1 min. czytania 1 kwi 2020
Sytuacja kryzysowa wymaga zmiany akcentów i priorytetów w zarządzaniu finansami firmy

Jak przygotować firmę do przestawienia zarządzania płynnością na tryb awaryjny

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

1 min. czytania 1 kwi 2020
Powiązane tematy Finanse przedsiębiorstw

Sytuacja kryzysowa wymaga zmiany akcentów i priorytetów w zarządzaniu finansami firmy.

Firmy upadają nie przez utratę rentowności, ale przez utratę płynności.

 

Krótkoterminowe priorytety CFO w czasie niepewności
  • ZROZUMIEĆ WPŁYW: Czy mamy zrozumienie wpływu różnych scenariuszy przebiegu pandemii COVID-19 na płynność i bezpieczeństwo finansowe firmy? 
  • PRZYGOTOWAĆ PLAN: Czy istnieje odpowiedni (awaryjny) plan zapewnienia płynności – w zależności od rozwoju sytuacji wywołanej COVID-19? 
  • ZAPEWNIĆ JEGO WYKONALNOŚĆ: Czy firma jest przygotowana od strony organizacyjnej, procesowej, technicznej i kontraktowej, aby wystarczająco szybko reagować i dostosowywać się do nowych warunków?

Spodziewając się utrudnienia w pozyskiwaniu i utrzymywaniu płynności, przedsiębiorstwa powinny przejść w tryb ciągłego monitorowania i być gotowe na różne scenariusze.

Punktem wyjścia do działań w nowych warunkach jest dogłębne zrozumienie bieżącej pozycji płynnościowej, jak również zidentyfikowanie potencjalnych „negatywnych niespodzianek”. 

Zapraszamy do lektury dokumentu, w którym dowiesz się więcej oraz bezpośredniego kontaktu w celu uzyskania danych szczegółowych.

Pobierz dokument

aby dowiedzieć się więcej

Pobierz

Podsumowanie

Rutynowe zadania dotyczące zarządzania skarbem zostaną podniesione do rangi procesów krytycznych.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Finanse przedsiębiorstw
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)