Dezinwestycje

Firmy dokonują dezinwestycji w celu optymalizacji modeli operacyjnych, umożliwiających szybki zwrot w stronę obszarów wzrostu.

Pomagamy klientom korporacyjnym i private equity w ocenie ich strategii, zarządzaniu portfelem biznesowym, poprawie wartości transakcji i rozwoju pozostałych obszarów działalności. Pomagamy firmom identyfikować potencjalne obszary dezinwestycji oraz realizować wartość w procesach wydzielenia lub sprzedaży części (carve-out) bądź całości przedsiębiorstwa. Tworzymy wartość poprzez odpowiednie zarządzanie procesem transakcyjnym, strategię podatkową, przygotowanie adekwatnej informacji finansowej oraz odpowiednie zaadresowanie wszystkich aspektów podziału operacyjnego. Pomagamy również klientom zrozumieć strukturę kosztów pozostałej części przedsiębiorstwa identyfikując obszary wzrostu sprzedaży.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.