Perspektywy branży ubezpieczeń według EY: jak ubezpieczyciele powinni przygotować się na przyszłość?

Autorzy
David Hollander

Former EY Global Insurance Leader

Transformation leader in insurance. Committed to help strategically reshape the industry’s business model for today’s digital age.

Luca Russignan

EY Global Insurance Knowledge Leader

Experienced insurance professional focused on long-term trends in the life and non-life insurance sectors. Passionate proponent of new technologies. Listener. Traveler.

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Współautorzy
3 min. czytania 5 gru 2018
Powiązane tematy Bankowość i ubezpieczenia

Pokaż załączniki

 • EY insurance outlook: US-Americas 2019 (PDF)

 • EY insurance outlook: Asia-Pacific 2019 (PDF)

 • EY insurance outlook: Europe 2019 (PDF)

  Pobierz 570 KB

Nasze prognozy ubezpieczeniowe na 2019 r. potwierdzają, że kluczem do elastycznego wzrostu w wymagającym otoczeniu są technologia i innowacje.

Jest to ekscytujący czas w branży ubezpieczeniowej na całym świecie, ponieważ ubezpieczyciele inwestują więcej niż kiedykolwiek, aby zmienić swoje modele biznesowe i wykorzystać subtelnie różne możliwości rozwoju na całym świecie. Oczywiście, wyzwania makroekonomiczne, zmiany demograficzne oraz Nowe zagrożenia konkurencyjne to duże wyzwania - i część tego, co energetyzuje liderów branży.

Jest to odpowiedni moment dla interesariuszy branży ubezpieczeniowej, aby dokonać podsumowania, wzorem analizy przedstawionej przez zespół ds. ubezpieczeń EY w najnowszej edycji naszych corocznych prognoz dla branży. Raporty regionalne na temat Ameryki Pn. i Pd., regionu Azji i Pacyfiku oraz Europy są wynikiem licznych sesji naszych ośrodków analitycznych przeprowadzonych z udziałem specjalistów z branży i ekspertów w związanych z nią dziedzinach, a także strategów oraz specjalistów ds. technologii. Obejmują one najważniejsze trendy, przełomowe wydarzenia oraz oraz innowacje wywierające wpływ na światową branżę ubezpieczeniową, a także zawierają zalecenia dotyczące tego, jak ubezpieczyciele ze wszystkich obszarów działalności mogą poradzić sobie z wyzwaniami i wykorzystać pojawiające się okazje.

Z ogólnych ustaleń zespołu wynika że globalny wzrost sektora ubezpieczeń pozostanie powolny, choć można dostrzec wiele powodów do optymizmu. Raporty zawierają znacznie więcej szczegółów, jednak rolę kierunkowskazów dla ubezpieczycieli mogą pełnić trzy „nadrzędne idee”:

 • Decydujące znaczenie z punktu widzenia optymalizacji kosztów, zwiększenia innowacyjności i zyskania elastyczności ma transformacja cyfrowa.
 • Dla rozwoju niezbędne są zarówno cyfrowe, jak i bezpośrednie kanały dystrybucji, choć tradycyjne kanały oparte na interakcji międzyludzkiej w najbliższym czasie nie zanikną.
 • Ubezpieczyciele na życie muszą poszerzyć swoją propozycję wartości i ofertę produktów w sposób uwzględniający wszystkie aspekty bezpieczeństwa finansowego klientów.

Cały zespół EY ds. ubezpieczeń jest zainspirowany możliwościami rysującymi się przed branżą ubezpieczeniową w zakresie usprawniania metod pracy, budowy wyraźniejszego poczucia celu, skuteczniejszego wykorzystywania pojawiających się nowych technologii i ekosystemów, jak też wyjątkową zdolnością branży do zapewnienia swoim klientom bezpieczeństwa finansowego i ochrony oraz umożliwienia im lepszego zarządzania ryzykiem.

Poniżej omówiono najważniejsze zagadnienia poruszone w raporcie

Prognoza dla Ameryki Pn. i Pd

Brak wzrostu lub powolny wzrost przychodów. Silna presja na zyski. Nieustanne zmiany wynikające z postępu technologicznego i rosnących oczekiwań klientów. Takich właśnie problemów doświadczali ubezpieczyciele w niedawnej przeszłości. Jeżeli nie podejmą odważnych działań już teraz, ryzykują, że w kolejnych latach będzie podobnie.

W sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych regułą był niski, jednocyfrowy wzrost, co wynikało z połączenia korzystnych i niekorzystnych tendencji. Pozytywne tendencje cenowe w ubezpieczeniach motoryzacyjnych i zdrowotnych w Ameryce Północnej zostały w dużej mierze zniwelowane przez powolny wzrost gospodarczy w Ameryce Łacińskiej.

Rynek ubezpieczeń na życie w Ameryce Pn. i Pd. od lat pozostaje słaby, choć niedawne wydarzenia wyglądają obiecująco. Oczekuje się, że poprawa sytuacji na rynkach finansowych, wzrost gospodarczy, rosnące stopy procentowe i starzenie się społeczeństw przyczynią się do zwiększenia popytu na ubezpieczenia na życie. Ubezpieczyciele nie powinni jednak po prostu czekać, jak miało to miejsce w przeszłości, aż te czynniki zadziałają na ich korzyść.

Ograniczony wzrost regionalny

2.6%

Przypis składki brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych w Ameryce Pn. i Pd. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) za lata 2012–2017 Źródło: Swiss Re.

Słaby wynik

-18%

Obowiązujące umowy renty dożywotniej ogółem w USA w latach 2012–2017. Źródło: S&P

Prognoza dla Ameryki Pn. i Pd.

Więcej szczegółów w naszym najnowszym raporcie.

