4 min. czytania 9 kwi 2020
article trust

Utrzymanie zaufania w dobie kryzysu spowodowanego przez COVID-19

Autor Agnieszka Bryl

EY Polska, Consulting, Enterprise Risk , Partner

Zwolenniczka praktycznego zarządzania ryzykiem i wartościowego audytu wewnętrznego. Usprawnia działanie zawodowo i w domu.

4 min. czytania 9 kwi 2020
Powiązane tematy Consulting

Audyt Wewnętrzny (AW) – utrzymanie zaufania w dobie kryzysu spowodowanego przez COVID-19

COVID-19 kontekst biznesowy

 • Szybko rozwijająca się epidemia COVID-19 stwarza zagrożenie dla zdrowia pracowników, ale również zwiększa ryzyko finansowe oraz niepewność wszystkich organizacji i ich interesariuszy. Wszystko to przekłada się na poważne wyzwania dla całego społeczeństwa
 • Wybuch epidemii jest tylko jednym z coraz większej liczby złożonych i nieoczekiwanych zakłóceń, które mają wpływ na wyniki działalności gospodarczej - i nie będzie ostatnim 
 • Przedsiębiorstwa stosują alternatywne metody i technologie w celu utrzymania operacji biznesowych i finansowych. Doprowadziło to do zmiany percepcji ryzyk, ponieważ niektóre z nich stają się bardziej krytyczne niż kiedykolwiek wcześniej
 • Możliwe są zmiany w strategiach i modelach biznesowych, które muszą być poparte zmianami w procesach, zasobach i technologiach 
 • W związku z tym, że rządy i firmy starają się opanować COVID-19 za pomocą różnych regulacji, mogą pojawić się dodatkowe wyzwania oraz szanse

AW dostosowuje się do niepewności…

 • Dowiadujemy się od naszych klientów, że szybko dostosowują się do niepewności poprzez: 
 • Przeprowadzanie dynamicznych ocen ryzyka i zmianę priorytetów dla audytów wewnętrznych 
 • Wprowadzanie elastyczności do procedur audytu poprzez wykorzystanie narzędzi do pracy zdalnej
 • Większą zależność od technologii poprzez przekształcenie audytów terenowych w przeglądy oparte na zdalnej analizie 
 • Wykorzystywanie zewnętrznych dostawców w celu zapewnienia wsparcia technologicznego 
 • Pełnienie funkcji doradczej w zakresie inicjatyw takich jak zapewnianie ciągłości działania i udział w komitetach ds. reagowania kryzysowego 
 • Realokację członków zespołu audytorów w celu wsparcia krytycznych działań w zakresie ciągłości działania 
 • Wykorzystanie zasobów firmy dostępnych w danej lokalizacji w celu dostarczenia dowodów (np. zdjęć od pracowników magazynu) zamiast wykonywania procedur audytowych na miejscu.

Czy AW może wesprzeć ciągłość biznesową?

 • AW ma realną możliwość do współpracy z biznesem w celu zapewnienia ciągłości biznesowej: 
 • Biorąc pod uwagę wiedzę biznesową, jaką dysponują zasoby AW, czy rozważali Państwo czasowe przeznaczenie swoich zasobów na wzmocnienie procedur reagowania kryzysowego?
 • Czy posiadają Państwo wiedzę ekspercką, aby udzielać porad w zakresie ryzyka w czasie rzeczywistym poprzez zarządzanie kryzysowe?
 • Czy pomagają Państwo swojej organizacji w ocenie ekspozycji na pojawiające się zagrożenia, takie jak bezpieczeństwo klientów i pracowników, cyberbezpieczeństwo, łańcuch dostaw, ciągłość działania, kapitał obrotowy i kontrola wewnętrzna w zakresie sprawozdawczości finansowej (ICFR)?
 • Czy ocenili Państwo ponownie ryzyka i planowane procedury audytowe? Jeśli audyty zostały odroczone, czy mają Państwo plany utrzymania pokrycia ryzyk? 
 • Czy dysponują Państwo infrastrukturą technologiczną i narzędziami niezbędnymi do przeprowadzania badań audytowych w sposób zdalny? 
 • Czy planują Państwo uzupełnienie swoich zasobów, w odpowiedzi na nowe metody pracy i ewolucję ryzyka? 
 • Czy wykorzystujecie Państwo okres przestoju, aby wzmocnić funkcję AW (np. szkolenia online, opracowywanie analiz itp.)?

 

COVID 19 – AW dziś, jutro i docelowo

 • Dziś

  Zmień alokację zasobów w komórce AW, aby bezpośrednio wspierać firmę w identyfikowaniu luk i świadczyć usługi doradcze w zakresie ryzyka w czasie rzeczywistym 

  • Zarządzanie kryzysowe 
  • Planowanie ciągłości biznesowej
  • Możliwości pracy zdalnej 
  • Cyberbezpieczeństwo 
  • Efektywność technologii 
  • Dobro pracownika
  • Bezpieczeństwo klienta 
  • Efektywność łańcucha dostaw 
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Ochrona marki
 • Jutro

  Kontynuuj pracę AW, skupiając się na jak najmniejszym zakłócaniu operacyjnej działalności, m.in. poprzez realizację zdalnych audytów i analizę danych w maksymalnym zakresie: 

  • Zarządzanie środkami pieniężnymi 
  • Audyty dostawców 
  • Wydatki inwestycyjne 
  • Testy systemu kontroli wewnętrznej, w tym ocena działań podejmowanych w czasie głównej fali kryzysu 
  • Zobowiązania 
  • Należności 
  • Płace 
  • Zapewnienie ciągłości działania
 • Docelowo

  Zmień alokację zasobów w komórce AW, aby bezpośrednio wspierać firmę w identyfikowaniu luk i świadczyć usługi doradcze w zakresie ryzyka w czasie rzeczywistym 

  • Zarządzanie kryzysowe 
  • Planowanie ciągłości biznesowej 
  • Możliwości pracy zdalnej
  • Cyberbezpieczeństwo 
  • Efektywność technologii
  • Dobro pracownika 
  • Bezpieczeństwo klienta 
  • Efektywność łańcucha dostaw
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym 
  • Ochrona marki

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak mozemy wesprzec Cie podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor Agnieszka Bryl

EY Polska, Consulting, Enterprise Risk , Partner

Zwolenniczka praktycznego zarządzania ryzykiem i wartościowego audytu wewnętrznego. Usprawnia działanie zawodowo i w domu.

Powiązane tematy Consulting
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)