7 Czynników Wzrostu EY

W dzisiejszym świecie, pełnym zmian i zakłóceń, realizacja Twoich ambicji i rozwój Twojej firmy stanowią ekscytujące wyzwanie. EY ma długą historię współpracy z największymi przedsiębiorstwami na świecie, wspierając je w skracaniu drogi dojścia do pozycji lidera rynku. Opierając się na sukcesach firm, z którymi współpracowaliśmy, zdefiniowaliśmy 7 Czynników Wzrostu EY (EY Drivers of Growth).

Jak EY może pomóc?

7 Czynników Wzrostu EY to podejście, które pomaga ambitnym liderom myśleć inaczej o swoich przedsiębiorstwach i z powodzeniem realizować strategie wzrostu.

7 Czynników Wzrostu pomoże Ci:

 • Ocenić swoje obecne możliwości w odniesieniu do swoich przyszłych aspiracji
 • Uzyskać wiedzę o praktykach stosowanych przez wiodące firmy na rynku
 • Zdefiniować swoje priorytety strategiczne, możliwości i wyzwania
 • Zbudować plan działania, który pomoże Ci osiągnąć kolejny poziom sukcesu
 • Wypracować wspólną wizję co do przyszłości firmy i sposób dotarcia do niej, wśród całego zespołu kierowniczego
 • Zatwierdzić i udoskonalić strategię biznesową
7 Czynników Wzrotsu EY

7 Czynników Wzrostu EY

Oparty na doświadczeniu tysięcy szybko rozwijających się przedsiębiorstw, 7 Czynników Wzrostu EY to wypróbowany, sprawdzony  i godny zaufania system, który może pozwolić Ci myśleć inaczej o Twojej firmie i skutecznie realizować Twoją strategię rozwoju.

 

Skontaktuj się z nami, aby umówić sesję 7 czynników wzrostu (Drivers of Growth)

Ucz się na podstawie sukcesów wiodących światowych przedsiębiorstw

Nasze badania dotyczące wzrostu wiodących światowych firm pokazały, że podmioty odnoszące największe sukcesy równoważą swoje zaangażowanie w czas, środki finansowe i energię we wszystkich 7 Czynnikach Wzrostu.

Dowiedz się więcej o każdym 7 Czynników Wzrostu:

 • Klient

  Od samego początku wiodące firmy stawiają klientów w centrum uwagi. Rozumieją, że w ten sposób mogą osiągnąć przewagę konkurencyjną.

  Wiedzą wszystko o swoich klientach, przewidują ich przyszłe potrzeby i odpowiadają na nie, aby budować lojalność i stymulować długoterminowy zrównoważony wzrost.

  Nawet po zdobyciu pozycji lidera rynku, firmy te stale myślą o tym, jak nadal angażować i spełniać oczekiwania swoich klientów na wszystkich swoich rynkach.

 • Ludzie

  Każda organizacja jest zawsze tak dobra, jak ludzie, którzy dla niej pracują. Aby wygrać rywalizację o talenty, wiodące firmy budują środowisko ceniące różnorodność oraz przyciągają i zatrzymują odpowiednich ludzi, którzy pomagają w rozwoju ich firm — nie tylko wspaniałych ludzi, ale także ludzi, którzy pasują do kultury firmy, dzieląc się jej celem i wizją.

  Wiodące przedsiębiorstwa łączą swój cel i wizję z zarządzaniem efektywnością i polityką wynagradzania. Zapewniają one silne przywództwo i tworzą integracyjne środowisko, w którym różnice są doceniane, a ludzie mogą wprowadzać innowacje, aby rozwijać biznes.

  Aby w pełni zrealizować swoje ambicje, firmy inwestują również w swoich pracowników, pielęgnując ich talenty i pomagając im rozwijać umiejętności odpowiadające potrzebom firmy na każdym etapie rozwoju.

 • Technologia

  Technologia przekształca każdy aspekt działalności przedsiębiorstw. Umożliwia liderom biznesowym podejmowanie lepszych i szybszych decyzji, uwzględniających dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów i skutkujących poprawą wyników biznesowych i zarządzania ryzykiem.

