Informacja prasowa

23 lis 2020

Cyberbezpieczeństwo w centrum przemian biznesowych

Prawie ¼ cyberataków jest robiona przez zorganizowane grupy przestępcze, a zaraz za nimi za ponad 20% cyberataków odpowiadają haktywiści.

Kontakt dla mediów
Tomasz Bogusławski

EY Polska, Head of Brand & Communications

Poszukiwacz interesujących historii

Related topics Transakcje
 
  • Zagrożenie cyberatakami jest coraz większe i w ciągu ostatnich 12 miesięcy miało z nimi do czynienia prawie 60% organizacji

  • Tylko 1/5 zarządów jest przekonana, że ma efektywne narzędzia chroniące przed cyberatakami, a prawie połowa nadal nie rozumie w pełni zagrożenia cyberataku na działalność swojej organizacji

  • Zdolność reakcji na zmieniające się otoczenie jest w obecnych czasach kluczowa – stąd istotna jest współpraca z CISO oraz to, aby w każdy prowadzony projekt od samego początku wbudowany był element cyberbezpieczeństwa – w tej chwili jedynie 36% organizacji twierdzi, że Cyberbezpieczeństwo stanowi element inicjatywy od etapu planowania od samego początku zaangażowanie specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa  

Tegoroczne, już 22-gie Ogólnoświatowe Badanie Bezpieczeństwa Informacji EY (GISS – Global Information Security Survey) pokazuje, że z jednej strony zwiększa się istotnie liczba cyberataków, a z drugiej zmieniają się atakujący oraz ich motywy. Coraz częściej powodem są kwestie społeczne lub polityczne. Prawie ¼ cyberataków jest robiona przez zorganizowane grupy przestępcze, a zaraz za nimi za ponad 20% cyberataków odpowiadają haktywiści. 

Badanie EY pokazuje, że 72% respondentów było w stanie odkryć poważne naruszenie bezpieczeństwa informacji w ciągu 30 dni od wystąpienia ataku. Prawie 1/3 zajmuje to zdecydowanie więcej czasu. Jednocześnie 39% organizacji obawia się, że nie będzie w stanie odkryć ataku złośliwego oprogramowania.

Cyberbezpieczeństwo nadal nie jest priorytetem

Można powiedzieć, że w większości firm zespół cyberbezpieczeństwa wciąż pracuje nie w biznesie ale dla biznesu. W efekcie zamiast stosowania zasady Security by Design, gdzie cyberbezpieczeństwo stanowi istotny obszar prac od samego początku projektu, jest ono jedynie dodatkiem, o którym myśli się kończąc projekt. Często więc zawodnym lub bardzo kosztownym dodatkiem. 

Rys. 1. Kiedy zespoły cyberbezpieczeństwa dołączają do nowych projektów biznesowych?

Rola Oficera ds. Bezpieczeństwa Informacji (CISO)

Badanie EY pokazuje, że zespoły cyberbezpieczeństwa nie są właściwie powiązane z odpowiednimi zespołami firm odpowiedzialnymi za innowacje, nowe produkty lub usługi czy działania proklienckie. 74% respondentów twierdzi, że relacje miedzy CISO a marketingiem, o ile w ogóle istnieją, są neutralne lub nacechowane brakiem zaufania. 64% przyznaje, że podobnie jest w przypadku nowych produktów czy badań i rozwoju. Lepsza współpraca jest tylko z działem IT, prawnym oraz zarządzania ryzykiem. I chociaż generalnie praca CISO jest doceniana, to tylko 7% respondentów twierdzi, że umożliwia wdrażanie innowacji w bezpieczny sposób. 

