23 wrz 2019
EY - Kolejne

Kolejne zmiany w PIT

Autorzy
EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Rafał Rogala

Ekspert do spraw migracji w People Advisory Services, EY Polska

Ekspert w dziedzinie prawa migracyjnego, specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących pracy i pobytu cudzoziemców. Miłośnik żeglarstwa, biegów górskich i rodzinnych wycieczek rowerowych.

23 wrz 2019
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe Consulting

Początek jesieni przyniesie kolejne zmiany w rozliczeniach płacowych. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą niższą stawkę podatku PIT oraz wyższe koszty uzyskania przychodów.

Z
miany mają zacząć obowiązywać od października tego roku. Co to oznacza dla pracowników? Jak do tej modyfikacji powinni przygotować się pracodawcy?

Szeroko komentowana ustawa zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, to już kolejna, na przestrzeni kilku miesięcy, nowelizacja zmniejszająca obciążenia fiskalne podatników podatku PIT. Przypomnijmy, że od sierpnia br. obowiązuje tzw. ulga dla młodych, czyli zwolnienie z podatku PIT osób do ukończenia 26. roku życia.

Nowelizacja zakłada zmiany w 4 obszarach, tj.: obniżenie stawki podatkowej; podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników; zmiana kwoty wolej od podatku oraz dokładniejsza kalkulacja zaliczek.

1. Obniżenie stawki podatkowej

Ustawa przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku z 18 proc. na 17 proc. Należy wskazać, że nowelizacja nie wprowadza modyfikacji stawki podatkowej dla dochodów ponad 85 528 zł, pozostaje ona niezmienna i wynosi 32 proc.

Dzięki modyfikacji przepisów osoba zarabiająca np. 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) zyska rocznie 472 zł, a przy pensji 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) – zysk wyniesie rocznie 732 zł – wynika z kalkulacji Ministerstwa Finansów.

Z wagi na to, że obniżenie stawki podatku będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych przez podatnika od 1 października 2019 r., to w takcie br. będą obowiązywały dwie stawki podatkowe. Od stycznia do września – 18 proc., natomiast od października do grudnia – 17 proc. Wypadkową składką w 2019 r. będzie nie, wskazywana na początku stawka 17 proc., a stawka 17,75 proc. W skali całego br. będziemy mieli do czynienia z obniżeniem stawki o 0,25 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

I tak, od października 2019 r. będzie obowiązywała skala podatkowa w następującej wysokości:

Źródło: sejm.gov.pl

Pomimo tego, że zmiana zacznie obowiązywać już od października, to jej skutki w docelowym kształcie, podatnicy odczują dopiero w przyszłym roku. Wtedy to nowa stawka podatkowa będzie obowiązywała przez cały rok. Od stycznia 2020 r. podatek dochodowy PIT będzie pobierany według następującej skali:

Źródło: sejm.gov.pl

WAŻNE!

Nowa, niższa stawka podatku PIT będzie dotyczyć wszystkich podatników PIT, tj. podmiotów, które uzyskują przychód m.in.: ze stosunku pracy; z działalności wykonywanej osobiście (umowa zlecenia, umowa o dzieło); z działalności gospodarczej osób fizycznych; z emerytury i renty; z praw majątkowych.

2. Podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników

Nowelizacja oprócz wprowadzenia nowej, niższej stawki podatku zakłada również ponad dwukrotne podwyższenie kosztów pracowniczych, co w całościowym rozrachunku wpłynie na obniżenie kosztów pracy.

Od października 2019 r. koszty pracownicze będą kształtowały się następująco:

  1. wyniosą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1 751,25 zł, w przypadku uzyskania ich z jednego tytułu;
  2. nie mogą przekroczyć łącznie 2 626,54 zł za rok podatkowy, w przypadku uzyskania ich z kilku tytułów;
  3. wyniosą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 2 151,54 zł , w przypadku uzyskania ich z jednego tytułu, poza miejscem zamieszkania;
  4. nie mogą przekroczyć łącznie 3 226,92 zł za rok podatkowy, w przypadku uzyskania ich z kilku tytułów, poza miejscem zamieszkania.

Powyższe wielkości będą obowiązywały w okresie od października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Od stycznia 2020 r. koszty ulęgną kolejnej modyfikacji.

Z przedstawionych, wstępnych wyników testu przedsiębiorcy można wyprowadzić jeden wiodący wiosek - większość stosunków B2B w przypadku kontroli najpewniej zostałaby zakwalifikowana jako niewłaściwa i nosząca znamiona stosunku pracy.

3. Zmiana kwoty wolnej od podatku

Kolejno nowelizacja zakłada modyfikacje w zakresie tzw. kwoty wolnej od podatku. Mianowicie zmienią się elementy wzoru, według którego będzie ustalana wysokość kwoty zmniejszającej podatek dla określonej wysokości dochodów. Kwota zmniejszająca podatek dla nowej skali będzie kształtowała się następująco.

Firma Samozatrudnieni
Mniej niż 8 000 zł 1 360 zł
Powyżej 8 000 zł i poniżej 13 000 zł 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) / 5 000 zł
Powyżej 13 000 zł i poniżej 85 528 zł 525,12 zł
Powyżej 85 528 zł i poniżej 127 000 zł 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczonąwedług wzoru: 525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł
Powyżej 127 000 zł 0 zł

4. Dokładniejsza kalkulacja zaliczek

Przepisy zmieniające, zakładają także dokładniejszą kalkulacja zaliczki za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. kwotę 85 528 zł. I tak do tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, zastosowanie będzie miała stawka 17%, natomiast do dochodu od nadwyżki - stawka - 32%.

Chcesz wiedzieć więcej na temat nowych obowiązków?

Kup szkolenie online, w trakcie którego wyjaśnimy, jak prawidłowo przeprowadzić proces wdrażania nowych przepisów do Twojej firmy.

Kup szkolenie

Podsumowanie

Dodatkowe obowiązki pracodawcy

Wprowadzone nowelizacją zmiany w podatku PIT dla pracodawców oznaczają wdrożenie nowych regulacji do procedur firmowych, co generuje po ich stronie dodatkowe obowiązki. Płatnicy będą musieli przede wszystkim zidentyfikować, zweryfikować i zmodyfikować stosowane u nich procesy, dostosować do nowych realiów prawnych systemy kadrowo-płacowe oraz przeprowadzić szkolenie dla pracowników działu kadr i płac.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Informacje

Autorzy
EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Rafał Rogala

Ekspert do spraw migracji w People Advisory Services, EY Polska

Ekspert w dziedzinie prawa migracyjnego, specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących pracy i pobytu cudzoziemców. Miłośnik żeglarstwa, biegów górskich i rodzinnych wycieczek rowerowych.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe Consulting
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)