17 mar 2020
Jak przygotować się na niespodziewane? - Kryzys COVID-19

Funkcjonowanie firmy w dobie epidemii COVID-19

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

17 mar 2020
Powiązane tematy Strategia i transformacja

Kryzys związany z wirusem SARS-CoV-2 spowodował, że zarządy firm i osoby operacyjne, bez względu na wielkość prowadzonej działalności, mierzą się z pytaniem: co zrobić dziś, kiedy jutro jest nieprzewidywalne jak nigdy wcześniej? Niestety nie ma złotego środka i jednoznacznych odpowiedzi. Można jednak wypracować model działania by minimalizować ryzyko i ograniczyć czas reakcji.

Zarządy firm stoją obecnie przed trudnym wyzwaniem i muszą podejmować wiele kluczowych decyzji, myśląc o przyszłości firmy. Czy to jest moment, w którym powinniśmy uczyć się od firm, które przeszły przez kryzysy i czerpać z ich doświadczeń? Na pewno, choć jedynie własne przygotowanie pomoże sprawnie przeprowadzić firmę przez trudny okres.

Najlepszym podsumowaniem obecnych czasów jest motto: bądź przygotowany. Brzmi trywialnie, ale nie może być bardziej trafne. Podczas kryzysu jest już za późno, na planowanie i budowanie rozwiązań od początku. Każda minuta poświęcona na ustalenie, kto powinien być odpowiedzialny za decyzję, jak sformułować komunikat prasowy lub z którymi zainteresowanymi stronami należy się skontaktować oraz w jakiej kolejności (np. Zarząd, regulatorzy i klienci) odbiera firmie zdolność do skoncentrowania się na kluczowych w kryzysie działaniach.

Dlatego zachęcamy do zapoznania się z listą pytań, z którymi każdy lider powinien się zmierzyć w obecnej sytuacji by uporządkować działania.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Lista pytań dla organizacji – planowanie działań w dobie epidemii koronawirusa

 • CEO

  • Na ile bezpieczni są moi pracownicy? Czy przestrzegamy wszystkich wytycznych by tak było? 
  • Czy przewiduję jaki wpływ epidemia będzie mieć na rachunek zysków i strat w I i II kwartale 2020?
  • Jak informuję i angażuję Zarząd spółki w obecną sytuację? 
  • Jakie zmiany w strategii firmy muszę rozważyć? Jakie usprawnienia wprowadzić? Czy powinienem wdrożyć środki zapobiegawcze?
  • Czy powinienem wprowadzić środki wczesnego reagowania? Czy mam pełen obraz sytuacji i czy czegoś nie przeoczyłem? 
  • Czy uważam, że NBP będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie stabilności gospodarczej?
  • Czy powinienem zastanowić się nad optymalizacją kosztów i wydatków np. ograniczając inwestycje? 
  • Czy powinienem skorzystać z rozwiązań dla przedsiębiorców proponowanych przez Rząd RP?

 • Dyrektor/Prezes ds. HR

  • Czy zabieramy głos w dyskusji na temat wpływu epidemii koronawirusa na gospodarkę? Jaki jest nasz plan działania? 
  • Jakie przyjmujemy zasady funkcjonowania oddziałów naszej firmy w dobie epidemii? 
  • Czy zapewniamy naszym pracownikom aktualne informacje na temat funkcjonowania naszych współpracowników/ zespołów?
  • Czy mamy określone plany awaryjne (np. zamknięcia biur) w przypadku postępowania pandemii?
  • Czy zapewniamy naszym pracownikom pełne wsparcie i dysponujemy odpowiednimi narzędziami (np. umożliwienie powrotu do kraju w okresie zamykania granic, dodatkowe ubezpieczenia, możliwość pracy zdalnej i opieki na dzieckiem)? 
  • Czy możemy wprowadzić tzw. „smart working” w kluczowych obszarach istotnych obecnie dla pracowników, np. infolinia, by odpowiadać na bieżące kwestie? Jeśli nie, co zrobić by to przyspieszyć?
  • Jaki jest dodatkowy koszt, który jesteśmy gotowi ponieść, by wdrożyć powyższe działania? 
  • Jakie będzie nasze podejście do wypłacania premii rocznych?
  • Jakie ustalamy podejście do procesu zatrudniania? Czy możemy odroczyć zatrudnienie niektórych pracowników?

