2 min. czytania 18 mar 2020
A couple reading papers in front of a laptop

Popraw swoją płynność dzięki ulgom i preferencjom podatkowym - przegląd możliwości

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

2 min. czytania 18 mar 2020
Powiązane tematy Finanse przedsiębiorstw

Jakkolwiek, dla większości firm priorytetem są obecnie działania nakierowane na kontynuację działalności operacyjnej, kolejnym krokiem jest potrzeba zabezpieczenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dostępne już dziś w polskim systemie podatkowym i dotacyjnym mechanizmy wsparcia, mogą w istotnym zakresie pomagać przedsiębiorcom w łagodzeniu skutków spowolnienia spowodowanego stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Zdajemy sobie też sprawę, że w obecnej sytuacji, istotne może być nie tylko pozyskanie nowych źródeł finansowania publicznego, ale też potrzeba działań ukierunkowanych na utrzymanie przyznanego już finansowania, czy też skorzystania z możliwości przesunięcia/odroczenia zobowiązań podatkowych w czasie. 

Tym bardziej zachęcamy do zapoznania się z możliwościami wskazanymi poniżej: 

Zarządzenie płynnością finansową poprzez czasowe ograniczenie należności publicznoprawnych

Ordynacja podatkowa przewiduje szereg możliwości poprawy płynności, z których podatnicy mają możliwość skorzystać de facto natychmiast, są to:

 • Wystąpienie z wnioskiem o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, korzystające z czasowej rezygnacji z opłaty prolongacyjnej
 • Wystąpienie z wnioskiem o ograniczenie płatności zaliczek uproszczonych
 • Wystąpienie z wnioskiem o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, korzystające z czasowej rezygnacji z opłaty prolongacyjnej.

Ulga B+R – korzyść podatkowa na poziomie 19% kosztów działań B+R

Ulga B+R może się okazać bardzo pomocnym instrumentem, zwłaszcza gdy firma prowadzi już działalność badawczo-rozwojową. Wtedy jej zastosowanie wymaga jedynie dostosowania ewidencji księgowej oraz odpowiedniej kwalifikacji działalności, aby móc korzystać z bezpośredniej korzyści ulgi, jaką jest obniżenie zobowiązania podatkowego o 19% kosztów działalności B+R. 

W kontekście działań doraźnych pozwalających na szybkie uzyskanie korzyści finansowej, poza rozliczeniem ulgi za rok 2019, warto rozważyć też możliwość złożenia korekty za zamknięte lata podatkowe.

Dotacje z Funduszy UE na projekty B+R – do 80% dofinansowania wynagrodzeń

Pierwsze miesiące roku to – standardowo już – okres wzmożonej aktywności instytucji dystrybuujących środki z Funduszy UE, będących istotną szansą na pozyskanie finansowania kosztów operacyjnych działalności. Dostępne są konkursy zarówno dla dużych, jak i małych oraz średnich firm, w których poziom dofinansowania może sięgać nawet 80%. W ramach części konkursów 

można dofinansować koszty B+R działalności operacyjnej – bez konieczności ponoszenia dodatkowych inwestycji czy zatrudniania osób. Dofinansowanie kosztów operacyjnych (m.in. wynagrodzeń) może wpłynąć pozytywnie na trzymanie miejsc pracy dla pracowników B+R.

Propozycje Komisji Europejskiej – poluzowanie zasad pomocy publicznej nakierowane na poprawę płynności firm

W ubiegły czwartek Komisja Europejska przyjęła specjalny dokument określający dodatkowe możliwości wsparcia gospodarki w obszarze zapewnienia płynności przedsiębiorstw. Przewiduje on umożliwienie Państwom Członkowskim wdrożenia m.in. następujących mechanizmów wsparcia: 

 • Przyznawanie dotacji i/lub ulg podatkowych w wysokości do 800 tys. EUR, przeznaczonych na finansowanie pilnych potrzeb płynnościowych 
 • Udzielanie gwarancji kredytów zaciąganych przez firmy w bankach
 • Udzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach
 • Wdrożenie zabezpieczeń dla banków biorących udział w transferze pomocy do przedsiębiorstw
 • Zapewnianie krótkoterminowych ubezpieczeń eksportowych 

Na ten moment plany Rządu RP co do wdrożenia poszczególnych instrumentów nie są jeszcze znane, natomiast odpowiednie informacje powinny pojawić się w najbliższym czasie. Prosimy o informację zwrotną, jeśli chcieliby Państwo jako pierwsi uzyskać szczegóły w momencie ich udostępnienia.

Możliwości modyfikacji zobowiązań wynikających z aktualnie wykorzystywanych źródeł wsparcia

Obecna sytuacja może wymagać modyfikacji pierwotnych założeń inwestycyjnych i weryfikacji możliwości wypełnienia zobowiązań wynikających z przyznanych form pomocy publicznej. Już podstawowe zasady udzielania wsparcia przewidują możliwości działania w zakresie modyfikacji warunków umów o dofinansowanie, czy zezwoleń/decyzji o wsparciu w ramach SSE/PSI (np. obniżenie poziomów zobowiązań, wydłużenie terminów), a co więcej już na ten moment część instytucji wprowadziła szereg dodatkowych ułatwień w tym kierunku.

Finansowanie inwestycji – do 70% kosztów

Jeśli kontynuują Państwo rozwój działalności, źródłem wsparcia w tym zakresie mogą być dostępne w dalszym ciągu Fundusze UE, zwolnienia podatkowe w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji, czy też dotacje rządowe. 

Możliwy poziom dofinansowania zależy od skali przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji i może wynieść nawet 70%. Co istotne, część z instrumentów można efektywnie łączyć ze sobą pod kątem maksymalizacji korzyści w zależności od priorytetów firmy.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak możemy wesprzeć Cię podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Finanse przedsiębiorstw
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)