17 wrz 2019
EY - Fimy

Firmy stawiają na różnorodność

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

17 wrz 2019
Powiązane tematy Ludzie w firmie

Szeroko pojęta różnorodność to jeden z najgorętszych ostatnio trendów HR.

J
ej zapewnienie jest w gospodarkach rozwiniętych zagadnieniem, na którym skupiają się pracodawcy, pracownicy, rządy oraz media. W Polsce o tym temacie coraz częściej się mówi i pisze, a organizacje nie tylko deklarują szeroką otwartość, ale także podejmują aktywne działania mające na celu zwiększenie różnorodności zespołów.

Różnorodność – trzeba i warto

Dlaczego hasła różnorodności są dzisiaj tak wysoko na agendzie?

Po pierwsze „trzeba” – coraz więcej krajów wprowadza regulacje wymuszające działania w tym obszarze (przykładowo Niemcy, UK oraz Dania wprowadziły wymóg minimalnego udziału kobiet w zarządach, radach nadzorczych, radach dyrektorów). Te trendy legislacyjne nie omijają także Polski. Jako przykład można podać sektorowe wytyczne dla rynku finansowego, wymagające zapewniania różnorodności w organach zarządzających czy już od dawna obowiązujące przepisy jednoznacznie wskazujące docelowy poziom zatrudnienia niepełnosprawnych wraz z konsekwencjami finansowymi ich nieosiągania (wpłaty na PFRON).

Po drugie - a nawet ważniejsze - o różnorodność starać się „warto”. Jak pokazują globalne badania, różnorodne zespoły osiągają lepsze wyniki. Patrząc na konkretny przykład: badania pokazują, że już 30-sto procentowa reprezentacja kobiet w zarządzie pozwala osiągać lepsze wyniki niż w spółkach o zarządach jednorodnych płciowo. O ile lepsze? Średnio odnotowano wzrost zysku aż o 15% (tutaj warto rozważyć jak wiele wysiłku musi być włożone na innych polach, aby osiągnąć analogiczne efekty).

Nie bez znaczenia są też korzyści w obszarze CSR, stanowiącym dziś kluczowy element strategii nowoczesnego biznesu. Klienci mając tak szeroki wybór towarów i usług, że zaczynają aktywnie interesować się tym, co dobrego dla społeczeństwa robi dany producent czy usługodawca. Konsumenci wybierają świadomie. Bycie tzw. dobrym obywatelem (także jako przedsiębiorstwo) pozwala zapewnić poczucie przynależności dla swoich pracowników i zmniejszyć ich rotację. Dziś mniejsza rotacja przekłada się na większa efektywność, lepszy wizerunek pracodawcy i w efekcie większa rentowność.

Polska perspektywa

Polityka różnorodności to szerokie pojęcie. W praktyce polskiej może ona przykładowo obejmować gwarancje komfortu pracy reprezentantom mniejszości, zapewnienie różnorodności pokoleniowej czy rosnącą otwartość na osoby bez wyższego wykształcenia (tam, gdzie do tej pory było ono wymagane). W ciągu ostatnich lat widać jednak przede wszystkim działania w takich obszarach jak zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami czy dążenie do równość płci.

Zwiększenie roli kobiet

Mówiąc o kobietach w biznesie, często wskazuje się na zapewnienie równości wynagrodzeń. Tego aspektu oczywiście nie można ignorować – według Eurostatu luka płacowa w Polsce, to nadal 7,2%. Jeszcze większe znaczenie może mieć spojrzenie na dane w zakresie reprezentacji kobiet na poszczególnych poziomach stanowisk.

Wśród absolwentów wyższych uczelni 65% stanowią kobiety. Tymczasem według badań Fundacji Liderek Biznesu wyższa kadra kierownicza w 76% organizacji, to sami mężczyźni lub w większości mężczyźni. Badania międzynarodowe potwierdzają systematyczny spadek udziału kobiet - od 46% na stanowiskach początkowych do 19% w najwyższej kadrze zarządzającej.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

5 mln osób w Polsce, to osoby z niepełnosprawnością, stanowią one 12,2% społeczeństwa. Statystycznie, styka się z nią każdy z nas. Nawet jeśli nie własną, to wśród bliskich, znajomych, współpracowników, klientów czy dostawców.

Wiele wynalazków, które wpływają na poprawę jakości życia, powstało właśnie dzięki niepełnosprawności. Niedosłyszący Vint Cerf, uznawany jest za ojca internetu. To właśnie z jego udziałem powstał protokół TCP/IP, który był odpowiedzią na trudności w komunikowaniu się osób niesłyszących.

Warto pamiętać, iż największe bariery w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami to te, które pojawiają się w głowach pracodawców. Praktyka pokazuje, że są one często wyimaginowane lub wyolbrzymione. Zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami pracodawcy zyskują lojalnych, dobrze wykwalifikowanych pracowników oraz zapewniają lepszą atmosferę w zespole, dodatkowo poprawiają wizerunek firmy i oszczędzają pieniądze korzystając z dostępnych ulg.

Co więc zrobić, aby mieć szanse na te wspomniane wcześniej 15% wzrostu zysku?

Aby czerpać korzyści z różnorodności „na szczycie”, trzeba dokładnie przeanalizować, dlaczego kariera kobiet zatrzymuje się na wcześniejszych etapach w organizacji. Często są to kwestie percepcyjne (postrzeganie kobiet jako liderek) czy związane z umiejętnościami miękkimi (jak chociażby pewność swoich kompetencji). Nie bez znaczenia pozostają kwestie związane z rodzicielstwem – aktualnie na 100 kobiet wykorzystujących urlop rodzicielski przypada zaledwie 1 mężczyzna.

Kolejnym krokiem jest wypracowanie, wspólne z mężczyznami, odpowiedniego programu działań. Tutaj paleta jest szeroka i obejmuje m.in. warsztaty wspierające kompetencje, aktywne działania na rzecz zmiany kultury organizacyjnej, długoterminowe wsparcie mentorskie czy twarde wymogi w procesach rekrutacji i awansów.

Podsumowanie

Czy różnorodność jest faktycznym kształtem przyszłości?

Prawdopodobnie nie wszyscy pracodawcy świadomie zdecydują się na wprowadzenie polityk różnorodności i konkretne działania w tym zakresie. Jednak w przyszłości zmiany w przedmiotowym aspekcie mogą okazać się nieuniknione z uwagi na trendy jakie zachodzą na rynku pracy. Przy bezrobociu na poziomie 3,7% przedsiębiorstwa, które będą chciały się rozwijać, zaczął poszukiwać pracowników wśródgrup, które do tej pory były pomijane w procesie rekrutacji. Przedsiębiorcy, którzy zrobią to świadomie i proaktywnie, będą mogli w przyszłości odcinać od tego kupony. Odmiennie może wyglądać sytuacja tych, którzy wprowadzenie różnorodności będę traktowali jako działanie kryzysowe.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Ludzie w firmie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)