Informacja prasowa

9 lis 2022 Warszawa, PL

Biznes boi się inflacji, efektów pandemii koronawirusa i geopolityki

69% CEO uważa, że inflacja wpłynie negatywnie na rozwój przedsiębiorstwa, 43% prezesów obawia się efektów pandemii a 35% – dalszego wzrostu napięć geopolitycznych – wynika z najnowszego badania EY CEO Outlook Pulse Survey.

Kontakt dla mediów
Magdalena Wierzchowska

EY Polska, Media Officer

Media Officer. Media to moja pasja.

69% CEO uważa, że inflacja wpłynie negatywnie na rozwój przedsiębiorstwa, 43% prezesów obawia się efektów pandemii a 35% – dalszego wzrostu napięć geopolitycznych – wynika z najnowszego badania EY CEO Outlook Pulse Survey. W efekcie, 95% prezesów weryfikuje inwestycje na poziomie międzynarodowym. Odpowiedzią na te wyzwania jest zwiększenie nacisku na ESG (planuje to 39% respondentów), transformacja cyfrowa mająca na celu poprawę doświadczeń klienta (34% badanych CEO) i innowacje.

Prezesom firm coraz trudniej nawigować organizacje poprzez morze rosnącej niestabilności otoczenia makroekonomicznego i geopolitycznego. Z niedawno przeprowadzonego badania EY CEO Outlook Pulse Survey wynika, że inflacja zdecydowanie wybija się jako czynnik ryzyka numer jeden – 69% respondentów badania uważa, że wpłynie ona negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego rozwój. Z tej liczby, 16% badanych uważa, że inflacja jest głównym zagrożeniem dla przychodów i rentowności organizacji. Równolegle, jedynie 15% badanych uważa, że polityka monetarna nie będzie miała większego wpływu na wzrost gospodarczy i rozwój.

Podłoże inflacji różni się w poszczególnych krajach, a jej efekt na poszczególne branże i firmy również jest odmienny: część firm musi zmniejszać marże, by utrzymać sprzedaż, podczas gdy inne wręcz przeciwnie – korzystają z możliwości poprawy rentowności, jaką dają rosnące ceny. Dodatkowo koszty finansowania przedsiębiorstw wzrosły w związku z zaostrzoną polityką monetarną państwa. Kluczowe dla poziomu ryzyka przedsiębiorstw jest, że poziom inflacji i tempo jej wzrostu pozostają poza kontrolą prezesów firm. Dlatego CEO, stojący w obliczu ryzyka nieustępującej inflacji i nadchodzącego  kryzysu, powinni skupić się w pełni na zabezpieczeniu płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstw. Dla konsumentów niestety oznacza to często dalszy wzrost cen – mówi Arkadiusz Gęsicki, Partner odpowiedzialny za działalność EY-Parthenon w Polsce i krajach bałtyckich oraz Lider EY-Parthenon w Regionie CESA

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Pandemia i geopolityka wciąż straszą

Szczyt pandemii wydaje się być za nami, jednak jej efekty w postaci kolejnych lock-downów czy zaburzeń w łańcuchach dostaw są na szczycie listy ryzyk definiowanych przez prezesów – aż 43% badanych CEO wymienia efekty pandemii jako ryzyko dla wzrostu firmy. Te obawy są najsilniejsze w Azji, jednak tak naprawdę dotyczą całego świata, ze względu na kluczowa pozycję Chin w wielu globalnych łańcuchach dostaw.

W efekcie pandemii firmy mają narastające trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników: 29% CEO wymienia ją jako czynnik hamujący wzrost przedsiębiorstwa.

Wzrost napięć na poziomie geopolitycznym to kolejny kluczowy czynnik hamujący wzrost w oczach CEO – wskazuje na niego 35% prezesów badanych przez EY. Wybuch wojny w Ukrainie był przełomem na poziomie politycznym i gospodarczym – pompując ceny surowców, powodując rewizję dotychczasowych polityk energetycznych i wpływając na poziom inflacji.

Kolejnym kluczowym ryzykiem dla firm, który może wpłynąć na ich wzrost, są zmiany klimatu i rosnąca presja na zrównoważony rozwój – wymienia je 34% badanych.

Weryfikacja planów międzynarodowej ekspansji

Pokłosiem napięć na poziomie geopolitycznym jest masowa weryfikacja planów inwestycyjnych firm – 95% respondentów badania zrewidowała inwestycje dokonywane na poziomie międzynarodowym; 43% CEO opóźnia realizację planów inwestycyjnych do momentu poprawy sytuacji geopolitycznej, 40% respondentów przekształca strukturę swoich łańcuchów dostaw, a 39% dokonuje realokacji aktywów operacyjnych. Prawie jedna trzecia  (30%) wycofuje się z niektórych rynków, a 29% rezygnuje z planowanych inwestycji.

