Informacja prasowa

25 sty 2021

EY ogłasza plan ujemnej emisji dwutlenku węgla w 2021 roku

Celem EY jest osiągnięcie ujemnej emisji dwutlenku węgla w 2021 poprzez realizację działań, ograniczających całościową emisyjność oraz usuwających z atmosfery więcej CO2 niż produkuje. Przyjęty plan zrównoważonego rozwoju EY obejmuje siedem głównych elementów. Ich efektem ma być nie tylko stanie się firmą o ujemnej emisji dwutlenku węgla, ale także redukcja wszystkich emisji o 40%, zgodnie z naukowymi celami, a także osiągniecie zerowej emisji netto w roku 2025.

Zaangażowanie EY na rzecz zrównoważonego rozwoju jest integralną częścią strategii NextWave i ambicją tworzenia długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy. Strategia NextWave, ogłoszona w roku finansowym 2020, wspiera główny cel działalności EY – budowanie lepiej funkcjonującego świata.

Nowe cele klimatyczne powstają na bazie osiągnięcia na poziomie globalnym neutralności węglowej w grudniu zeszłego roku i są wyrazem zobowiązania EY do ochrony środowiska oraz budowania długoterminowego, zrównoważonego wzrostu.

Najważniejsze elementy ogłoszonego przez EY planu to:

  • Redukcja - spowodowanych służbowymi podróżami - emisji o 35% w roku finansowym 2025 w porównaniu z 2019 rokiem.
  • Ograniczenie całościowego zużycia energii elektrycznej i pozyskanie energii ze źródeł w pełni odnawialnych na pozostałe potrzeby firmy, tym samym zdobywając do 2025 roku członkostwo w RE100 – grupie wpływowych organizacji działających na rzecz odnawialnej energetyki.
  • Wdrożenie nowej struktury umów na dostawy energii elektrycznej, poprzez wirtualne PPAs (power purchase agreements), by do krajowej sieci wprowadzać więcej energii niż EY zużywa.
  • Zapewnienie zespołom EY narzędzi, które umożliwią wyliczenie, a następnie redukcję emisji powstałych podczas pracy dla klientów.
  • Wykorzystywanie naturalnych rozwiązań i technologii ograniczających emisję, by każdego roku usuwać z atmosfery więcej CO2 niż EY emituje lub równoważyć zużycie CO2.
  • Inwestycje w usługi i rozwiązania, które pomogą klientom EY z zyskiem dekarbonizować ich firmy, a także odpowiadać na wyzwania i możliwości, jakie daje zrównoważony rozwój.
  • Wymaganie od 75% dostawców EY (wg wysokości wydatków), by postawili sobie cele SBT (science-based target) nie później niż w roku finansowym 2025.

- Uważamy, że walka ze zmianami klimatycznymi jest podstawowym elementem budowania lepiej funkcjonującego świata. Jest to wyjątkowe i różne dla poszczególnych organizacji wyzwanie, ale naszą inspiracją są ci, którzy stawiają sobie ambitne cele, niezależnie od trudności, jakie przed nimi stoją. Nasi pracownicy z pasją podchodzą do skomplikowanych zadań, a siła 300 000 osób pozwoli nie tylko zmienić EY, by stał się liderem zrównoważonego rozwoju, ale także pomoc naszym klientom w osiągnięciu tego samego – mówi Carmine Di Sibio, globalny szef EY.

Nowe rozwiązania w ramach zrównoważonego rozwoju pomogą klientom EY osiągać ich cele

Równocześnie z podjętymi działaniami, by rozwój EY był bardziej zrównoważony, firma rozwija nowe, globalne rozwiązania dla swoich klientów, by pomóc im w osiągnięciu tego samego celu. Będą się one opierać na wartościach zrównoważonego rozwoju  i pomagać wykorzystać możliwości biznesowe, wynikające ze zrównoważonego rozwoju oraz dekarbonizacji, przy jednoczesnym tworzeniu i ochronie wartości. Nowe rozwiązania są efektem podejścia zespołów EY do osiągania celów środowiskowych i ambicji dojścia do ujemnej emisyjności.

