środowiska kontrolnego jest kluczowe w celu minimalizacji materializacji ryzyk finansowych, operacyjnych i reputacyjnych. System kontroli wewnętrznej w bankach nie był oryginalnie zaprojektowany, aby działać w trybie pracy zdalnej. W sytuacji pandemii, banki musiały podejmować szybko decyzje o zmianie sposobu wykonywania pracy przez pracowników i przejście na pracę zdalną. W tym pośpiechu instytucjom finansowym mogło zabraknąć czasu lub zasobów, aby równolegle dokonać niezbędnych dostosowań do procesów, procedur dokumentujących te procesy, jak również kontroli w procesach.

Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na zmiany w środowisku kontrolnym w następujących procesach:

 • proces zapobiegania przestępstwom wewnętrznym i zewnętrznym,
 • proces AML / KYC,
 • procesy front-office (sprzedaż, obsługa klienta),
 • procesy IT i cyberbezpieczeństwo,
 • proces kredytowy
 • procesy realizowane przez podmioty trzecie.

Jednostki na pierwszej i drugiej linii obrony powinny odpowiedzieć sobie na pytanie czy stosowane mechanizmy kontrolne są właściwie zaprojektowane (tj. czy mitygują ryzyka istotne), czy działają efektywnie oraz zastanowić się czy w pełni adresują ryzyka. Konieczne może okazać się wdrożenie nowych mechanizmów kontrolnych, modyfikacja istniejących mechanizmów lub tymczasowe zastosowanie alternatywnych mechanizmów. Wszystkie zmiany w procesach i kontrolach powinny zostać udokumentowane.

Banki powinny dokonać przeglądów zmian w procesach i ryzykach oraz na tej podstawie zidentyfikować zmiany w mechanizmach kontrolnych. Aby tego dokonać, konieczna jest właściwa komunikacja jednostek compliance ze Sztabem Kryzysowym lub jego odpowiednikiem, audytem wewnętrznym oraz z jednostkami biznesowymi będącymi w centrum zmian. Ponadto departamenty zgodności powinny rozważyć zmianę harmonogramu testowań (testowanie w pierwszej kolejności mechanizmów kontrolnych w procesach, które uległy największym zmianom oraz przetestowanie nowoutworzonych mechanizmów) oraz rozważyć zmiany podejścia do losowania próby tak, aby objąć w znaczącej mierze okres od połowy marca.

Właściwie funkcjonujący system kontroli wewnętrznej zapewnia bankom przede wszystkim bezpieczeństwo oraz ogranicza materializację ryzyk finansowych i operacyjnych, co w warunkach licznych zmian jest szczególnie ważne. 

Podsumowanie

Jak reakcja Banków na pandemię COVID-19 wpływa na poziom ryzyka i kontrole w procesach? Jakie procesy mogą być szczególnie dotknięte przez zmiany? Czy stosowane w obecnej sytuacji mechanizmy kontrolne właściwie zabezpieczają organizację, w tym ryzyko braku zgodności? 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Agnieszka Bryl

EY Polska, Consulting, Enterprise Risk , Partner

Zwolenniczka praktycznego zarządzania ryzykiem i wartościowego audytu wewnętrznego. Usprawnia działanie zawodowo i w domu.

Powiązane tematy Biuletyn Ryzyka
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)