1 min. czytania 23 sie 2019
EY - wspolpracujesz

Współpracujesz z cudzoziemcami? Prawidłowo określ rezydencję i wypełnij nowe obowiązki

Autor Eliza Skotnicka

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, People Advisory Services, Senior Manager

Nie ma firmy bez ludzi. W świecie VUCA działy HR mają misję - liderów transformacji.

1 min. czytania 23 sie 2019

Wraz z końcem wakacji, tj. 1 września 2019 r. wejdzie w życie część nowelizacji przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami.

Instytucje finansowe, tj. np. banki będą występowały do klientów z żądaniem złożenia pisemnej deklaracji o tym, jakich krajów są rezydentami – formalnie będzie się to odbywało za pomocą nowego oświadczenia o rezydencji podatkowej. Co ważne, dokument ten zostanie opatrzony klauzulą o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Błędne wskazanie wiąże się nie tylko z ryzykiem kar, ale także, nierzadko bardzo dotkliwym podwójnym opodatkowaniem prywatnych oszczędności czy zysków z inwestycji.

Rezydencja podatkowa jest istotna nie tylko dla instytucji finansowych. Obowiązek ustalenia rezydencji podatkowej dotyczy także osób, które mają źródła dochodów w wielu krajach. Prawidłowe jej ustalenie jest niezbędne również dla biznesów współpracujących z obcokrajowcami, ponieważ pomaga im prawidłowo wypełnić obowiązki płatnika tj. właściwie ustalić obowiązki podatkowe (np. określić, czy i kiedy polski przedsiębiorca ma zacząć pobierać podatek i wg jakiej stawki) i z zakresu ubezpieczeń społecznych (np. w jakim kraju potrącać składki).

Prawidłowe ustalenie rezydencji podatkowej leży więc w interesie firmy i zagranicznego współpracownika, nierzadko członka zarządu czy kluczowego managera, który oczekuje od polskiego działu HR proaktywnego i całościowego wsparcia w tym zakresie. Czy wiesz, jak właściwie ustalić rezydencję podatkową, aby zarówno Twoja firma, jak i zagraniczni współpracownicy wypełnili obowiązki i uchronili się przed odpowiedzialnością karną i podwójnym opodatkowaniem?

Patrząc tylko na polską ustawę o PIT, można by odnieść wrażenie, że ustalenie rezydencji podatkowej to bułka z masłem. Jednak należy pamiętać, że przepisy ustawy o PIT stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (UPO), których stroną jest Polska. I tu zaczynają się schody. Rezydencję podatkową trzeba bowiem ustalać biorąc pod uwagę perspektywy wszystkich krajów, z którymi związek ma dana osoba i zapisy odpowiednich UPO, a także komentarza do modelowej konwencji OECD, który wskazuje na konieczność całościowej analizy sytuacji danej osoby i wymienia szereg czynników, które należy przy takiej analizie wziąć pod uwagę.

Podsumowanie

Co zatem zrobić, aby kompleksowo zaadresować temat określania rezydencji podatkowej obcokrajowców? Nie wystarczy zebrać od nich oświadczeń o subiektywnej ocenie ich rezydencji ani wyłącznie liczyć dni pobytu na terytorium danego kraju. Najlepiej całościowo ująć zasady ustalania rezydencji w firmowym dokumencie (np. procedurze określania rezydencji) i każdorazowo je stosować, rozpoczynając współpracę z cudzoziemcem, a także na bieżąco uświadamiać zagranicznych współpracowników o konieczności informowania polskiej spółki o każdej sytuacji mogącej wpłynąć na zmianę ich rezydencji podatkowej.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Eliza Skotnicka

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, People Advisory Services, Senior Manager

Nie ma firmy bez ludzi. W świecie VUCA działy HR mają misję - liderów transformacji.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)