Informacja prasowa

7 lis 2023 Warszawa, PL

Informacja o raporcie EY pt.: „Prognoza w zakresie wpływu Programu CPK na ruch cargo na poziomie działów ISZTAR4 w Polsce oraz analiza prawna zmian w zakresie przepisów celno-podatkowych”

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami na temat powyższego raportu, przygotowanego przez EY we wrześniu 2023 roku, informujemy, że: Raport EY zawiera oszacowanie potencjalnych wpływów z cła i VAT do budżetu państwa do 2060 roku. Oszacowanie to bazuje na udostępnionych przez CPK prognozach wzrostu ruchu lotniczego cargo, przygotowanych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA).

Kontakt dla mediów
EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami na temat powyższego raportu, przygotowanego przez EY we wrześniu 2023 roku, informujemy, że:

  • Raport EY zawiera oszacowanie potencjalnych wpływów z cła i VAT do budżetu państwa do 2060 roku. Oszacowanie to bazuje na udostępnionych przez CPK prognozach wzrostu ruchu lotniczego cargo, przygotowanych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA).
  • Szacunki EY opierały się również na innych źródłach danych, jak: baza Krajowej Administracji Skarbowej, dane urzędów statystycznych i instytucji międzynarodowych, prognozy Oxford Economics i baza danych GTAP.

Powyższe dane nie podlegały weryfikacji przez EY.

  • Integralną częścią raportu EY jest również analiza dotycząca obowiązujących w Polsce i wybranych krajach UE przepisów celnych i podatkowych związanych z importem towarów wraz z rekomendacjami zmian w tych przepisach, jak i praktyce operacyjnej obsługi celno-podatkowej, które mogą wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności Polski, jako kraju importu towarów spoza UE. 

Raport EY nie zawiera analiz związanych z wydatkami na inwestycję w CPK. W konsekwencji, raport EY nie zawiera informacji ani prognoz dotyczących rentowności, czy okresu zwrotu z inwestycji.

Raport EY został opublikowany na stronie internetowej CPK.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

 EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Universum.

 

Odwiedź biuro prasowe