Pobierz PDF (EN)

 

Aktualizacja: krótkie informacje dotyczące Brazylii, Kanady i Meksyku

Prognoza dla regionu Azji i Pacyfiku

Zamieszkały przez niemal jedną trzecią ludności świata region Azji i Pacyfiku jest kluczem do przyszłości branży ubezpieczeniowej. Rosnące dochody i przyrost populacji przynoszą korzyści ubezpieczycielom na życie w całym regionie. Sektory ubezpieczeń majątkowych i osobowych rosną wraz z PKB. Rynki Azji i Pacyfiku w ogóle, a chiński w szczególności, wywrą wpływ na przyszłość ubezpieczeń również dlatego, że wnoszą do tej branży mnóstwo innowacji.

Chociaż wzrost będzie nieuchronnie spowalniać, nadal istnieje wiele sposobności do wykorzystania, zwłaszcza w tych obszarach, w których ubezpieczyciele w regionie intensywnie eksperymentują i wprowadzają innowacje.

Umiarkowany wzrost regionalny

8.0%

CAGR w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych w regionie Azji i Pacyfiku za lata 2012–2017. Źródło: Swiss Re.

Wzrost w Chinach

17.6%

Wzrost przypisu składki brutto w ubezpieczeniach na życie w Chinach w latach 2012–2017. Źródło: Swiss Re.

Prognoza dla regionu Azji i Pacyfiku

Więcej szczegółów w naszym najnowszym raporcie.

Pobierz PDF (EN)

Prognoza dla Europy

Utrzymujący się powolny wzrost gospodarczy, zwłaszcza w porównaniu z USA i rynkami wschodzącymi, ograniczył także tempo rozwoju europejskiego rynku ubezpieczeń. Po nieco bardziej optymistycznym roku 2017 wzrost ponownie przyhamował w 2018 r., choć w bardzo różnym stopniu na poszczególnych rynkach kontynentu.

Europejscy ubezpieczyciele na życie muszą przyspieszyć proces cyfryzacji swojej działalności, jednak ewolucja ta musi się odbyć w sposób atrakcyjny dla klientów. Bardzo chętnie przenoszą oni dotychczasowe produkty i interakcje z klientami na platformy cyfrowe oraz do kanałów cyfrowych.

Negatywny wzrost w regionie

-0.8%

CAGR dla całej branży ubezpieczeniowej (ubezpieczeń na życie oraz majątkowych i osobowych) w Europie (przypis składki brutto w USD). Źródło: Swiss Re.

Inwestycje cyfrowe

267%

Wzrost europejskich inwestycji w InsurTech, 2016-2017. Źródło: CB Insights.

Prognoza dla Europy

Więcej szczegółów w naszym najnowszym raporcie.

Pobierz PDF (EN)

To oczywiste, że w przyszłości ubezpieczyciele będą kontynuować, a nawet przyspieszać działania w kierunku cyfryzacji. Proces ten wymagać będzie zaufania. Zaufanie cyfrowe będzie fundamentem relacji z klientami i wartości zapewnianej przez ubezpieczycieli. Na przykład ubezpieczyciele na życie nie mogą zaoferować konsumentom poczucia bezpieczeństwa finansowego, jeżeli nie cieszą się ich zaufaniem.

Pora, aby ubezpieczyciele wyszli poza „myślenie o cyfryzacji”, a zaczęli „myśleć cyfrowo” i „działać cyfrowo”. Ci z nich, którzy zdołają dokonać tej zmiany, zyskają elastyczność pozwalającą wykorzystać pojawiające się możliwości i dostosować się do rosnących oczekiwań klientów. Jesteśmy przekonani, że ubezpieczycielom – pomimo wielu ogromnych wyzwań stojących przed branżą – uda się dokonać tych fundamentalnych i niezbędnych zmian. Innymi słowy, mimo potencjalnie niekorzystnych danych dotyczących krótkoterminowego wzrostu w Ameryce Pn. i Pd. oraz w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, w dłuższej perspektywie widzimy powody do optymizmu dla sektora ubezpieczeniowego.

Local Perspective IconLokalna perspektywa

Podsumowanie rynku ubezpieczeniowego w Polsce

W trakcie III kwartałów 2019 roku zakłady ubezpieczeń uzyskały przychody w wysokości 62,04 mld zł. W strukturze przychodów zakładów ubezpieczeń dominują: składka przypisana brutto (75,73% przychodów ogółem) i przychody z lokat (9,69% przychodów ogółem, a wraz z niezrealizowanymi zyskami z lokat prawie 15,18% przychodów ogółem). Ogółem przychody zakładów ubezpieczeń były o 2,69 mld zł (4,53%) większe niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Kontakt

Łukasz Sikora, CFA, FCCA
EY-Parthenon Polska, Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa Strategicznego i Transakcyjnego w Sektorze Finansowym, Partner
EY Polska
Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Podsumowanie

Nasza prognoza dla sektora ubezpieczeń z 2019 r.wskazuje, że globalny wzrost w sektorze pozostanie powolny. Oznacza to, że firmy muszą skoncentrować się na wykorzystaniu technologii i nowatorskich inicjatyw do optymalizacji kosztów, zwiększenia zasięgu dystrybucji i udziału rynkowego oraz eksploracji lokalnych nisz, aby pobudzić wzrost.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Informacje

Autorzy
David Hollander

Former EY Global Insurance Leader

Transformation leader in insurance. Committed to help strategically reshape the industry’s business model for today’s digital age.

Luca Russignan

EY Global Insurance Knowledge Leader

Experienced insurance professional focused on long-term trends in the life and non-life insurance sectors. Passionate proponent of new technologies. Listener. Traveler.

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Współautorzy
Powiązane tematy Bankowość i ubezpieczenia
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)