18 lip 2023
ciezarowki na drodze

Odporność łańcucha dostaw: krok po kroku

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

18 lip 2023
Powiązane tematy Łańcuch dostaw

Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw: pytania, które warto sobie zadać

01. Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw

Przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka łańcucha dostaw w obecnym stanie obejmującej ryzyko popytu i podaży, wyniki operacyjne, wpływ na operacje globalne, klientów, aspekty społeczne i inne, w wyniku czego obliczany jest wskaźnik ryzyka.

02. Przygotowanie planów B

 Identyfikacja scenariuszów kryzysowych zaprojektowanych w celu przetestowania skrajnych zdolności zarządczych i operacyjnych organizacji. Ocena, które z obecnych ogniw łańcucha są potencjalnie najbardziej narażone na sytuacje kryzysowe.

03. Identyfikacja ryzyka w łańcuchu dostaw

 Sprawdzenie istniejących protokołów i procedur zarządzania kryzysowego w danych scenariuszach, w celu identyfikacji ryzyka w obecnym modelu łańcucha dostaw (i potencjalnego ich wpływu na operacje w kontekście jakościowym i ilościowym).

04.   Zaprojektowanie potencjalnych działań

Zdefiniowanie czynników uruchamiających działania zapobiegawcze, które oparte są na szybkim reagowaniu mającym na celu łagodzenie skutków niepożądanych sytuacji z perspektywy ludzkiej, procesowej i technologicznej.

05.   Symulacja skuteczności działań

Wykonanie symulacji danych scenariuszy kryzysowych w celu przetestowania ich skuteczności oraz zweryfikowania jej w oparciu o wcześniej ustalone kryteria.

06.   Zastosowanie biznesowe

Określenie zastosowania biznesowego dla odporności łańcucha dostaw. Głównymi celami pozostają: wdrożenie zweryfikowanego mechanizmu reagowania kryzysowego, w tym określenie wymaga, rozwiązań i określenia wartości dla biznesu, które ze sobą niosą.

Skala zjawiska
 •  Które elementy mojego łańcucha dostaw są (lub mogą być) dotknięte bezpośrednio lub pośrednio efektami pandemii wirusa COVID-19?
 • Jak wiele z moim produktów/materiałów ma alternatywy? Kto odpowiada za tworzenie alternatywnych BOM-ów w mojej organizacji?
Ludzie w firmie
 • Jak COVID-19 może wpłynąć na moich pracowników w miejscu pracy i poza nim?
 • Czy moja firma oferuje możliwość pracy zdalnej? Czy wpływa to na efektywność pracy?
 • Czy w firmie jest osoba odpowiedzialna za śledzenie rozwoju sytuacji, w tym w szczególności rozporządzania i zalecenia rządowe i ich wpływ na działalność firmy (np. zakazy podróży)?
 • Czy moja firma wprowadziła odpowiednią strategię komunikacyjną do pracowników i innych interesariuszy?
 • Czy moi klienci posiadają odpowiednie informacje i poziom wiedzy na temat działalności i ciągłości operacyjnej mojej firmy?
Zakupy
 • Jakie działania podejmują moi dostawcy w celu zapewnienia ciągłości operacji? Czy wiem o tych działaniach?
 • Czy moja firma i moi dostawcy mamy odpowiednie (wspólnie ustalone) standardy i procedury H&S (Health & Safety/BHP)?
 • Czy moi dostawcy mają procedury, które pozwalają im sobie poradzić ze zmniejszoną dostępnością pracowników (aby zapewnić ciągłość działalności)?
 • Czy moi dostawcy komunikują się ze mną w sytuacjach potencjalnie kryzysowych?
 • Do jakiego stopnia mam wgląd w mój łańcuch dostaw (do którego poziomu dostawców)? Jak bardzo transparentny jest mój łańcuch dostaw?
Produkcja i dystrybucja
 • Gdzie są zlokalizowane fabryki, centra dystrybucyjne i inne kluczowe obiekty moich dostawców?
 •  Gdzie są zlokalizowane moje kluczowe obiekty? Czy COVID-19 ma wpływ na te rejony?
 •  Jak się zmieniła dostępność produktów/materiałów oraz moje lead times?
 •  Czy uwzględniłem potencjalne organicznego transportowe (lub ich wydłużony czas) w moich lead times?
Planowanie
 • Na które kategorie materiałów/produktów mogą wpłynąć skutki COVID-19 a na które na pewno nie?
 • Jak zmienia się popyt na moje produkty w związku z COVID-19?
 • Jakie są moje zapasy bezpieczeństwa? Czy powinny się zmienić?
 • Czy posiadam niezbędne i skuteczne narzędzia oraz metody, aby dopasować prognozy popytu i podaży w tak potencjalnie nieprzewidywalnych sytuacjach?
 • Czy posiadam metodologię lub/oraz narzędzie do planowania scenariuszowego oraz zarządzania kryzysowego?
 • Jakich mechanizmów/narzędzi używam, aby zapewnić zgodność danych (szybki i pewny ich przepływ) w celu skutecznego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych (w oparciu o najbardziej aktualne i najlepszej jakości dane)?

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak możemy wesprzeć Cię podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Łańcuch dostaw
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)