3 min. czytania 19 lut 2021
paperless

Czy korporacje i firmy technologiczne potrzebują się nawzajem?

Autor Michał Piętka

EY Polska, EYnovation Lead

Wspiera lokalne korporacje i przedsiębiorstwa. W EY odpowiada za program rozwojowy dla startupów i firm technologicznych.

3 min. czytania 19 lut 2021
Powiązane tematy Technologia Innowacje

Dzisiejsze korporacje stoją przed wyzwaniem związanym z „ucieczką” przed pułapką jaką wydaje się być ugruntowana pozycja rynkowa.

Turbulentne czasy zmusiły duże organizacje do redefinicji priorytetów i zaplanowania działań od nowa oraz uzmysłowiły, że odnoszone przez lata sukcesy były możliwe wyłącznie dzięki zastosowaniu odpowiedniego modelu biznesowego, nie zaś konsekwentnej budowy środowiska otwartego i opartego o innowacyjne rozwiązania czy pomysły. Czy korporacje muszą znaleźć się na zakręcie funkcjonowania, aby odkryć potrzebę bycia innowacyjnym? 

Innowacyjność kojarzy się dzisiaj głównie z działalnością startupów. Ich powszechna obecność na rynku jest de facto efektem braku otwarcia się korporacji na nowoczesne i niestandardowe podejście. W ciągu ostatniej dekady nastąpił dynamiczny przyrost liczby firm technologicznych, których podejście do optymalizacji i zarządzania wewnętrznymi procesami wewnątrz korporacji można nazwać rewolucją. 

Rozpoznawalność i silna marka organizacji przestają być już wyznacznikami sukcesu, przechylając szalę ku nowoczesnemu i przełomowemu podejściu proponowanemu przez startupy. Z jednej strony zaburza to dotychczasowe funkcjonowanie rynku zmuszając organizacje do przejścia radykalnej transformacji, ale z drugiej znaczące spadki kosztów wdrażanych technologii wystawiają startupy na coraz silniejszą konkurencję ze strony firm o ugruntowanej pozycji na rynku.

Firmy technologiczne aktywnie włączyły się również w walkę o pozyskiwanie najlepszych pracowników wychodząc z założenia, że największa siłą każdej organizacji są wykwalifikowani i doświadczeni ludzie, bez których tworzenie nowych produktów czy zdobywanie kolejnych rynków nie byłoby możliwe. O zależności między innowacyjnością i ludźmi ciekawie wypowiadał się Steve Jobs, który podkreślał że drogą do powstawania wizjonerskich pomysłów nie są kolejne sumy pieniędzy wydawane przez korporacje na badania i rozwój, ale poleganie na czynniku ludzkim, odpowiednie jego zaangażowanie, przewodzenie i wspieranie.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY 

Subskrybuj

Mając świadomość zachodzących zmian, organizacje postawiły na rozwój tzw. otwartej innowacji. Otwartość na innowacyjne rozwiązania technologiczne przynosi ze sobą głębokie zmiany wewnątrz organizacji. Przełamuje tradycyjne bariery dzielące świat korporacji i technologii. Coraz częściej niestandardowe działania startupów oraz stosowane przez nie innowacyjne rozwiązania przyciągają uwagę korporacji. Powoływanie odrębnych jednostek innowacyjnych, budowanie centrów technologii czy angażowanie dużego nakładu kapitału finansowego nie powinno być drogą dla tych firm, które za cel stawiają sobie szybkie osiągnięcie założonych celów. Wyłącznie dostosowanie obecnie istniejących systemów do wzajemnej integracji może przybliżyć te firmy do realizacji założonej wizji. Z perspektywy firmy technologicznej, podjęcie współpracy z rozpoznawalną i renomowaną organizacją może stanowić klucz do szybkiego rozwoju.

Wzajemne przenikanie się firm o ugruntowanej pozycji rynkowej i dynamicznie rozwijających się spółek technologicznych prowadzi do powstawania nowatorskich rozwiązań, które umożliwiają oferowanie klientom lepszych produktów i usług. Wyjście poza ramy utartego schematu i świeże spojrzenie z „zewnątrz”, pozwala w większym stopniu dostrzegać i wykorzystywać nadarzające się szanse. Zyskują na tym najbardziej utalentowani pracownicy, którzy otrzymali możliwość wykorzystania drzemiącego w nich potencjału.

 

Koniec świata jaki znamy. Czas na nowe podejście w motywowaniu pracowników i wyznaczaniu celów

EY StartUp Talk: Covid Edition 

Obejrzyj nagranie

Podsumowanie

Z całą pewnością zderzenie doświadczeń korporacyjnych z praktyką firm technologicznych przyspiesza realizację bieżących planów biznesowych. Jednakże wymaga to konstruktywnej współpracy, dyscypliny w zarządzaniu i pełnego zaangażowania całej organizacji oraz jej pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Korporacje, które odpowiednio wcześniej przygotowały się na możliwości zdalnej pracy, porzucając zachowawcze i monolityczne myślenie, o wiele szybciej zareagowały na potrzebę przystosowania się do nowej rzeczywistości. Niestety w podejściu korporacji do nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest tak, że większość z nich gotowa jest na jej przyjęcie wtedy, gdy staje się ona naszą codziennością.

Informacje

Autor Michał Piętka

EY Polska, EYnovation Lead

Wspiera lokalne korporacje i przedsiębiorstwa. W EY odpowiada za program rozwojowy dla startupów i firm technologicznych.

Powiązane tematy Technologia Innowacje
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Kontakt