EY - Agnieszka

Agnieszka Palka

Fundacja EY, Team Leader, koordynatorka ds. projektów

Projekty społeczne, zwłaszcza w obszarze rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego.

Biuro Warszawa, PL

Agnieszka Palka od 2009 roku pracuje w Fundacji EY, a od 2011 roku prowadzi ją pod nadzorem Zarządu Fundacji i ET EY. Zarządza 3 osobowym zespołem merytorycznym, który koordynuje około 20 projektów/ inicjatyw o różnym charakterze. W tym odpowiada za zatrudnianie podwykonawców i wypracowywanie strategii i polityk w organizacji i jej projektach.

Jestem współtwórczynią i twórczynią programów/projektów w Fundacji EY. Mgr Pedagogiki – indywidualny program studiów poszerzony o elementy marketingu i zarządzania, magisterskie, Uniwersytet Zielongórski 2003-2008;

Menedżer III sektora, podyplomowe- Collegium Civitas, 2011 (luty-listopad);

Psycholog (w trakcie mgr), Akademia Ekonomiczno Humanistyczna w Warszawie, 2016-2021

W trakcie ubiegania się o trenera 1 stopnia.

Jak Agnieszka wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Dążę do poprawy stanu funkcjonowania opieki zastępczej nad dziećmi w PL, w wielu płaszczyznach. Daję możliwość zrealizowania wolontariatu i zaangażowania społecznego, ekologicznego i pro zwierzęcego dla pracowników EY 

Kontakt