17 mar 2020
Jakie kroki należy podjąć w obliczu kryzysu?

Jakie kroki należy podjąć w obliczu kryzysu?

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

17 mar 2020
Powiązane tematy Strategia i transformacja

Otoczenie biznesowe oraz regulacyjne zmienia się praktycznie codziennie. Wyzwaniem jest zarządzanie ciągłością biznesu i utrzymaniem zaangażowania oraz płynności finansowej.

Punktem początkowym są procesy zarządzania kryzysowego. Sprawdź, jakie praktyczne działania powinieneś podjąć, aby wesprzeć operacje biznesowe w swojej firmie.

Crisis Management Task Force:

 • Ocena ryzyka i podejmowanych działań
 • Zarządzanie operacjami kryzysowymi
 • Komunikacja
 • Monitorowanie,  analiza  i raportowanie
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

  • Przeprowadź ocenę ryzyka łańcucha dostaw E2E,
  • Przeanalizuj i zidentyfikuj krytyczne elementy w łańcuchu dostaw u swoich dostawców,
  • Określ podaż i popyt (S&OP) i dokonaj inwentaryzacji,
  • Zidentyfikuj elastyczność Twojego łańcucha dostaw i możliwe alternatywy,
 • Zarządzanie pracą i zdrowiem pracowników

  • Stwórz i egzekwuj realizację planów ochrony zdrowia swoich pracowników,
  • Zidentyfikuj nieprzewidziane wcześniej warunki pracy, by zapewnić ciągłość swego biznesu,
  • Inwestuj w silną komunikację dotyczącą programów wsparcia dla pracowników,
 • Zarządzanie finansami krótkoterminowymi

  • Prognozuj przychody i oceniaj ich wpływ,
  • Oceń ryzyko utraty płynności i przypadkowości w planowaniu,
  • Określ poziom posiadanej gotówki oraz możliwych akcji interwencyjnych,
  • Monitoruj kondycję finansową swoich klientów i dostawców - określ, kiedy może być im potrzebne wsparcie,
 • Rozwiązywanie sporów prawnych i kontraktowych

  • Oceń ryzyko wynikające z umów oraz identyfikuj działania zapobiegawcze,
  • Zarządzaj roszczeniami klientów i dostawców, które wynikają z opóźnień w dostawach oraz zmian bieżącej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej,
 • Ochrona klienta i marki

  • Oceń poziom ryzyka po stronie konsumenta,
  • Jeśli będzie taka potrzeba - zapewnij klientom odpowiednie wsparcie finansowe (np. kredyt),
  • Stwórz plan szybkiej relokacji produktów, opierając się o najważniejsze potrzeby klientów,
  • Przejrzyj alternatywy dla konkretnych produktów,
  • Przyjrzyj się sytuacji konkurencji,

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Etapy rozwoju kryzysu

 • bariery transportowe i opóźnienia dostaw,
 • odwołanie targów i innych wydarzeń masowych,
 • kwarantanny,
 • ograniczenia podróży,
 • zamknięcia sklepów,
 • godziny policyjne,
 • opóźnione lub przerwane dostawy surowców,
 • zatrzymanie produkcji,
 • alternatywne trasy logistyczne,
 • niedobory logistyczne prowadzące do opóźnienia w dostawie,
 • opóźnienia w sprzedaży lub całkowita jej utrata,
 • wyzwania rozliczeniowe, związane z handlem importowym i eksportowym,
 • zmiany w zapotrzebowaniu klientów,
 • wzrost kosztów logistycznych,
 • nieuiszczone należności,
 • ogólne pogorszenie koniunktury gospodarczej,
 • dodatkowe pozataryfowe bariery handlowe,

Jakie podejmiesz działania?

 • plany i mechanizmy awaryjne,
 • elastyczne warunki pracy,
 • systemy monitorowania zdrowia,
 • zespoły reagowania kryzysowego,
 • plany dotyczące komunikacji,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom,
 • krótkoterminowe zarządzanie i pomiary płynności finansowej,
 • ocena wpływu kryzysu i plan przygotowawczy,
 • ocena ryzyka i skutków podaży,
 • opóźnienia i zakłócenia w łańcuchu dostaw,
 • zabezpieczenie nadwyżki zasobów,
 • kontynuacja w zarządzaniu relacjami z konsumentem,
 • planowanie scenariuszy,
 • specjalny zespół ds. zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu,
 • utrzymywanie relacji z interesariuszami,
 • finansowanie pomostowe,
 • przegląd umów prawnych i handlowych,
 • dopasowanie planów budżetowych i biznesowych,
 • optymalizacja zakresu działania,
 • prognozowanie i planowanie produkcji,
 • elastyczna organizacja,
 • reorganizacja łańcucha dostaw,
 • poprawa całkowitej wydajności firmy,
 • optymalizacja zarządzania ryzykiem,

Podsumowanie

Praktyczne działania, które powinieneś podjąć, aby wesprzeć operacje biznesowe w swojej firmie.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak możemy wesprzeć Cię podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Strategia i transformacja
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)