2 min. czytania 18 mar 2020
A couple reading papers in front of a laptop

Popraw swoją płynność dzięki ulgom i preferencjom podatkowym - przegląd możliwości

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

2 min. czytania 18 mar 2020

Jakkolwiek, dla większości firm priorytetem są obecnie działania nakierowane na kontynuację działalności operacyjnej, kolejnym krokiem jest potrzeba zabezpieczenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dostępne już dziś w polskim systemie podatkowym i dotacyjnym mechanizmy wsparcia, mogą w istotnym zakresie pomagać przedsiębiorcom w łagodzeniu skutków spowolnienia spowodowanego stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Zdajemy sobie też sprawę, że w obecnej sytuacji, istotne może być nie tylko pozyskanie nowych źródeł finansowania publicznego, ale też potrzeba działań ukierunkowanych na utrzymanie przyznanego już finansowania, czy też skorzystania z możliwości przesunięcia/odroczenia zobowiązań podatkowych w czasie. 

Tym bardziej zachęcamy do zapoznania się z możliwościami wskazanymi poniżej: 

Zarządzenie płynnością finansową poprzez czasowe ograniczenie należności publicznoprawnych

Ordynacja podatkowa przewiduje szereg możliwości poprawy płynności, z których podatnicy mają możliwość skorzystać de facto natychmiast, są to:

 • Wystąpienie z wnioskiem o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, korzystające z czasowej rezygnacji z opłaty prolongacyjnej
 • Wystąpienie z wnioskiem o ograniczenie płatności zaliczek uproszczonych
 • Wystąpienie z wnioskiem o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, korzystające z czasowej rezygnacji z opłaty prolongacyjnej.

Ulga B+R – korzyść podatkowa na poziomie 19% kosztów działań B+R

Ulga B+R może się okazać bardzo pomocnym instrumentem, zwłaszcza gdy firma prowadzi już działalność badawczo-rozwojową. Wtedy jej zastosowanie wymaga jedynie dostosowania ewidencji księgowej oraz odpowiedniej kwalifikacji działalności, aby móc korzystać z bezpośredniej korzyści ulgi, jaką jest obniżenie zobowiązania podatkowego o 19% kosztów działalności B+R. 

W kontekście działań doraźnych pozwalających na szybkie uzyskanie korzyści finansowej, poza rozliczeniem ulgi za rok 2019, warto rozważyć też możliwość złożenia korekty za zamknięte lata podatkowe.

Dotacje z Funduszy UE na projekty B+R – do 80% dofinansowania wynagrodzeń

Pierwsze miesiące roku to – standardowo już – okres wzmożonej aktywności instytucji dystrybuujących środki z Funduszy UE, będących istotną szansą na pozyskanie finansowania kosztów operacyjnych działalności. Dostępne są konkursy zarówno dla dużych, jak i małych oraz średnich firm, w których poziom dofinansowania może sięgać nawet 80%. W ramach części konkursów 

można dofinansować koszty B+R działalności operacyjnej – bez konieczności ponoszenia dodatkowych inwestycji czy zatrudniania osób. Dofinansowanie kosztów operacyjnych (m.in. wynagrodzeń) może wpłynąć pozytywnie na trzymanie miejsc pracy dla pracowników B+R.

Propozycje Komisji Europejskiej – poluzowanie zasad pomocy publicznej nakierowane na poprawę płynności firm

W ubiegły czwartek Komisja Europejska przyjęła specjalny dokument określający dodatkowe możliwości wsparcia gospodarki w obszarze zapewnienia płynności przedsiębiorstw. Przewiduje on umożliwienie Państwom Członkowskim wdrożenia m.in. następujących mechanizmów wsparcia: 

 • Przyznawanie dotacji i/lub ulg podatkowych w wysokości do 800 tys. EUR, przeznaczonych na finansowanie pilnych potrzeb płynnościowych 
 • Udzielanie gwarancji kredytów zaciąganych przez firmy w bankach
 • Udzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach
 • Wdrożenie zabezpieczeń dla banków biorących udział w transferze pomocy do przedsiębiorstw
 • Zapewnianie krótkoterminowych ubezpieczeń eksportowych 

Na ten moment plany Rządu RP co do wdrożenia poszczególnych instrumentów nie są jeszcze znane, natomiast odpowiednie informacje powinny pojawić się w najbliższym czasie. Prosimy o informację zwrotną, jeśli chcieliby Państwo jako pierwsi uzyskać szczegóły w momencie ich udostępnienia.

Możliwości modyfikacji zobowiązań wynikających z aktualnie wykorzystywanych źródeł wsparcia

Obecna sytuacja może wymagać modyfikacji pierwotnych założeń inwestycyjnych i weryfikacji możliwości wypełnienia zobowiązań wynikających z przyznanych form pomocy publicznej. Już podstawowe zasady udzielania wsparcia przewidują możliwości działania w zakresie modyfikacji warunków umów o dofinansowanie, czy zezwoleń/decyzji o wsparciu w ramach SSE/PSI (np. obniżenie poziomów zobowiązań, wydłużenie terminów), a co więcej już na ten moment część instytucji wprowadziła szereg dodatkowych ułatwień w tym kierunku.

Finansowanie inwestycji – do 70% kosztów

Jeśli kontynuują Państwo rozwój działalności, źródłem wsparcia w tym zakresie mogą być dostępne w dalszym ciągu Fundusze UE, zwolnienia podatkowe w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji, czy też dotacje rządowe. 

Możliwy poziom dofinansowania zależy od skali przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji i może wynieść nawet 70%. Co istotne, część z instrumentów można efektywnie łączyć ze sobą pod kątem maksymalizacji korzyści w zależności od priorytetów firmy.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak możemy wesprzeć Cię podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter