EY - Andrzej Kaczmarczyk

Andrzej Kaczmarczyk

EY Polska, Zespół doradztwa OT, Partner

Andrzej jest liderem doradztwa OT (Operational Technology) obejmującego takie obszary jak konwergencja IT/OT, programy transformacyjne, Industry 4.0, OT Data Insight, Quantum Computing, Blockchain, AI

W EY Polska Andrzej odpowiada za usługi doradztwa w obszarze technologii operacyjnych (OT). W zakresie jego zainteresowania znajdują się usługi doradcze, wybór i wdrożenia technologii oraz zarządzanie zmianą i transformacja modeli operacyjnych.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji programów transformacyjnych, oraz realizacji zmian organizacyjnych i wdrożeń systemów informatycznych.

Pełnił funkcje CIO/CTO oraz doradcy strategicznego. Doradzał szefom obszarów technologicznych i biznesowych największych polskich i globalnych przedsiębiorstw w branżach: naftowej i wydobywczej, energetycznej, produkcji leków, produkcji żywności, produkcji chemicznej, a także retail, transportowej, finansowej i telekomunikacyjnej.

Jak Andrzej wciela w życie misję EY: “building a better working world” 

Pomagam moim klientom poprawić efektywność poprzez wdrożenia nowych technologii produkcyjnych. Definiuję i wspieram we wdrożeniu nowego modelu operacyjnego obszaru inżynierii. Ułatwiam porozumienie pomiędzy obszarami IT, OT a pozostałymi jednostkami biznesowymi. 

Kontakt