EY postawił sobie ten ambitny cel, bo coraz wyraźniej widać, że wszyscy musimy zrobić dużo więcej niż nam się wydaje, by zatrzymać katastrofę klimatyczną. Pracownicy EY są dumni, że udało się osiągnąć neutralność węglową w 2020 roku. Zainspirowani tym faktem oraz działaniami innych, którzy podejmują radykalne działania, postanowiliśmy pójść jeszcze dalej i szybciej. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wynikami badań naukowych i tym, co one oznaczają dla naszej planety. Wierzymy, że stanie się organizacją z ujemną emisyjnością w 2021 roku i zerową emisyjnością netto w 2025 roku, redukując emisje zgodnie z ustalonymi naukowo celami, jest ambitnym, ale właściwym zadaniem. Zdajemy sobie sprawę, że są to trudne cele, zwłaszcza dla niektórych sektorów gospodarki. Dlatego inwestujemy również w stworzenie nowych rozwiązań i usług, które pomogą klientom EY chronić i tworzyć wartość poprzez stanie się bardziej zrównoważonymi organizacjami - mówi Steve Varley, globalny wiceszef ds. zrównoważonego rozwoju EY.

EY stale inwestuje w technologie i zmienia się, co dodatkowo przyspieszyła pandemia COVID-19. Oczekuje się, że wiele  wprowadzonych w tym czasie  i wciąż udoskonalanych rozwiązań pomoże EY osiągnąć cele związane ze zrównoważonym rozwojem. W trakcie pandemii zespoły EY wdrażały – zarówno w ramach organizacji, jak i u klientów - elastyczne godziny pracy oraz upowszechniały korzystanie z narzędzi pozwalających na pracę zdalną, co powinno ograniczyć liczbę podróży służbowych. EY współpracuje przy tym również z klientami z sektora lotniczego oraz hospitality, by również oni mogli osiągnąć ten cel i by znaleźć dopasowane do ich potrzeb innowacyjne rozwiązania.

Ogłoszone dziś cele to kolejny krok podjęty przez EY, którego celem jest ograniczenie wpływu organizacji na środowisko naturalne oraz osiągniecie zrównoważonego rozwoju. Inne działania obejmują np. niedawno nawiązaną współpracę z Inicjatywą Zrównoważonych Rynków Jego Królewskiej Wysokości Księcia Walii, przystąpienie do S30 – grupy 30 czołowych liderów firm zajmujących się przyspieszeniem działań biznesowych na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także przystąpienie do "Terra Carta" – karty, która stawia zrównoważony rozwój jako główne zadanie dla prywatnego biznesu. EY ogrywa także istotną rolę w Radzie Międzynarodowego Biznesu w ramach Światowego Forum Gospodarczego, która wypracowała podstawowy zestaw wspólnych standardów pozwalających na raportowanie inwestorom oraz udziałowcom kwestii związanych z ochroną środowiska w niefinansowych częściach sprawozdań finansowych.

Definicje

Science-based target (SBT). Zadanie redukcji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie emisji danej organizacji w zgodzie z wytycznymi naukowymi i ustaleniami Porozumienia paryskiego, którego celem jest ograniczenie efektu cieplarnianego do 1,5°C powyżej poziomów z czasów przedindustrialnych.

Neutralność węglowa. Efekt zmniejszenia i skompensowania emisji gazów cieplarnianych w wysokości równej śladowi węglowemu zostawianemu corocznie przez organizację.

Ujemna emisyjność. Efekt zmniejszenia przez organizację jej emisyjności w zgodzie z SBT wynoszącym 1,5°C oraz inwestowanie w rozwiązania i technologie neutralne klimatycznie, by usunąć z atmosfery więcej dwutlenku węgla niż wyemitowano.

Zerowa emisja netto. Moment, w którym organizacja osiągnęła STB 1.5˚C i usunęła resztkowe emisje z atmosfery. 

O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskiedoradztwo podatkowedoradztwo biznesowe oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne. Na całym świecie EY ma ponad 700 biur w 150 krajach, w których pracuje blisko 300 tys. specjalistów. Łączą ich wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom najwyższej jakości usług. Misją EY jest  - „Building a Better Working World”, bo lepiej funkcjonujący świat to lepiej funkcjonujące gospodarki, społeczeństwa i my sami.

EY w Polsce to prawie 4000 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY. EY Polska był wielokrotnie nagradzany przez media biznesowe tytułami najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego, firma wygrywała również rankingi na najlepszą firmę audytorską.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.

EY to jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Firma była wielokrotnie wyróżniana tytułem Najbardziej Pożądany Pracodawca w rankingu „Pracodawca Roku®” prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingu Great Place to Work w kategorii organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników. EY to także Idealny Pracodawca według Uniwersum.

 

Odwiedź biuro prasowe