Informacja prasowa

9 maj 2023 Warszawa, PL

Deglobalizacja niepokoi polskich prezesów

Badanie CEO Outlook Pulse: fragmentacja globalnej gospodarki to, obok zwiększonego kosztu kapitału, największe ryzyko dla rozwoju biznesu wskazane przez polskich CEO.

Kontakt dla mediów
Magdalena Wierzchowska

EY Polska, Media Officer

Media Officer. Media to moja pasja.

Fragmentacja globalnej gospodarki to, obok zwiększonego kosztu kapitału, największe ryzyko dla rozwoju biznesu polskich CEO, wskazane przez 39% z nich – wynika z najnowszej odsłony badania CEO Outlook Pulse. Jedynie 20% wskazało cyberryzyka. Niedoszacowane mogą być również czynniki ESG, co wskazuje na konieczność edukacji szefów firm w tym zakresie.

Ostatnie miesiące to okres szczególnej zmienności biznesowej, wprowadzającej szereg dodatkowych ryzyk do prowadzenia biznesu. EY-Parthenon przeprowadził badanie CEO Outlook Pulse, w którym zapytał CEO o ryzyka kluczowe z ich punktu widzenia. Prezesi firm obecnych w Polsce i na świecie są dość zgodni w ich ocenie, widać jednak kilka istotnych różnic.

Prezesi polskich firm o światowym zasięgu najbardziej obawiają się fragmentacji światowej gospodarki, która w dużej mierze jest wynikiem zarówno pandemii COVID-19, jak i napięć geopolitycznych. Aż 39% respondentów uważa, że jest to najważniejsze ryzyko w ich firmach. Tymczasem na świecie deglobalizację wskazało zaledwie 30% CEO.

W Polsce prezesi obawiają się, że deglobalizacja osłabi handel międzynarodowy, obniży inwestycje i spowoduje zaostrzenie regulacji w największych gospodarkach (to ryzyko wskazało 30%). Dodatkowo, zdaniem 27% polskich CEO (30% światowych), utrudni pozyskiwanie talentów. 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Jedna trzecia polskich prezesów, podobnie jak ich koledzy na świecie (32%), wskazała, że poważnym ryzykiem jest niepewność co do polityki monetarnej i wynikających z niej coraz wyższych stóp procentowych, a także rosnący koszt kapitału.

Te dwa czynniki mają wpływ na wyższe koszty produkcji oraz ostatecznie na wysokość inflacji, która w Polsce nadal jest odczuwalna i ogranicza zdolności produkcyjne polskich firm – mówi Arkadiusz Gęsicki, Partner EY-Parthenon w Polsce i krajach bałtyckich, Lider Transaction Strategy & Execution w Regionie CESA, w zespole Strategia i Transakcje w EY Polska.

Chociaż świat wraca do normalniejszego funkcjonowania po dwóch latach pandemicznych obostrzeń to nadal jej ryzyko nie zostało wyeliminowane, co przyznaje 31% polskich i 32% światowych CEO.

Zaskakujące może się wydawać, że spośród wymienianych rodzajów ryzyka najmniej groźnym dla polskich prezesów wydają się być cyberprzestępczość i cyberterroryzm. Te zagrożenia jako istotne dla rozwoju biznesu wskazał tylko co piąty ankietowany (na świecie prawie co trzeci).

Obecną rzeczywistość charakteryzuje szereg ryzyk dla biznesu, które CEO dostrzegają i próbują nimi zarządzać, często widząc w tym szansę na wzmocnienie biznesu i budowanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Wymaga to szybkiej reakcji i proaktywnego dostosowywania działań przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia, a także stałego analizowania każdego aspektu działalności, operacji, portfela i ekosystemu – mówi Paweł Bukowiński, Partner Zarządzający w Dziale Strategia i Transakcje EY, Lider Doradztwa Dezinwestycyjnego w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej (CESA).

ESG kluczowe dla rozwoju

Jednym z bardziej newralgicznych obszarów dla każdej firmy są standardy ESG, których stosowanie coraz częściej wymuszają regulatorzy, rynek, inwestorzy i klienci. Włączenie czynników ESG do strategii korporacyjnej, planu fuzji i przejęć oraz transformacji portfela w reakcji na zmieniające się otoczenie polityczne wymieniane jest przez 40% ankietowanych prezesów w Polsce i 28% prezesów na świecie (suma odpowiedzi, przy możliwości dwóch wskazań). Dywersyfikacja produktów i usług w oparciu o ESG to kluczowy aspekt dla 37% badanych w Polsce i 28% badanych na świecie. Aż 36% (28% na świecie) ma nadzieję, że standardy ESG dadzą dostęp do nowych metod finansowania, np. zielonych obligacji – co może być dość istotne w obliczu zwiększonego kosztu kapitału, wynikającego z inflacji i wysokich stóp procentowych będących jej konsekwencją. Jednocześnie jedynie 20% wskazań w Polsce i 31% na świecie widzi wartość czynników ESG we wzmacnianiu marki i budowaniu zaufania wśród kluczowych interesariuszy.

Polscy liderzy biznesu funkcjonują w środowisku, w którym kapitał stał się drogi po serii podwyżek stóp procentowych, a dostęp do środków z KPO wciąż nie został uruchomiony. Wyniki badania pokazują, że CEO w Polsce radzą sobie z tymi wyzwaniami m.in. poprzez wpisanie ESG do strategii korporacyjnej - co daje dostęp do kapitału zewnętrznego (zielone obligacje i kredyty) angażującego się w projekty zrównoważone społecznie i klimatycznie. O ile wpływ ESG na kapitał zewnętrzny i relacje z klientami jest oceniany wysoko - o tyle znaczenie ESG znacząco spada, gdy chodzi o kapitał własny, a nie dłużny, oraz w przyciąganiu talentów do organizacji – mówi Enio Chłapowski-Myjak, Menedżer, EY-Parthenon.

O badaniu

Globalne badanie EY-Parthenon CEO Outlook Pulse zostało przeprowadzone pod koniec 2022 r. wśród 1,2 tys. prezesów zarządów firm z 22 krajów. Polska część badania została zrealizowana w styczniu i lutym 2023 r. Wzięło w niej udział 30 prezesów polskich przedsiębiorstw o światowym zasięgu. Reprezentowali przede wszystkim sektor produkcji, nauk przyrodniczych (biotechnologia oraz farmaceutyki), a także transport i logistykę, produkty konsumencie, handel, energetykę i bankowość. Większość badanych polskich firm (33%) ma przychody w przedziale 500-999 milionów USD, a 23% to przedział 5 – 9,9 miliardów USD.

Więcej informacji

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

 EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Universum.

 

Odwiedź biuro prasowe