2 min. czytania 31 mar 2020
Girl pushing big stone

Komisja Europejska umożliwia udzielenie dodatkowej pomocy firmom na poprawę płynności

Autorzy
EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Magdalena Kasiarz

EY Polska, Kancelaria EY Law, Partner, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny

Magdalena od 20 lat zajmuje się doradztwem z zakresu prawa cywilnego, korporacyjnego i umów handlowych, świadczonym zarówno dla polskich, jak i dla zagranicznych podmiotów.

2 min. czytania 31 mar 2020

19 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła tymczasowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim wdrożenie dodatkowych mechanizmów wsparcia gospodarki w związku z postępującą na całym kontynencie epidemią COVID-19. Nowe regulacje nakierowane są na zwiększenie zakresu i wartości wsparcia firm dopuszczalnego w ramach pomocy publicznej, a nakierowane są przede wszystkim na utrzymanie płynności działalności gospodarczej wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. Działania te mają wywrzeć zamierzony efekt w trakcie oraz po zakończeniu epidemii COVID-19.

Komisja Europejska w tymczasowych ramach prawnych, stwierdziła, iż w całej gospodarce UE występują poważne zakłócenia. W celu ograniczenia negatywnych następstw epidemii przewidziano pięć możliwych form pomocy:

  1. Dotacje bezpośrednie, selektywne korzyści podatkowe oraz zwrotne zaliczki – w ramach tego rodzaju pomocy, możliwe będzie wsparcie danego przedsiębiorstwa kwotą nawet do 800 000 EUR w formie dotacji i ulg podatkowych w celu zaspokojenia pilnego zapotrzebowania na płynność finansową.
  2. Gwarancje państwowe kredytów zaciąganych przez przedsiębiorstwa w bankach – polski rząd będzie mógł udzielać gwarancji państwowych, aby ograniczyć ryzyko udzielania przez banki pożyczek klientom. W tym zakresie Bank Gospodarstwa Krajowego już przedstawił propozycję zakładającą gwarancje dla firm mikro, małych i średnich w wysokości do 80% wartości kredytu, przy czym minimalna wartość takiego kredytu ma wynieść 3,5 mln PLN.
  3. Subsydiowane pożyczki ze środków publicznych dla przedsiębiorstw – w przypadku tego rodzaju pomocy, możliwe będzie udzielanie na preferencyjnych warunkach oprocentowania pożyczek/kredytów, przeznaczonych na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie kapitału obrotowego i inwestycji.
  4. Mechanizmy zabezpieczające banki uczestniczące w transferze wsparcia do przedsiębiorców – wytyczne przewidują warunki, jakie winny być spełnione, aby wsparcie nie zostało uznane za pomoc bankom oraz nie zakłócało konkurencji między nimi.
  5. Krótkoterminowe kredyty eksportowe – dokument dopuszcza udzielanie przez Państwa Członkowskie tego typu instrumentów.

Większość środków na dostępną pomoc będzie pochodziła z budżetów państw członkowskich, dlatego to od rządów poszczególnych państw zależeć będzie dobór instrumentów, jak również ich skala. W powyższy pakiet wpisują się chociażby wspomniane gwarancje kredytowe BGK, zaproponowane przez Rząd RP w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej”, natomiast w zakresie innych instrumentów, na ten moment pozostaje śledzić kolejne propozycje władz.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie oraz Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak mozemy wesprzec Cie podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autorzy
EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Magdalena Kasiarz

EY Polska, Kancelaria EY Law, Partner, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny

Magdalena od 20 lat zajmuje się doradztwem z zakresu prawa cywilnego, korporacyjnego i umów handlowych, świadczonym zarówno dla polskich, jak i dla zagranicznych podmiotów.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)