EY - Agata Skalec-Ruczyńska

Agata Skalec Ruczyńska

Fundacja EY, Team Leader, koordynatorka ds. projektów

Koordytanorka, trenerka, badaczka, doktorantka w IS UW.

Biuro Warszawa, PL

Agata w ramach Fundacji koordynuje projektami związanymi z promocją rodzicielstwa zastępczego i wsparciem usamodzielniającej się młodzieży z pieczy zastępczej.

Nie obca jest jej aktywność trenerska, badawcza oraz naukowa w obszarze pomocy społecznej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorska w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jak Agata wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Agata dąży do zmian w rodzicielstwie zastępczym w Polsce.

Kontakt