Grażyna Zaliwska

Grażyna Zaliwska

EY Polska, CFO Consulting, Doświadczony Menedżer

Grażyna doradza instytucjom finansowym w obszarze sprawozdawczości finansowej oraz transformacji procesów finansowych.

Biuro Warszawa, PL

Grażyna jest Starszym Menedżerem w zespole CFO Consulting w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie w obszarze rachunkowości finansowej dla instytucji finansowych oraz z zakresu instrumentów finansowych.

Uczestniczyła w wielu projektach dotyczących optymalizacji i transformacji procesów finansowych.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Jest w trakcie aplikacji na Biegłego Rewidenta i jest członkiem ACCA (Fellow). 

Kontakt