4 min. czytania 23 mar 2020
A man pinching his forehead indicating a headache

Odzyskiwanie strat poniesionych w związku z pandemią COVID-19

Autor Mariusz Witalis

EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Partner, Lider praktyki w regionie CESA

Audytor śledczy z ponad 20 letnim doświadczeniem. Specjalista w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Propagator etyki w biznesie i compliance opartego na wartościach. Fan dobrego kryminału, zapalony narciarz.

4 min. czytania 23 mar 2020

 

Jako zespół ekspertów w zakresie roszczeń i sporów, zebraliśmy najistotniejsze pytania, które pomogą Ci w efektywnym zarządzaniu przyszłymi sporami i potencjalnymi roszczeniami.

1. Wobec kogo wystosować roszczenie?

W przypadku poniesienia szkody, będącej wynikiem pojawienia się koronawirusa, należy rozważyć zgłoszenie się do poniższych instancji:

 • Ubezpieczyciela
 • Bezpośrednio do kontrahenta, z którym mamy podpisaną umowę

Pierwszym krokiem będzie sprawdzenie, czy Twoja firma jest ubezpieczona od strat, wynikających z obecnej pandemii. Wiele polis zawiera klauzule wyłączające roszczenia w związku z obecną sytuacją. W efekcie tego, większość podmiotów będzie polegała na wsparciu w ramach dostępnej tzw.  tarczy antykryzysowej lub na roszczeniach bezpośrednich wobec dostawców i odbiorców. Biorąc pod uwagę rozwój pandemii w Polsce i na świecie, w najbliższych miesiącach należy spodziewać się wzrostu kwestii spornych między kontrahentami.

Jako EY rekomendujemy stworzenie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z ekspertów z zakresu zarządzania, prawa, podatków, kontroli wewnętrznej, modelowania czy analizy finansowej, którzy zapewnią należytą staranność w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.

2. Co mogę zawrzeć w roszczeniu?

Treść roszczenia powinna być dostosowana do odbiorcy. Roszczenia w związku z zawartymi umowami handlowymi będą wymagały analizy zapisów umownych oraz wpływu ich niedotrzymania na działalność firmy. Zważywszy na fakt, że okres trwania pandemii jest nieznany, należy jak najszybciej rozważyć następujące kroki: 

 • Krok 1

  Ustalenie przejrzystej metodologii celem zdefiniowania głównych obszarów ryzyka. Większość przedsiębiorstw to złożone organizacje. Kluczowym jest właściwe zrozumienie, w których obszarach firma będzie ponosiła straty i w jaki sposób można je zdefiniować.

 • Krok 2

  Natychmiastowe rozpoczęcie zabezpieczania danych potrzebnych do rzetelnego oszacowania poniesionych strat i utraconych korzyści. Kluczem do uprawdopodobnienia pozytywnego rozpatrzenia roszczenia jest zebranie i przedstawienie wyczerpujących dowodów, co staje się trudniejsze, im później proces zbierania dowodów się rozpocznie.

 • Krok 3

  Zapewnienie odpowiedniej reakcji celem jak największego zniwelowania negatywnych efektów pandemii wraz z wiarygodnym udokumentowaniem tych działań i kwantyfikacją efektów. Brak reakcji na pandemię istotnie zmniejszy szansę na pozytywne rozpatrzenie roszczenia. 

3. Jak skwantyfikować straty związane z pandemią?

W porównaniu z kwantyfikacją strat związaną ze szkodą rzeczywistą np. utylizacją zapasów magazynowych, szacowanie utraconych korzyści w związku z pandemią jest zdecydowanie bardziej złożone i powinno opierać się na rzetelnym modelu uwzględniającym zasadne założenia. Model powinien jasno demonstrować planowane przychody i zyski w oparciu o najbardziej aktualne plany biznesowe i budżety sprzed pandemii poparte wynikami historycznymi.

4. Jakie działania podjąć, by udowodnić zasadność roszczenia?

Każde roszczenie musi być poparte solidnymi dowodami – z tego względu tak ważne jest rozpoczęcie zabezpieczania materiału dowodowego jak najwcześniej. Późniejsze odtwarzanie informacji i potencjalnych dowodów często staje się znacznie utrudnione lub niemożliwe (np. kluczowa korespondencja elektroniczna została usunięta). Jednocześnie stosowanie spójnej i przejrzystej metodologii uwzględniającej wszystkie istotne czynniki odgrywa ogromne znaczenie. Wiele roszczeń jest rozpatrywanych negatywnie ze względu na niewystarczające udokumentowanie wpływu danego czynnika na poniesione straty.

5. Jak przekonać drugą stronę sporu o zasadności mojego roszczenia?

Największe znaczenie w tym procesie odgrywa podjęcie stosownych kroków bez zbędnej zwłoki. Istotnym czynnikiem zwiększającym szansę na pozytywne rozpatrzenie roszczenia mają kompetencje osób, które są zaangażowane w jego przygotowanie.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak możemy wesprzeć Cię podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor Mariusz Witalis

EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Partner, Lider praktyki w regionie CESA

Audytor śledczy z ponad 20 letnim doświadczeniem. Specjalista w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Propagator etyki w biznesie i compliance opartego na wartościach. Fan dobrego kryminału, zapalony narciarz.