„Zespół cyberbezpieczeństwa jak mantrę powtarza »oni nas nie rozumieją«. Tak naprawdę większość szefów firm zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jednak aby CISO był obecny proaktywnie, a nie reaktywnie w samym centrum transformacji cyfrowej konieczne jest aby funkcja cyberbezpieczeństwa była w stanie dokładnie oszacować i wyjaśnić cyber ryzyka tak przed zarządem jak i przed przedstawicielami jednostek biznesowych”  – mówi Kazimierz Klonecki, Partner EY i Lider Działu Cyberbezpieczeństwa. 

Potwierdza to badanie EY. 72% firm uważa, że ich zarząd traktuje cyberataki jako poważne ryzyko, które będzie miało wpływ na organizację w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ale osobną kwestią jest zrozumienie zagrożenia. Tylko niecała połowa respondentów (48%) jest zdania, że ich kierownictwo ma odpowiednią wiedzę konieczną do jego oceny i przeciwdziałania. W zarządach i na wyższym szczeblu kierowniczym 6 na 10 organizacji nie ma przedstawiciela działu cyberbezpieczeństwa 

Rys. 2. Przekonanie zarządu o możliwości ochrony firmy przed poważnymi cyberatakami

Wielu CISO obawia się jednak, że zarządy nie podchodzą do cyberbezpieczeństwa w sposób ustrukturyzowany, bo tylko 54% organizacji regularnie dyskutuje o tym na poziomie zarządu. 

Rys. 3. Jak często cyberezpieczeństwo występuje na agendzie całego zarządu?

CISO przyszłości – nowe umiejętności i nowy status

Do tej pory większość CISO zajmowała się ochroną organizacji przed cyberatakami. To nadal będzie część ich pracy, ale teraz mają możliwość stania się motorem zmian oraz innowacji. Dlatego muszą zdobyć wiedzę biznesową, umiejętności komunikacyjne oraz ścisłej i proaktywnie współpracować z innych działami firmy. Badanie EY pokazuje, że tylko 7% z nich potrafi ocenić z biznesowego punktu widzenia skutki finansowe cyberataków. 39% musi się doszkolić, a aż 23% w ogóle nie potrafi tego zrobić. 

„Mówiąc krótko: CISO muszą przestać mówić »nie« i zacząć mówić »tak, ale...«. Nie mogą być postrzegani jako hamulcowi innowacji. Zamiast tego powinni proponować rozwiązywanie problemów i aktywnie domagać się uwzględniania kwestii cyberbezpieczeństwa na początkowym etapie nowych projektów. W ten sposób umożliwią organizacjom bezpieczną transformację – szczególnie obecnie, kiedy tempo transformacji cyfrowej nabrało niespotykanego dotychczas tempa. Trzeba też pamiętać, że proaktywne zaangażowanie zespołów cyberbezpieczeństwa przynosi wymierne korzyści finansowe krótko- i długoterminowo.” – dodaje Klonecki. 

O badaniu 

Tegoroczne Ogólnoświatowe Badanie Bezpieczeństwa Informacji EY powstało na podstawie wywiadów przeprowadzonych między sierpniem a październikiem 2019 roku z 1300 osobami z wyższego kierownictwa firm z różnych sektorów gospodarki. 

O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskiedoradztwo podatkowedoradztwo biznesowe oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne. Na całym świecie EY ma ponad 700 biur w 150 krajach, w których pracuje blisko 300 tys. specjalistów. Łączą ich wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom najwyższej jakości usług. Misją EY jest  - „Building a Better Working World”, bo lepiej funkcjonujący świat to lepiej funkcjonujące gospodarki, społeczeństwa i my sami.

EY w Polsce to prawie 4000 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY. EY Polska był wielokrotnie nagradzany przez media biznesowe tytułami najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego, firma wygrywała również rankingi na najlepszą firmę audytorską.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.

EY to jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Firma była wielokrotnie wyróżniana tytułem Najbardziej Pożądany Pracodawca w rankingu „Pracodawca Roku®” prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingu Great Place to Work w kategorii organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników. EY to także Idealny Pracodawca według Uniwersum.

 

Odwiedź biuro prasowe