Informacja prasowa

26 mar 2020 Warszawa, PL

Analiza EY: Rozwiązania prawne dla branży nieruchomości w pakiecie antykryzysowym

Obniżenie czynszu o 90% dla wszystkich najemców powierzchni w galeriach handlowych – to tylko jedno z rozwiązań prawnych dla rynku nieruchomości, zawartych w rządowym pakiecie antykryzysowym.

Kontakt dla mediów
Tomasz Bogusławski

EY Polska, Head of Brand & Communications

Poszukiwacz interesujących historii

Related topics Nieruchomości

Obniżenie czynszu o 90% dla wszystkich najemców powierzchni w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, przedłużenie obowiązywania umów najmu do dnia 30 czerwca 2020 r. na wniosek najemcy – to tylko część rozwiązań prawnych dla rynku nieruchomości, które zawarte zostały w rządowym pakiecie antykryzysowym i które podsumowane zostały w analizie EY Polska.

- Rynek nieruchomości bez wątpienia odczuje skutki epidemii COVID-19. Możemy je zaobserwować już teraz, w szczególności biorąc pod uwagę sytuację na rynku nieruchomości hotelowych, rekreacyjnych i targowych jak również mieszkań przeznaczonych na krótkoterminowy najem. Oczywiście wprowadzone na skutek rozwoju epidemii zakazy wpływają już  na sytuację w segmencie nieruchomości handlowych.  Skutki oczekiwanego istotnego spowolnienia gospodarczego przełożą się również na presję cenową w tym segmencie (obniżki czynszów, „wakacje czynszowe”) – co już jest widoczne w krajach, w których epidemia trwa znacznie dłużej np. w Chinach. Obecnie za najbardziej stabilny uważa się sektor biurowy, oparty na długoterminowych umowach najmu – jednak ważna jest tu bieżąca sytuacja finansowa głównych najemców – mówi Anna Kicińska, Partner EY, Lider Grupy Rynku Nieruchomości.

Najemcy powierzchni w galeriach handlowych, którzy na skutek wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii nie mogli prowadzić działalności (dotyczy to większości sklepów, z wyjątkiem aptek, drogerii, sklepów spożywczych, oddziałów banków i pralni) skorzystają z ustawowego obniżenia czynszu najmu o 90%, przy czym nie dotyczy to kosztów związanych z opłatami eksploatacyjnymi.

- Tak duża obniżka czynszów dla najemców powierzchni w galeriach handlowych to istotne wsparcie w zakresie obniżenia kosztów działalności. Niemniej jest również uszczupleniem po stronie przychodowej dla wynajmujących. Zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą starać się o zmianę wysokość zagwarantowanej ustawowo obniżki czynszu na drodze sądowej, choć najlepszym rozwiązaniem jest wypracowanie porozumienia między wynajmującym, najemcą oraz bankami finansującymi – mówi Piotr Woźniak, manager, Lider Zespołu Prawnego Grupy Rynku Nieruchomości.

Niezależnie od tego, czy lokal znajduje się w galerii handlowej czy nie, najemcy mogą również starać się o wydłużenie umów najmu, które wygasną przed 30 czerwca 2020 roku. Mogą one zostać wydłużone do końca czerwca, jeśli najemca wywiązywał się ze swoich zobowiązań – opłacał czynsz w terminie oraz korzystał z lokalu w sposób zgodny z umową i przeznaczeniem. Co więcej, do 30 czerwca wynajmujący nie mogą wypowiadać najemcom umów (pod warunkiem, że opłacają czynsz i stosują się do zapisów umowy najmu), a także podnosić wysokości czynszów.

- Skorzystanie z możliwości wydłużenia umowy najmu do 30 czerwca ma na celu zapewnienie najemcy możliwości „złapania równowagi” po okresie, w którym nie mógł prowadzić swojej działalności gospodarczej. Jednocześnie uprawnienie to może postawić wynajmującego w dość trudnej sytuacji, w szczególności, gdy powierzchnia została już wynajęta kolejnemu najemcy. Tu znów najlepiej znaleźć rozwiązanie na drodze trójstronnego porozumienia między dotychczasowym najemcą, nowym najemcą a wynajmującym – dodaje Piotr Woźniak.

Z perspektywy firm budowlanych niekorzystną propozycją jest rozwiązanie, które na czas stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zawiesza bieg terminu na milczące załatwienie sprawy. Dotyczy to sytuacji, w których brak wyrażenia przez organ sprzeciwu uprawnia do podjęcia działania - na przykład zawiadomienie o budowie, dla której pozwolenie nie jest wymagane lub zawiadomienie o zakończeniu budowy, dla której pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane. Organ może natomiast wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Proponowane rozwiązania dotyczą również nieruchomości mieszkaniowych – zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej, które powinny się odbyć co do zasady do końca marca, będą mogły zostać zwołane w ciągu sześciu tygodni od odwołania stanu epidemii. Przesunięciu ulegnie termin uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego z 31 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Analogicznie przesunięciu ulegnie opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należna za 2020 rok.

Grupa Rynku Nieruchomości EY

Grupa Rynku Nieruchomości EY świadczy usługi w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości. Zakres naszych usług jest dostosowany do potrzeb klienta, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Współpraca z międzynarodową grupą specjalistów umożliwia szerokie spojrzenie na problemy rynku nieruchomości. Wszystkie usługi z obszaru kluczowych rozwiązań oferowane są na całym świecie. Eksperci Grupy Rynku Nieruchomości EY kompleksowo wspierają działalność swoich klientów, począwszy od fazy przygotowania inwestycji, poprzez jej realizację i zarządzanie, aż do jej sprzedaży.

O firmie EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskiedoradztwo podatkowedoradztwo biznesowe i strategia i transakcje. Na całym świecie EY zatrudnia ponad 260 tysięcy pracowników, których łączą wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom wysokiej jakości usług. Misją EY jest ciągłe usprawnianie rzeczywistości wyrażające się w haśle „Building a Better Working World”. Firma pomaga swoim pracownikom, klientom i społecznościom, w których funkcjonuje wykorzystać ich potencjał.

EY ma biura w ponad 150 krajach, dzięki czemu może wspierać klientów w niemal każdym zakątku świata. W Polsce ma ponad 3 200 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w centrach kompetencyjnych. Na lokalnym rynku EY wielokrotnie nagradzano tytułami najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego wg rankingu Dziennika Gazety Prawnej. Firma wygrywała również Ranking Audytorów Rzeczpospolitej.

EY angażuje się w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości. Od 16 lat zaprasza kandydatów do startu w polskiej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują nasz kraj w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.

EY od wielu lat na całym świecie wspiera inicjatywy związane ze sztuką. W Londynie jest partnerem Tate Britain i Tate Modern. Współpracuje także z British Museum czy National Gallery. Liczne projekty realizowane są także w Australii. Od 2017 roku EY Polska jest Mecenasem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

EY to także jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Firma została wielokrotnie wyróżniona tytułem Idealnego Pracodawcy według Universum, a także Najbardziej Pożądanego Pracodawcy w rankingu „Pracodawca Roku®” prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. W 2018 roku Great Place to Work nagrodził EY w kategorii organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników.

Odwiedź biuro prasowe