Jolanta Jakóbczyk

Jolanta Jakóbczyk

EY Polska, People Advisory Services, Senior Manager

Ekspertka w obszarze HR, specjalizująca się w nowoczesnych modelach pracy, rozwoju pracowników, wynagrodzeniach, modelach kompetencji, zarządzaniu zmianą i kulturą organizacyjną.

Specjalizacje Ludzie w firmie
Biuro Warszawa, PL

Jolanta posiada ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte zarówno w firmach konsultingowych, jak i instytucjach rynku finansowego na stanowiskach zarządczych odpowiedzialnych za funkcję HR. W firmach konsultingowych zajmowała się m.in. zarządzaniem wiedzą, audytem finansowym oraz doradztwem strategicznym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania wiedzą. W instytucjach rynku finansowego była odpowiedzialna za rozwój zasobów ludzkich, programy talentów, szkolenia, rekrutację, wizerunek pracodawcy, modele oceny kompetencji i efektywności, procedury i polityki HR, wynagrodzenia i analitykę HR oraz funkcję kadrowo-płacową. Jej doświadczenie obejmuje również udział w projektach restrukturyzacyjnych i transformacyjnych, w tym m.in. fuzje przedsiębiorstw, reorganizacje, strategie zarządzania zasobami ludzkimi, budowa nowego modelu pracy oraz wdrażanie regulacji wewnętrznych i systemów HR. Budowała efektywne zespoły HR oraz współpracowała z najwyższą kadrą kierowniczą.

W swojej codziennej pracy pomaga Klientom przedkładać strategię biznesową na działania związane z zarządzaniem pracownikami prowadzące do wzrostu efektywności, innowacyjności, zaangażowania i satysfakcji z pracy. Doradza, jak dobrze zarządzać zmianą w procesach transformacyjnych, jak wdrażać optymalne dla organizacji rozwiązania wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi oraz jak wykorzystywać możliwości zmieniającego się rynku pracy.

Jolanta uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończyła również studia MBA na University of Wales/Manchester Business School.

Kontakt