4 min. czytania 20 mar 2020
Work group debating around a table

Ryzyko walutowe w czasie kryzysu

Autor Janusz Miszczak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Lider obszaru zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Optymista wierzący w siłę gry zespołowej.

4 min. czytania 20 mar 2020
Powiązane tematy Finanse przedsiębiorstw

Jak przygotować się na powrót zwiększonej zmienności na rynku FX.

Rynek walutowy mocno reaguje na pogorszenie nastrojów w gospodarce oraz działania podejmowane przez rządy i banki centralne na całym świecie w odpowiedzi na COVID-19. Od początku 2020 roku PLN osłabił się o ponad 8% względem EUR, przełamując  maksymalne poziomy sprzed dekady. Wygląda na to, że przedsiębiorstwa w Polsce po raz kolejny (od czasów kryzysu lat 2008-2009) będą musiały zmagać się z ryzykiem walutowym w warunkach ograniczenia popytu i spadku wolumenu biznesu.

O ile od ostatniego kryzysu finansowego rynek instrumentów pochodnych w Polsce istotnie się sprofesjonalizował  (większa świadomość przedsiębiorstw), to problem po stronie wolumenu ekspozycji z dużym prawdopodobieństwem może się powtórzyć: (nagłe i drastyczne załamanie wolumenu biznesu, wskutek czego zawarte transakcje pochodne mogą się rozliczyć bez pokrycia w ekspozycji na ryzyko).

. Kryzys 2008-2009  Obecnie
Instrumenty
 • Asymetryczne, zlewarowane struktury opcyjne
 • Słabo uregulowane praktyki banków w ich oferowaniu
 • Proste instrumenty pochodne  (przeważnie liniowe - forward) 
 • Reżim MIFID II – zabezpieczenie interesów użytkowników instrumentów
Ekspozycja
 • Wskutek recesji w gospodarkach regionu i na świecie – spadek popytu na polski eksport, ograniczenie produkcji, spadek wolumenów zamówień
 • Zagrożenie ograniczenia ekspozycji   (jednoczesne załamanie popytui podaży,  zakłócenia i przerwyw łańcuchach dostaw)
 • Dodatkowo – niepewność co do skali wpływu wirusa COVID-19, jak i długości trwania pandemii

Jakie ryzyka niesie obecna sytuacja dla przedsiębiorstw, które zawierają walutowe transakcje pochodne?

 • Eksporterów

  • Aktualna negatywna wycena portfela transakcji oznacza ryzyko otrzymania wezwań przez banki do uzupełnienia depozytów zabezpieczających (negatywny wpływ na płynność w krótkim terminie)
  • Ryzyko rozliczenia części transakcji pochodnych bez pokrycia (wpływów z operacji)
  • Dodatkowy wpływ braku pozycji na P/L (w przypadku rachunkowości zabezpieczeń)
  • W obliczu wzrostu zmienności i niepewności na rynkach walutowych - ograniczona płynność/dostępności kwotowań od banków (wyższe koszty transakcyjne)
  • Ryzyko ograniczenia limitów dla transakcji skarbowych w bankach
 • Importerów

  • W przypadku niskiego stopnia pokrycia ekspozycji zabezpieczeniem - ograniczona ochrona (istotny wzrost kosztów zakupów)
  • W obliczu wzrostu zmienności i niepewności na rynkach walutowych - ograniczona płynność/dostępności kwotowań od banków (wyższe koszty transakcyjne)
  • Ryzyko ograniczenia limitów dla transakcji skarbowych w bankach

Jakie działania należy zaplanować w najbliższym czasie?

 • Zaktualizuj ekspozycję walutową

  • Zrewidowanie pierwotnych założeń budżetowych/ planistycznych 
  • Utrzymywanie bieżącego kontaktu z handlem, zakupami, logistyką, kontrolingiem
  • Monitorowanie wpływu rozwoju wydarzeń na ekspozycję
 • Uwzględnij wpływ różnych scenariuszy

  • Oszacowanie wpływu poszczególnych scenariuszy rozwoju wydarzeń na przyszłe przepływy pieniężne
  • Ustalenie zasad postępowania w przypadku realizacji negatywnych scenariuszy
 • Zweryfikuj zapisy dokumentacji transakcyjne

  • Zidentyfikowanie scenariuszy, gdy wymagane będzie dostarczenie do banku zabezpieczenia dla transakcji (margin call)
  • Zidentyfikowanie warunków i trybu mających zastosowanie przy jednostronnym zamknięciu transakcji przez bank
 • Ocen konieczność restrukturyzacji transakcji

  • Podjęcie decyzji – czy po przeglądzie ekspozycji uzasadniona jest restrukturyzacja zabezpieczenia (overhedge)
  • Oszacowanie potencjalnych kosztów restrukturyzacji zabezpieczenia
 • Bądź w bieżącym kontakcie z bankami

  • Monitorowanie rynków walutowych
  • Prowadzenie transparentnej komunikacji z bankami i informowanie o pojawiających się ryzykach po stronie ekspozycji

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak możemy wesprzeć Cię podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor Janusz Miszczak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Lider obszaru zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Optymista wierzący w siłę gry zespołowej.

Powiązane tematy Finanse przedsiębiorstw
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)