– Wojna i napięcia geopolityczne powodują szereg zagrożeń dla firm. W ramach dostosowywania strategii do niestabilnego otoczenia, najwięcej przedsiębiorców postanowiło  wstrzymać się z decyzjami inwestycyjnymi lub wręcz z nich zrezygnować, do czasu poprawy Instynkt przetrwania nakazuje nie narażanie się na niepotrzebne ryzyko, co powoduje, że prezesi decydują się na realokację aktywów firm, którymi zarządzają i wycofywanie się z bardziej ryzykownych rynków. Najlepszym tego przykładem są przedsiębiorstwa, które dokonują dezinwestycji aktywów powiązanych z Rosją. Paradoksalnie, to szansa dla Polski – nasz kraj może być beneficjentem tendencji do skracania łańcuchów dostaw i przenoszenia ich z Azji do Europy – mówi Arkadiusz Gęsicki.

ESG, transformacja cyfrowa i innowacje kluczem do zmian

Zrównoważony rozwój (ESG) to nie tylko ryzyko, ale też szansa dla firm by wejść na nowy poziom. Nacisk na wdrażanie strategii ESG jest – zdaniem 39% respondentów badania – kluczem do zwiększenia konkurencyjności firmy, którą zarządzają.

Zrównoważony rozwój, obok cyfrowej transformacji mającej poprawić doświadczenie klienta i zwiększenia innowacyjności firmy to kluczowe obszary, na którym skupiają się prezesi firm, chcąc zniwelować wyzwania, które pojawiają się przed nimi w ostatnich kilkunastu miesiącach – choćby dotyczące kryzysu energetycznego i wzrastających cen energii, co w dłuższej perspektywie może przyspieszyć transformację energetyczną przedsiębiorstw – mówi Arkadiusz Gęsicki.

Zwiększony nacisk na ESG jest spowodowany nie tylko postępującymi zmianami klimatu i ich coraz bardziej widocznym wpływem na nasze bezpośrednie otoczenie, wymuszają go regulatorzy, akcjonariusze, klienci oraz pracownicy firm. Utrzymanie standardów ESG to coraz częściej podstawa umożliwiająca dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

- Transformacja w kierunku ESG niesie ze sobą szereg wyzwań na poziomie operacyjnym, jednak firmy, które jej dokonają, zwiększą swoją długoterminową wartość poprzez optymalizację kosztów kapitału, i poprawę relacji ze wszystkimi interesariuszami – inwestorami, pracownikami i klientami– mówi Arkadiusz Gęsicki.

Drugim kluczowym czynnikiem zmian jest transformacja cyfrowa doświadczeń klienta: zaangażowanie klientów poprzez technologię, co umożliwia poprawę wzajemnych powiązań pomiędzy produktami, usługami i zarządzenie strategią cenową. Ten czynnik wymienia 34% badanych. Prezesi i członkowie zarządów firm, którzy wzięli udział w EY-Parthenon 2022 Digital Investment Index (DII) również zauważyli, że pozyskiwanie klienta, utrzymanie go i doświadczenie, które ma on w kontakcie z produktem lub usługą firmy będzie jednym z priorytetów w obszarze cyfrowym w ciągu najbliższych dwóch lat. Technologia umożliwi dalszą transformację doświadczeń klienta, zwiększenie lojalności i kontrolę cen. Ponad połowa (55%) badanych członków zarządów firm zauważa, że poprawa doświadczeń klienta miała pozytywny wpływ na postrzeganie marki. To z kolei buduje lojalność wobec danego produktu lub usługi i – w efekcie –  umożliwia uzyskanie marży wyższej niż konkurencja.

Obok zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej, trzecim kluczowym czynnikiem zmian są innowacje: 32% prezesów firm chce inwestować w firmy we wczesnej fazie wzrostu, by rozbudować swoje dotychczasowe portfolio produktów lub usług, pozyskać wykwalifikowanych pracowników, oraz stworzyć nowe platformy biznesowe. Adopcja nowych konstrukcji cenowych lub innowacyjnych modeli ustalania cen umożliwiających ochronę marży również jest istotnym czynnikiem stojącym za tą tendencją. 

Wierzę, że firmy wyjdą z obecnej sytuacji wzmocnione o nowe doświadczenia i rozwiązania, których nie zdobyłyby w warunkach ciągłej prosperity – podsumowuje Arkadiusz Gęsicki.

O badaniu

Badanie EY 2022 CEO Outlook Survey ma na celu dostarczenie wartościowych analiz dotyczących głównych trendów i kierunków rozwoju największych firm na świecie oraz opinii ich prezesów dotyczących kierunków rozwoju i sposobów na tworzenie długoterminowej wartości. To regularne badanie CEO największych firm na świecie, prowadzone przez Longitude Research Limited z grupy Financial Times. W sierpniu 2022 r., Longitude przeprowadziło badanie na rzecz EY wśród 760 CEO w 10 krajach w sześciu branżach. Więcej informacji na ey.com/en_gl/ceo

EY-Parthenon

EY-Parthenon to część EY i równocześnie jedna z największych globalnych organizacji doradztwa strategicznego zatrudniająca ponad 6500 specjalistów. Pomagamy prezesom firm i liderom biznesowym opracowywać i realizować strategie transformacyjne w całym przedsiębiorstwie, aby kreować długoterminową wartość dla wszystkich interesariuszy.

Więcej informacji

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 7 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Universum.

 

Odwiedź biuro prasowe