1 min. czytania 16 kwi 2020
inisterstwo sprawiedliwości zapowiedziało podjęcie szeregu działań legislacyjnych związanych z walką ze skutkami Covid-19 w Polsce.

Ministerstwo sprawiedliwości zapowiada zmiany w prawie związane z walką ze skutkami koronawirusa

Autor Magdalena Kasiarz

EY Polska, Kancelaria EY Law, Partner, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny od ponad 15 lat zajmujący się negocjowaniem umów związanych z transakcjami fuzji i przejęć, reorganizacjami i restrukturyzacją zadłużenia.

1 min. czytania 16 kwi 2020

Ministerstwo sprawiedliwości zapowiedziało podjęcie szeregu działań legislacyjnych związanych z walką ze skutkami Covid-19 w Polsce. Proponowane przez ministerstwo zmiany w ramach Tarczy Antykryzysowej skupiają się głównie na kwestiach proceduralnych, zmianach w przepisach karnych i zmianach w kodeksie spółek handlowych.

Przewidują one m.in. wstrzymywanie i zawieszanie biegu terminów procesowych oraz umożliwienie organom spółek prawa handlowego głosowanie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Wydaje się, że szczególnie te ostatnie ułatwią przedsiębiorstwom kontynuowanie działalności.

Proponowane zmiany mające na celu poprawę funkcjonowania w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce przewidują wstrzymanie nierozpoczętego i zawieszenie rozpoczętego biegu terminów:

  • przewidzianych przepisami prawa cywilnego, od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem;
  • przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia;
  • procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, egzekucyjnych w administracji, a także terminów w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy.

Pozostałe zapowiedziane przez ministerstwo zmiany zakładają:

  • umożliwienie członkom organów spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych głosowania za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość,
  • możliwość przekazywania między sądami najbardziej pilnych zadań,
  • uproszczenie trybu delegowania sędziów,
  • wprowadzenie dodatkowych urlopów dla osób przygotowujących się do prawniczych egzaminów zawodowych.

Powyższe propozycje znajdą się w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt rozwiązań został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, które koordynuje działania związane z nowelizacją ustawy. Projekty zmian regulacji prawnych powinny zostać ogłoszone do końca tygodnia.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

W naszej ocenie proponowane zmiany mogą ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom oraz przyczynić się do usprawnienia pracy sądów w tym trudnym okresie. Adresują one jednak tylko część problemów związanych z szeroko pojętym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz elektronizacją postępowań, dlatego rząd powinien podejmować kolejne inicjatywy na rzecz dalszej elektronizacji postępowań i obrotu cywilnoprawnego.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak mozemy wesprzec Cie podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor Magdalena Kasiarz

EY Polska, Kancelaria EY Law, Partner, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny od ponad 15 lat zajmujący się negocjowaniem umów związanych z transakcjami fuzji i przejęć, reorganizacjami i restrukturyzacją zadłużenia.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)