Informacja prasowa

7 kwi 2020 Warszawa, PL

Minimalizacja ryzyka w unijnej bankowości. Dyskusja w Warszawie.

Krzysztof Szewczyk szczegółowo omówił wynikające z CRRII zmiany w obszarze ryzyka kredytowego kontrahentów.

Kontakt dla mediów
EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Pokaż załączniki

  • Minimalizacja ryzyka w unijnej bankowości

    Pobierz 1020 KB

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie pakietu bankowego (tzw. pakiet CRD V/ CRR II). Jego celem jest redukcja ryzyka w unijnym sektorze bankowym. Do zestawu zmienionych regulacji włączono elementy wspierające środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny (kryteria ESG).

Nowym perspektywom, jakie rodzą się wraz z przyjęciem pakietu, przyglądali się uczestnicy konferencji „Nowe zasady zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych na podstawie pakietu CRDV/CRRII, Rozporządzenia BMR i wytycznych EBA”, która odbyła się w Warszawie 28-29 października.

W gronie jej uczestników znaleźli się specjaliści z EY: Paweł Flak, Associate Partner EY z zespołu Financial Risk and Analytics i Krzysztof Szewczyk, Menedżer Ekspert w Financial Risk and Analytics

Warszawskie spotkanie okazało się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat obszaru ryzyka dla banków. Dyskusje i wystąpienia dotyczyły m.in.:

  • finalizacji reformy Bazylea III, rozpoczęcie wdrożenia Bazylei IV,
  • kluczowych zmian w CRRII/CRDV,
  • wpływu rozporządzenia BMR na polski rynek kredytowy i instrumentów finansowych,
  • EBA stress testów 2020 (wytyczne),
  • oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej osób zajmujących kierownicze stanowiska, wedle wytycznych EBA 2017 oraz Prawa Bankowego,
  • wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji,
  • nadzoru Rady Nadzorczej i Zarządu w procesie zarządzania ryzykiem.

Paweł Flak omówił wyzwania związane z finalizacją pakietu zmian w adekwatności kapitałowej. Jego wystąpienie sprowokowało uczestników konferencji do poszukiwania odpowiedzi na pytania, czy pakiet CRRII/ CRDV - oprócz obciążeń kapitałowych - generuje możliwe korzyści. Co tak naprawdę banki zyskują na wdrożeniu pakietu?

Optymalizacja kapitału, obniżenie ryzyka i zasada proporcjonalności

Nowe regulacje mogą generować inicjatywy na rzecz optymalizacji zapotrzebowania na kapitał w bankach. Możliwości te dotyczą: współczynnika SME, projektów infrastrukturalnych, a także obniżenia wagi ryzyka dla wybranych ekspozycji kredytowych (m.in. dotyczących obniżki wynagrodzenia lub niezdolności do pracy pokrytych polisą ubezpieczeniową).

Istotnym elementem pakietu CRRII/CRDV jest zasada proporcjonalności. Komisja Europejska opowiedziała się za jej większym zastosowaniem. Kluczowym argumentem w tym przypadku są niewspółmiernie wysokie koszty i obciążenia regulacyjne dla mniejszych instytucji. Celem zmian jest więc dostosowanie skali regulacji do wielkości i złożoności instytucji kredytowych. Możliwa będzie dzięki temu poprawa konkurencyjności mniejszych banków.

Docelowo, szersze stosowanie zasady proporcjonalności powinno być bardziej widoczne w obszarach ujawnień III-filarowych i raportowania ostrożnościowego (zakres i częstotliwość), a także w podejściu do polityki wynagrodzeń osób podejmujących ryzyko w banku. Regulują też one kwestie wyboru uproszczonych metod kalkulacji wymogów kapitałowych (ryzyko kredytowe kontrahenta, ryzyko rynkowe) przez mniejsze instytucje.

Warto też zwrócić uwagę na możliwość stosowania „uproszczonej” miary NSFR. Pozwoli to ograniczyć poziom skomplikowania procesu wyznaczania i raportowania płynności długoterminowej.

O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskiedoradztwo podatkowedoradztwo biznesowe i strategia i transakcje. Na całym świecie EY ma ponad 700 biur w 150 krajach, w których pracuje ponad 270 tys. najlepszych specjalistów. Łączą ich wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom najwyższej jakości usług. Misją EY jest  - „Building a Better Working World”, bo lepiej funkcjonujący świat to lepiej funkcjonujące gospodarki, społeczeństwa i my sami.

EY w Polsce to ok. 4000 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.
EY Polska był wielokrotnie nagradzany przez media biznesowe tytułami najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego, firma wygrywała również rankingi na najlepsza firmę audytorską.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.

EY to także jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Firma była wielokrotnie wyróżniana tytułem Idealny Pracodawca według Uniwersum, a także Najbardziej Pożądany Pracodawca w rankingu „Pracodawca Roku®” prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY był też nagradzany przez Great Place to Work w kategorii organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników.

Odwiedź biuro prasowe