EY - Agata Skalec-Ruczyńska

Agata Skalec Ruczyńska

Fundacja EY, Team Leader, koordynatorka ds. projektów

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, badaczka, trenerka, koordynatorka.

Biuro Warszawa, PL

Agata w ramach Fundacji koordynuje projektami związanymi z promocją rodzicielstwa zastępczego i wsparciem usamodzielniającej się młodzieży z pieczy zastępczej.

Nie obca jest jej aktywność trenerska, badawcza oraz naukowa w obszarze pomocy społecznej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii - tytuł uzyskany na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak Agata wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Agata dąży do zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce.

Kontakt