  Analityka danych oraz cyfrowa, mają głęboki wpływ na przedsiębiorstwa w każdej branży, tworząc zarówno znaczące możliwości, jak i wyzwania. Technologie cyfrowe zasadniczo zmieniają sposób, w jaki klienci kontaktują się z przedsiębiorstwami i wpływają na tworzenie się nowych modeli biznesowych.

  Organizacje, które z powodzeniem wykorzystują potęgę technologii w celu zwiększenia potencjału ludzkiego, najczęściej korzystają ze sztucznej inteligencji (AI) oraz robotyzacji procesów biznesowych (RPA). Pozwala im to zwiększyć swoją koncentrację na innowacjach, kreatywności i myśleniu strategicznym oraz budowaniu silnych przewag konkurencyjnych. 

 • Działalność operacyjna

  Model operacyjny organizacji jest ogniwem łączącym jej założenia strategiczne ze zdolnością do ich realizacji. Podejście, które odpowiednio dostosowuje działalność operacyjną do strategii pozwala zwiększyć zdolność firmy do osiągania sukcesu w obliczu zmieniających się potrzeb klientów i zwyczajów zakupowych, konwergencji sektorowej i nowych konkurentów.

  Liderzy rynkowi kierują się kulturą ciągłego doskonalenia, uwzględniając wszystkie aspekty działalności na poziomie makro i mikro. Koncentrując się na szczegółach, rozumieją, że każdy aspekt ich działalności musi być kontrolowany i stale ulepszany, aby utrzymać się w czołówce.

  Działania operacyjne muszą być bardzo elastyczne. Pozwoli to na szybkie dostosowywanie do zmieniających się okoliczności w celu wykorzystania szans biznesowych, a także ograniczenia ryzyka.

 • Finanse

  Wszystkie przedsiębiorstwa potrzebują środków finansowych na rozwój. Sposób, w jaki firma zarządza swoimi środkami finansowymi oraz nowymi inwestorami określi jej kurs na przyszłość.

  Opierając się na swojej strategii rozwoju, wiodące przedsiębiorstwa na każdym etapie definiują najlepsze podejście do zarządzania finansami, czerpiąc maksymalne korzyści z posiadanych środków finansowych.

  Aby to osiągnąć, firmy przekształcają swoją funkcję finansową na bardziej zorientowaną strategicznie i rynkowo. W takich funkcjach CFO staje się doradcą ekonomicznym, który pomaga poprawić wyniki poprzez dostarczanie krytycznych spostrzeżeń decydentom. 

 • Transakcje

  Wiodące na rynku przedsiębiorstwa rzadko rozwijają się tylko dzięki wzrostowi organicznemu. Aby wznieść się na szczyt, dokonują przejęć oraz zawierają sojusze strategiczne, które mogą zwiększyć ich wzrost, konkurencyjność i rentowność.

  Wiodące firmy są w stanie bardzo szybko osiągnąć korzyści i zbudować nową wartość ze zrealizowanych transakcji i zawartych sojuszy. Są świadome, że zawarcie umowy lub znalezienie odpowiedniego partnera nie jest kwestią szczęścia. Podejmują wspólne wysiłki w celu dostosowania swoich transakcji i sojuszy do ogólnej strategii wzrostu, oraz pozycjonując się tak, aby skutecznie wykorzystywać pojawiające się możliwości na rynkach. 

 • Ryzyko

  Dobre zarządzanie ryzykiem zapewnia zmniejszenie zmienności w ramach prowadzonej działalności. Istnieje silna korelacja pomiędzy dojrzałością zarządzania ryzykiem a tempem rozwoju przedsiębiorstwa.

  Na każdym etapie rozwoju firmy, zdolność do identyfikacji i zarządzania ryzykiem wyróżnia się jako istotny element sukcesu. Wiodące na rynku przedsiębiorstwa znajdują właściwą równowagę między zarządzaniem ryzykiem a podejmowaniem ryzyka, aby kierować zmianami i stymulować zrównoważony wzrost.  

Od czasu naszej sesji 7 czynników wzrostu, mamy 25% pracowników więcej i w ciągu sześciu miesięcy zrealizowaliśmy dwa projekty latarni morskich.
Herna Muñoz-Galeano
CEO i założyciel, HMG Systems Engineering

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.