1 min. czytania 30 wrz 2019
mężczyzna montujący wentylatory w magazynie

Jak można poprawić jakość wyceny spółek FinTech

W ostatnich latach inwestycje w branżę FinTech gwałtownie rosną, ale istnieje coraz większe ryzyko związane z pomiarem wyceny tych inwestycji.

Inwestycje w FinTechy w Europie wzrosły z 0,3 mld USD w 2012 r. do 6,5 mld USD w 2019 r., co spowodowało pojawienie się w Europie sześciu jednorożców (tj. spółek wycenianych na co najmniej 1 mld USD). Ta tendencja zachodzi w szerszym kontekście, jakim jest roczny wzrost wartości transakcji venture capital (VC) w Europie z 7 mld USD do 24 mld USD w latach 2008-2018, co napędzane jest przez niskie stopy zwrotu z tradycyjnych aktywów inwestycyjnych oraz wzrost popularności inwestycji corporate venture capital(CVC).

Globalny kryzys finansowy zdopingował zarówno organy regulacyjne, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do coraz częstszego żądania od funduszy VC i CVC rzetelnych sprawozdań dotyczących wartości godziwej. Jednakże występuje rosnące ryzyko niedociągnięć we wnikliwym pomiarze tej wartości, które mogą potencjalnie narazić fundusze i osoby nimi zarządzające lub ich spółki dominujące na ryzyko regulacyjne, w szczególności w sytuacji występowania istotnego interesu społecznego (np. w przypadku banku inwestującego w spółkę FinTech).

Istnieje ryzyko, że słabe strony pomiaru wartości godziwej mogą mieć wpływ na jakości podejmowanych decyzji inwestycyjnych, co z kolei może zaszkodzić relacjom inwestorów z funduszami, a nawet ich zaangażowaniu w VC jako klasę aktywów. Zagadnienia takie stają się zwykle bardziej palące w czasach kryzysu, więc fundusze powinny weryfikować i aktualizować stosowane modele i procesy wyceny, aby zagwarantować, że są one solidne i mogą z powodzeniem przejść najtrudniejsze próby.

Local Perspective IconLokalna perspektywa

Polska gospodarka wpisuje się w trend rosnącej popularności inwestycji typu venture capital, co znajduje swoje potwierdzenie w wartości transakcji dokonanych w polskiej branży VC w 2019 roku – 550 mln PLN, co jest najwyższą wartością w historii, dla porównania w 2017 i 2018 było to odpowiednio 397 mln PLN i 213 mln PLN.

Kontakt

Łukasz Sikora, CFA, FCCA
EY Polska, Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa w sektorze Finansowym, Partner

Podsumowanie

Podczas wyceny znajdujących się w posiadaniu funduszy inwestycji w szybko rozwijające się FinTechy na wczesnym etapie rozwoju zaobserwowano szereg problemów. Nasz raport (PDF) dotyczy częstych błędów, kluczowych czynników i pułapek okresu wdrożenia napotykanych podczas wyceny takich inwestycji.

Informacje

Autor EY FS Insights

Minds Made for Financial Services

Współautorzy