 • COO

  • Na ile pewna jest ciągłość naszego funkcjonowania na rynku?
   • Czy jesteśmy w stanie zapewnić ciągłość wsparcia dla naszych klientów na każdym etapie?
   • Jaki mamy plan minimum dotyczący funkcjonowania naszych usług i biur w przypadku rozwoju pandemii? 
    • Czy jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom kontakt zdalny np. infolinia w przypadku postępującej pandemii i konieczności zamknięcia biur?
    • Czy nasze systemy IT/serwery są gotowe na wzmożoną aktywność pracowników i klientów?
    • Czy nasza infrastruktura IT jest wystarczająco solidna i wystarczająco zabezpieczona? Czy jesteśmy gotowi na zapewnienie ciągłości pracy mimo wzrostu poziomu zachorować wśród pracowników? Czy nasi dostawcy są przygotowani i mają podobne podejście?
   • W jakim stopniu ciągłość naszego funkcjonowania jest uzależniona od naszych dostawców? Czy oszacowaliśmy ryzyko biorąc pod uwagę zerwanie łańcucha wspólnych dostaw z uwagi na postępującą epidemię?  
  • W jaki sposób zapewniamy ciągłość wdrożenia rozwiązań IT? Czy możemy zmienić ich priorytet?
  • Czy mamy przekonanie o skuteczności naszych systemów kontrolnych jak np. AML czy zapewnimy cyberbezpieczeństwo nam i naszym klientom?
  • Jaki przewidujemy plan działania w sytuacji kryzysowej wynikającej z obniżenia wydajności funkcjonowania firmy w związku z osłabieniem liczebności zespołów? Monitorujemy to?
  • Które koszty możemy zminimalizować, które kontrakty można renegocjować, a które inwestycje odłożyć w czasie. Jaki będzie przewidywany skutek tych działań.
 • CFO

  • Na jakim poziomie oszacowywana jest przez NBP płynność finansowa gospodarki na poszczególnych etapach pandemii?
   W szczególności, jaki będzie potencjalny wpływ na pogłębianie się luki w pasywach i aktywach związanych ze spłatą należności w:
   • MŚP (w najbardziej podatnych segmentach: sprzedaż, przemysł samochodowy, transport i rozrywka, energetyka)
   • Usługi finansowe dla klientów indywidualnych 
   • Hipoteki 
  • Czy możemy wycofać się z wcześniej ustalonych z EBC długoterminowych operacji refinansujących? Na jakim poziomie?
  • Jaki jest oczekiwany wpływ na zwiększanie luki w aktywach i pasywach przy istniejących poziomach wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji w poszczególnych kwartałach?
  • Jaki jest przewidywany rachunek zysków i strat w I i II kwartale? Czy możemy przewidzieć prawdopodobny poziom prowizyjny poszczególnych kredytów „non-performing loans”? 
  • Które koszty można zminimalizować lub odroczyć by zachować oczekiwanych poziom przychodów (oczywiście nie wpływających na obszar HR)?

 • CRO

  • Na jakim poziomie szacujemy nasze ryzyko w związku z utrudnieniami, z którymi mierzą się firmy w zagrożonych skutkami pandemii sektorach gospodarki: sprzedaż, przemysł samochodowy, energetyka, transport? 
  • Jak duże jest nasze ryzyko wynikające ze spłaty zadłużenia w obciążonych w wyniku pandemii sektorach gospodarki? 
  • Czy planujemy przesunąć zaplanowane płatności aby uniknąć dodatkowego zadłużenia? Czy mamy określone regulacje i poziom ryzyka? 
  • Czy możemy zaproponować różne scenariusze dla „non-performing loans” w sektorach obciążonych w wyniku pandemii? Czy na bieżąco zmieniamy model zarządzania ryzykiem?
  • Jaki w końcowym rozrachunku będzie wpływ „non-performing loans” na wyniki w I i II kwartale? 
  • Jaka jest nasza strategia windykacji / sekurytyzacji / zabezpieczeń wobec firm z sektorów obciążonych skutkami pandemii? 
  • Czy warto rozważyć sprzedaż „non-performing loans”?

 • Chief Business Officers

  • Które segmenty lub obszary będą narażone na spadek lub brak wzrostu? Jaki będzie przewidywany wpływ na poziom zysków i strat przez najbliższe dwa kwartały? 
  • Jak możemy wykorzystać dodatkowe fundusze wsparcia, aby w widoczny sposób wspierać gospodarkę? Jak i które segmenty klientów wspierać na obecną chwilę?
  • Czy tworzyć nowe usługi i produkty, w szczególności dla klientów z branż narażonych na skutki pandemii?
  • Czy promujemy nasze rozwiązania technologiczne wspierające pracę zdalną, także wśród naszych klientów, nie tylko na potrzeby wewnętrzne?
  • Czy wychodzimy do klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej z propozycją złagodzenia warunków współpracy np. proponując elastyczny harmonogram spłat? 
  • Czy tworzymy przygotowane specjalnie dla MŚP inicjatywy wspomagające zarządzanie zasobami?

Podsumowanie

W czasach kryzysu związanego z SARS-CoV-2 każdy z managerów organizacji musi zadać sobie kilka kluczowych pytań. Odpowiedzi powinny pomóc w opracowaniu skutecznego modelu działania firmy.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak możemy wesprzeć Cię podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Strategia i transformacja
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)